ธ.กรุงไทย มีเงินฝากปลอดภาษี ดอกเบี้ย ร้อยละ 5 ฝาก fix ไว้สองปีนะจ๊ะ ห้ามถอนล่ะ