ความเห็น 45366

"หลักสูตรท้องถิ่น" การจัดการความรู้ท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 

               น่าเสียดาย "สิม" เก่านะครับ ทำไมไม่เห็นคุณค่ากันนะครับ ผมเคยไปเที่ยว ศึกษาดูงาน "การท่องเที่ยวชุมชน" ที่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เมื่อปีกลายผมไปเจอโบสถ์เก่าๆ ทำด้วยไม้ สวยงามมากครับ ดูคลาสสิคมากครับ ไม่เคยเห็นที่ไหน แถมหลังคาโบสถ์มีมอส เฟิร์น เกาะกันเขียวครึ้ม ...ชุมชนรักษาไว้ครับ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ เป็นคุณค่าทางจิตใจของคนที่นั่นครับ