การจัดการความรู้

การฝึกอบรม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00-12.00 น. เริ่มกระบวนการเรียนรู้  โดยการเข้ารับการฝึกอบรมการใช้ blog  โดยมีศูนย์บริการวิชาการเป็นเจ้าภาพในการจัดการครั้งนี้   มุ่งหวังว่าการจัดการความรู้ด้านพัสดุ ได้รับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างกว้างขวางต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาความเห็น (1)

ยอดชาย
IP: xxx.19.65.70
เขียนเมื่อ 

เพิ่งเข้าบล็อกมา  ผมอยากทราบเรื่องกากำหนดหมายเลขครุภัณฑ์

พอดีเพิ่งมารับงานพัสดุและที่หน่วยงานเลขที่พัสด

ุยังลงไม่ครบมากกว่า30%ขอรบกวนส่งรายละเอียด

มาทางเมลที่แจ้งไว้นะครับ

ขอบคุณมากครับที่เอื้อเฟ้อ