ความเห็น 44448

"หลักสูตรท้องถิ่น" การจัดการความรู้ท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 

ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ครับ 

เกี่ยวกับ "ศิลปะการตอกปานซอย"

               ภาษาไทยใหญ่ เรียก "ปานซอย"

               ภาษาไทย เรียก "เชิงชาย"  ครับ