วันนี้ 4 ก.ค. 49 ข้าพเจ้าได้มาอบรมเกี่ยวกับการสร้าง BLOG ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับ blog  มากขึ้น หลังจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ตอนเข้า KM ครั้งแรกก็งูๆ ปลาๆ แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากน้องๆ ม.นเรศวร ที่คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ จึงได้เกิด version 1 พอเกิด version 2 ก็ได้มาอบรมเรื่อง blog พอดี (แต่ก็สับสนพอสมควร)