ความเห็น 363297

การประกันคุณภาพ กับ การจัดความรู้ในมหาวิทยาลัย

เขียนเมื่อ 
  • กว่าหนึ่งปี แห่งการเลียนรู้  ย้ำว่า เลียนรู้ นะครับ ตามขั้นการพัฒนาของ ท่านอาจารย์ ดร. ประพนธ์  มมส. เราก็ได้ ABC Model จากต้นคิดของ ท่าน สายน้ำแห่งความคิด ของชาว มมส. ครับ