งาน..เวลา...ความรัก

มีค่า

ชาวจีนในสมัยโบราณจับเวลาโดย ใช้ธูปจุดต่อกันไปเป็นก้าน ๆ

จึงมีคำกล่าวว่า "เวลายาวหนึ่งนิ้วมีค่าเท่ากับทองคำยาวหนึ่งนิ้ว แต่ทองคำยาวหนึ่งนิ้วไม่สามารถซื้อเวลายาวหนึ่งนิ้วได้"

ควรใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ๊ม...กลุ้มความเห็น (0)