ผลการพิจารณารางวัล "จตุรพลัง"  ประจำเดือนพฤษภาคม 2549  ค่ะ  

1. ยอดคุณเอื้อแห่งเดือนได้แก่  ผศ. พิชิต เรืองแสงวัฒนา

ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Blog: gotoknow.org/phichit

 

2. ยอดคุณอำนวยแห่งเดือนได้แก่ คุณพันธ์   อ่อนเกลี้ยง

ประธานชมรม  อสม.พัทลุง

 

3. ยอดคุณลิขิตแห่งเดือน ได้แก่ คุณอนุกูล  ทองมี (คุณหรอย)

หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านเกาะเรียน  เครือข่ายไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน 

***  ยอดคุณอำนวย และคุณกิจ  สามารถติดต่อได้ผ่านทาง คุณอนุชา  หนูนุ่น

ที่อยู่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

โทรศัพท์ 074-613-127 ต่อ 115 ,116 หรือ  04-857-2167  

 

4.  ยอดคุณกิจแห่งเดือนได้แก่ คุณสมหมาย พลอาจ   (ผช.ผญ.บ้านนาป่าแดง ต. คุยบ้านโอง  อ. พรานกระต่าย   จ. กำแพงเพชร) 

 อ่านเรื่องย่อคุณสมหมาย  ได้ที่ http://gotoknow.org/blog/yutkpp/25208  ค่ะ

 

 คณะกรรมการประจำเดือน (เป็นกันทุกเดือนค่ะ)

คุณอุรพิณ   ชูเกาะทวด             ประธานกรรมการ

คุณวรรณา    เลิศวิจิตรจรัส        กรรมการ

คุณอาทิตย์    ลมูลปลั่ง               กรรมการ