เหนื่อยหรือไม่คนไทยเอ๋ย

เหนื่อยหรือไม่
ในยุคโลกาภิวัฒน์ คนไทยลองถามตัวเองหรือยังว่า คุณเหนื่อยหรือยัง  เพราะอะไรนั่นหรือ  คนไทยกำลังเผชิญอยู่กับความเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอก และภายในประเทศ  ภายนอกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง  ปัญหาเศรษฐกิจทั้วโลก  ปัญหาภายในที่เด่นที่สุดตอนนี่คือปัญหาการเมืองการปกครอง  ประชาชนของประเทศกำลังดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุข ความสบาย  แทบจะไม่หันมามองหน้ากันเลย  เหนื่อยหรือไม่ ถ้าต้องดิ้นรนไม่หยุด  หันมารู้จักคำว่า ใช้ชีวิตแบบพอเพียงดีหรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเงินศึกษาศาสตร์ความเห็น (0)