รายงานสดจากห้องอบรม

 ท่านผู้อำนวยการกองคลัง ท่าน สุนาท บัวทวน เข้าร่วม "เรียน รู้" เป็นตัวอย่างของผู้นำ ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง

ในรูป ท่านเลขานุการศูนย์บริการวิชาการ พิชัย (เสื้อเหลือง) กำลัง ติวเข้ม ให้ทีมงานชาวมอดินแดง ท่านผอ.สุนาท กำลัง รายงานผลการทดสอบเขียน Blog กับ JJ

สรุปรอบเช้า สมัครมา ๔๐ ท่าน เข้าจริง ๓๑ ท่าน ในนี้มีสุภาพบุรุษ เพียง ๑ ท่าน ครับ

JJ