ความเห็น 44814

"หลักสูตรท้องถิ่น" การจัดการความรู้ท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ POP:)

             โรงเรียนท้องถิ่น โรงเรียนชายขอบ พยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตนเอง ...ทบทวนปรัชญาของการศึกษา...ว่าการศึกษา เป้าหมาย สาระสำคัญคืออะไร?  หากการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งคนไปต่อสู้กับทุนนิยม อย่างไม่ลืมหูลืมตาละก็ ...อาจจะต้องกลับมาทบทวนจุดยืนกันใหม่

         ที่ผ่านมาการศึกษากลับทำให้ระยะหางระหว่างปัจเจคกับชุมชนไกลกันมากขึ้น

            international school ที่เรียนสำหรับ คนชั้นกลางถึงสูงในสังคมไทย (บางโรงเรียน) ก็มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้ตะวันตกอย่างเต็มที่ ไปเรียนรู้ดาวเสาร์ ดาวอังคาร แต่กลับ ลืมของดีที่ใต้ถุนบ้านของตนเอง...หากเป็นไปตามแนวทางนี้ เห็นทีนักการศึกษาต้องคิดใหม่ ยังไงก็ตาม "แผนพัฒนา-แผนฯ ๑๐" ที่ออกมาให้ความสำคัญเรื่องของ "เศรษฐกิจพอเพียง"  เราคิดกันต่อว่า เราจะสร้าง "การศึกษาที่พอเพียง" อย่างไร

            ขอบคุณอาจารย์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขอส่งแรงใจให้ทำ Thesis แล้วเสร็จโดยเร็ว นำความรู้มาพัฒนาเมืองไทย....นะครับ

       อากาศที่เมืองไทยเย็นสบายเพราะฝนตก คิดว่าที่เมือง Perth คงสุขสบายเข่นเดียวกันนะครับ