อบรมบล็อก

ตองการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
วันนี้มาอบรมเรื่องบล็อก มีความประทับใจในตัววิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรที่ให้ความรู้และจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์กับงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่วนคลังและพัสดุ ศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)