ความเห็น 44594

"หลักสูตรท้องถิ่น" การจัดการความรู้ท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น

เขียนเมื่อ 
คุณออตครับ...คำว่า "สิม" นี่คืออะไรครับ...? น่าสนใจมากนะครับ อยากทราบว่ากระบวนการทำแตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกันอย่างไร ...เป็นไปได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ