สนามกอล์ฟที่ปทุมธานี มีต้นหญ้าด้วย สีเขียว กว้างใหญ่สุดสายตา