ความเห็น 44702

"หลักสูตรท้องถิ่น" การจัดการความรู้ท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ขจิต และพี่สิงห์ป่าสักครับ...

             โรงเรียนแห่งนี้ยังมีนวัตกรรมดีๆอีกมากมายครับ น่าภูมิใจนะครับที่โรงเรียนภูธร ได้จัดระบบการเรียนการสอนที่เอื้อกับชุมชนโดยแท้จริง ...ส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กรักถิ่นฐานบ้านเกิด ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเอง

              โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจจะเรียกว่าเป็นโรงเรียน "นานาชาติ" ก็ว่าได้ ครับ รวมชนเผ่าทั้ง ลีซู ลาหู่ กระเหรี่ยง ม้ง ไทยใหญ่ ไทยล้านนา(คนเมือง) ไทยกลาง และกลุ่มเด็กด้อยโอกาสที่พลัดถิ่น(ฉาน) ดังนั้นที่นี่จึงหลากหลายส่วนของเด็กนักเรียนด้วยครับ

           ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

                                                               จตุพร