ความเห็น 45328

"หลักสูตรท้องถิ่น" การจัดการความรู้ท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 

คุณจตุพร 

สิม เป็นภาษาถิ่นไทอีสาน ไทลาวน่าจะมาจาก สีมา หมายถึงเขตของสงฆ์

สิมคงเป็นโบสถ์ในภาษาไทภาคกลางนะครับ สิมอีสานสวยงามเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากไม่มีแบบแปลนที่มาตราฐาน สร้างโดยช่างพื้นถิ่นดังนั้นจึงไม่เหมือนสิม(โหล)ภาคกรมศิลปากร

สิมโหล เป็นศัพท์บัญญัติของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรฒ  ศรีสุโรท่านเปรียบเปรย สิมของกรมศิลปากรที่แบบคล้ายกันทั่วประเทศไทยเป็นมาตราฐาน การทำแบบมาตราฐานนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการทำลายอัตลักษณ์ประจำถิ่น และสิมเก่าอีสานหลายแห่งโดนทุบทิ้ง เพื่อสร้างโบสถ์แบบกรมศิลปากร