การเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร

กรณีที่บุตรเรียนอยู่ 2 ระดับในระยะเวลาเดียวกัน
กรณีที่บุตรเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย(ม.4)ในภาคต้นและได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เป็นโครงการเรียนล่วงหน้านั้นจะสามารถเบิกค่าลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีได้หรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัยความเห็น (1)

อังศุมาลี เหล่าชำนะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ขอทราบระเบียบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตรฉบับล่าสุด ณ 16 ก.ย.51 จะขอบคุณมากค่ะ