วันนี้มาอบรมเรื่องบล็อก มีความประทับใจในตัววิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรที่ให้ความรู้และจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์กับงาน