ไปร่วมกิจกรรม "To be number ONE" ที่โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า(ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน) ในงานมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการของบรรดาโรงเรียนต่างๆ แต่ละโรงเรียนมีกิจกรรมที่น่าเสนอน่าสนใจทุกโรงเรียนในเขตอำเภอปางมะผ้า

 มีอยู่กิจกรรมหนึ่งน่าสนใจ และนักเรียนได้นำกิจกรรมมาโชว์ในงานด้วย เป็น "กิจกรรมศิลปะการตอกปานซอย"  ชื่อกิจกรรมอาจดูไม่คุ้น เพราะเป็นภาษาไทยใหญ่ครับ เป็นศิลปะการเจาะ  ตอกสังกะสี ขึ้นรูปลายไทย-ลายพม่า ใช้สำหรับประดับหลังคาวัดไทยใหญ่ (หาดูได้ที่วัดไทยใหญ่ทั่วไปในเขตภาคเหนือ)

ที่สนใจก็เพราะว่า ศิลปะการตอกปานซอย เป็นศิลปะดั้งเดิมของไทยใหญ่ ที่พ่อเฒ่า แม่เฒ่าชาวไทยใหญ่ได้สืบทอดกันเรื่อยมา เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นที่งดงาม ถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ควรค่าแก่การสืบทอดและอนุรักษ์

                 

ภาพนักเรียนตัวน้อยๆ สาละวนกับการตอกสังกะสีเป็นลวดลายสวยงาม ยิ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจ ผมคิดว่า ศิลปะไทยใหญ่ที่ดูแล้ว น่าจะใช้ความสามารถสูง ในการทำงานปราณีตแบบนี้ เด็กๆก็สามารถทำได้ และทำได้ดี สวยงามเสียด้วย

ครูดิเรก ให้ข้อมูลผมว่า ศิลปะการตอกปานซอยเป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมของชนไทยใหญ่ เป็นงานศิลป์ที่นับวันจะหายไป ไม่มีการสืบทอด ด้วยเหตุผลข้อหนึ่งตรงนี้ โรงเรียนจึงได้จัดทำหลักสุตรท้องถิ่นขึ้น และมีกิจกรรมให้ครูภูมิปัญญามาสอนเด็ก และในปัจจุบันเด็กสามารถเรียนรู้และทำได้อย่างที่เห็น

ข้อดีข้อหนึ่งที่ครูบอกผมว่า "ศิลปะงานตอกปานซอย ทำให้นักเรียนมีสมาธิ สร้างสมาธิให้กับนักเรียน" ด้วยลักษณะ วิธีการการทำต้องใช้ความละเอียด จดจ่อกับชิ้นงาน ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงเป็นเครื่องมือให้นักเรียนมีสมาธิมากขึ้น ส่งผลดีต่อตัวเด็กโดยตรง

 "หลักสูตรท้องถิ่น" หากเป็นหลักสูตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วม เกิดจากความต้องการของชุมชน และเอื้อต่อการสืบสานองค์ความรู้ที่ดีๆ ของบรรพบุรุษ ถือว่า เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และเป็นคำตอบได้ว่า "การศึกษาได้ตอบสนองชุมชน" อย่างแท้จริง

ยังมีกิจกรรมดีๆ นวัตกรรมการศึกษา อีกมากมายที่ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า  อ.ปางมะผ้า จแม่ฮ่องสอน....ในโอกาสต่อไปผมจะได้นำมาเล่า และแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับ