การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเงินและบัญชีของคณะทันตแพทยศาสตร์หน่วยการเงินฯ ได้ดำเนินการโอนเงินผ่านระบบธนาคารเพื่อการลดขั้นตอน การประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพลังงาน โดยจ่ายค่าธรรมเนียมโอนเงินรายละ 5 บาท ซึ่งเช็คปัจจุบันฉบับละ 15 บาท และขณะนี้คณะฯ ได้ให้บริการจ่ายเงินค่ารักษาทางทันตกรรมคลินิกพิเศษเพื่อความสะดวกโดยผู้ป่วยสามารถใช้บัตรเครดิตชำระค่ารักษาได้ และขณะนี้กำลังดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ป่วยบำนาญ โดยการจ่ายตรงไม่ต้องชำระเงินในการรักษา ซึ่งประมาณเดือนตุลาคม 2549 อาจจะครอบคลุมสวัสดิการของบุคลากรนอกและในมหาวิทยาลัยด้วย