อ่านผ่านตา คติประจำวันวันนี้ในบล็อกของตัวเอง ซึ่งเป็นคำของไอน์สไตน์ ยอดอัจฉริยะของโลก ดังนี้

Quote of the Day
It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer.
Albert Einstein

แล้วนึกถึงสุภาษิตไทยที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น มีใครคิดอะไรอื่นได้ที่เข้ากันกว่าก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะคะ

คิดไปคิดมาแล้ว มันใช้ได้กับหลายอย่างนะคะ ก็คือขอให้ตั้งใจจริงซะอย่าง แล้ว"กัดไม่ปล่อย" จุดหมายต้องมาถึงสักวัน