นิทานพื้นบ้าน...สื่อการฝึกเขียน

นิทานจึงมีสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอบรมคนและช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคมได้แล้ว ยังเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สั่งสอนบุตรหลานผ่านนิทานต่างๆ ด้วยกลวิธีอันแยบยลทำให้นิทานพื้นบ้านมีคุณค่าทั้ง ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านความรู้ และด้านภาษา

           นิทาน  เป็นสิ่งที่ทุกเพศ ทุกวัยชื่นชอบ เห็นได้จากการที่แต่ละชาติ แต่ละภาษาต่างมีนิทานที่เล่าสืบต่อกันมา จนถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม แต่เดิมนิทานเป็นเพียงวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าถ่ายทอดกันมา โดยอาศัยความจำเท่านั้น นิทานจึงเป็นอีกประเภทหนึ่งของวรรณกรรมมุขปาฐะ

            ต่อมามีการบันทึกนิทานด้วยตัวอักษรและมีการพิมพ์เผยแพร่ขึ้น นิทานบางเรื่องจึงเปลี่ยนจากวรรณกรรมมุขะปาฐะมาเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ แต่ก็ยังมีนิทานจำนวนอีกไม่น้อยที่ยังเป็นการเล่าโดยอาศัยความจำถ่ายทอดต่อๆกันไป

            จุดมุ่งหมายของการเล่านิทานหลักๆ ก็คือ  เพื่อความเพลิดเพลิน และเพื่อเป็นคติสอนใจ  ซึ่งผู้ใหญ่ในอดีตมักใช้นิทานเป็นสื่อในการสั่งสอนปลูกฝังสิ่งดีงามต่าง ๆ นิทานจึงไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระ  หรือเป็นเรื่องหลอกเด็ก    แต่การเล่านิทานให้เด็กฟังจึงมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านการสั่งสอนอบรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก และเป็นความทรงจำที่ดีติดตัวเด็กไปจนโต ผลพลอยได้อีกทางก็คือ นิทานเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เล่าได้ซึมซับคุณธรรมอย่างลึกซึ้ง นิทานสำหรับเด็ก จึงกลายเป็น “นิทานสอนผู้ใหญ่” ไปด้วย  เพราะผู้ใหญ่ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้เด็กๆ ได้มองเห็น  นิทานจึงมีสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอบรมคนและช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคมได้แล้ว ยังเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สั่งสอนบุตรหลานผ่านนิทานต่างๆ  ด้วยกลวิธีอันแยบยลทำให้นิทานพื้นบ้านมีคุณค่าทั้ง ด้านอารมณ์   ด้านความคิด   ด้านความรู้ และด้านภาษา

 

การส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านนิทานพื้นบ้านและฝึกเขียนนิทาน 

 จึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยอีกวิธีหนึ่ง

 

                    ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการพัฒนาการเขียนของนักเรียน โดยใช้สื่อจากนิทานพื้นบ้าน ทั้งการเล่าให้นักเรียนฟังและนำมาให้นักเรียนอ่านนอกเวลา  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกเขียนนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยตั้งจุดมุ่งหมายว่า นิทานที่เขียนนั้นต้องมี “ เนื้อหาสาระ  ค่านิยม  ความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหมะสมกับการปลูกฝังความดีงาม  ”

  

         ข้อสรุปจากการที่นักเรียนได้ฝึกเขียนนิทานที่ผ่านมา......พบว่ามีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเขียนหลายประการ  เช่น นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานทางภาษา ต้องได้รับการแก้ไขทั้งการอ่านจับใจความ  การคิดวิเคราะห์  การใช้ภาษาในการเขียน  ผลงานนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้เท่านั้น จึงต้องกลับมาตั้งต้นสอนกันใหม่  เริ่มจากการให้เด็กๆได้เกิดความตระหนักด้วยการให้อ่านนิทานอย่างหลากหลายเสียก่อน  แล้วจึงนำเสนอคุณค่าของนิทานที่ได้อ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น การจัดนิทรรศการหนังสือนิทาน การประกวดนิทานเล่มเล็ก (หนังสือทำมือ) เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความรักในนิทานและมองเห็นคุณค่า อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่นิทานพื้นบ้าน  เป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนฝึกเขียนนิทานให้ดีต่อไปได้

 

            ผู้อ่านท่านใด  มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน ขอความกรุณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเป็นวิทยาทาน     และเพื่อร่วมกันสืบสานนิทานพื้นบ้านในอดีตให้เชื่อมต่อภูมิปัญญาคนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดวิถีไทยจากรุ่นสู่รุ่นตามยุคสมัย  ให้เป็นตำนานนิทานไทย อันเป็นมรดกจากภูมิปัญญาคนไทยให้สืบต่อกันไปได้อีกนานเท่านาน

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดินสอ

คำสำคัญ (Tags)#นิทานพื้นบ้าน

หมายเลขบันทึก: 351930, เขียน: 16 Apr 2010 @ 13:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 58, อ่าน: คลิก


ความเห็น (58)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

    เรื่องการสอนภาษาไทย กับเด็กไทยนี่  ผมว่ายากมากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะการเขียนเรื่อง  เป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะครับ

                เข้ามาชม มาเชียร์ และ มาให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากๆเลยค่ะครูกิติยา..ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เชียวล่ะจ่านกร้องนี่นะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

          แอบมาชื่นชมผลงานค่ะ

          ในโอกาสวันปีใหม่ไทยและวันครอบครัว

            ขอให้มีความสุข...ฮักกัน...แพงกัน นะคะ

                                                  ครูกระแต

สวัสดีค่ะอ.กิติยา

ขึ้นชื่อว่า นิทาน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะชื่นชอบนะคะ

คนไม่มีรากชอบเรื่องเล่า นิทานต่าง ๆ มากค่ะ

ตอนเรียนเนื่องจากประทับใจคุณครูที่สอนภาษาไทย จึงสนใจมาก แต่ภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก ยิ่งเรียนมากขึ้นก็ทำให้รู้ว่าพื้นฐานทางภาษาสำคัญต่อการเรียนต่อยอดจริง ๆ

หากเด็ก ๆ เห็นความสำคัญของภาษาไทย น้อง ๆ คงสนุกมากขึ้นในการเรียน

แต่ปัญหาก็คือ จะทำอย่างไรให้น้อง ๆ สนุกและเห็นความสำคัญน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะมาเยี่ยมชมผลงานของเด็กๆ..นิทานกับเด็กเป็นที่ชื่นชอบนะคะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ครูบันเทิงก็ชอบเล่านิทานค่ะ..เด็กๆชอบค่ะ โดยเฉพาะเวลาเล่า แล้วทำเสียงเล็กเสียงน้อย เสียงแม่มด..อู๊ย! ทำเหมือนเลยล่ะ..เด็กๆชอบๆๆมากๆๆค่ะเข้ามามุงกันใหญ่..สบายดีน่ะค่ะ

สวัสดีค่ะท่านรอง small man

*** การสอนเขียน ยากขึ้นเพราะนักเรียนไม่ค่อยรักการอ่าน อย่างหนึ่ง

*** การสอนเขียนต้องใช้เวลาตรวจงาน และแก้ไขงานให้นักเรียนนานมากเลยค่ะ

*** ขอบคุณอ้อยเล็กที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

*** ขอบคุณมาตายี

*** ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุขนะคะ

*** ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คนไม่มีราก

*** ขึ้นชื่อว่า นิทาน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะชื่นชอบ เพราะ นิทานมีคุณค่าทั้ง ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านความรู้ และด้านภาษา ทุกชาติทุกภาษาล้วนมีนิทาน ไว้ด้วยจุดหมายคล้ายๆกัน

*** ขอบคุณครู rinda ที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูบันเทิง

*** จินตนาการเห็นหน้าสวยๆของครูบันเทิง ก้เห็นภาพการเล่านิทานของครูบันเทิงค่ะ

*** เด็กๆคงมีความสุขกับการเล่านิทานของครูบันเทิงทุกคนนะคะ

*** ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

นิทานนี่แหละครับ คือ สิ่งมีชีวิตที่คอยวิ่งสอนเราอยู่ในสมอง ไม่ว่าจะเป็น เด็กเลี้ยงแกะ พระเวสสันดร ลุกหมู่สามตัว หรือ อื่นๆ ล้วนเป็นกุศโลบายชั้นดีที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับเด็กๆ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี จำนาน และ สนุกสนาน ไม่เชื่อลองไปถามดูสิครับ ใครก็ได้ หากนึกถึงเรื่องโทษของการโกหก ทุกคนคิดถึงเรื่องอะไร อิอิ

...

เด็กเลี้ยงแกะชัวครับ

สวัสดีค่ะบีเวอร์

*** ชอบ ลูกหมู่สามตัว โรงสีร้าง นิทานนานาชาติอีกหลายเรื่อง .... นิทานช่วยให้เด็กบ้านแตกบางคนมีจุดพัก...ผ่อนคลาย

*** ขอบคุณบีเวอร์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมคุณครูกิติยาค่ะที่นำนิทานมาเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ ฝึกฝนทั้งวิธีคิด วิธีเขียน และทักษะอื่นๆ

นิทานเป็นสื่อวัฒนธรรมในการกล่อมเกลาจิตใจและส่งผ่านความรู้จากรุ่น สู่รุ่นได้ดีมากนะคะ เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันมีคนไม่มากเห็นความสำคัญของนิทานและเรื่องเล่าท้องถิ่น

 

*** ขอบคุณ คุณนายดอกเตอร์ ที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

*** สบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์กิติยา

หนูก็ชอบอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะ

เพราะอ่านแล้วรู้สึกเพลิดเพลินดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

หลับฝันดีค่ะ^__^

*** นิทาน มีคุณค่ากับทุกเพศทุกวัย

*** นิทานพื้นบ้านของนานาชาติก้มีวิธีการสอนอย่างแยบยลน่าค้นหามาอ่านและเปรียบเทียบกับนิทานไทยดูนะ...ต้นเฟิร์น

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่กิติยา  สบายดีนะคะครูพี่ ยังปิดเทอมอยู่ใช่ไหม

ตอนเด็กๆ จำได้แม่นเลยค่ะว่า สองสาวจะรอฟังป๋าจะขับ เพลง ดาวลูกไก่ หรือ แม่เสือ ยามเช้า ไม่งั้นเราจะไม่ยอมลุกจากเตียงค่ะ ;) บางครั้งน้องอวบก็จะบอกว่า เอาอีก ๆ

ป๋าก็จะร้องให้ฟังหลายรอบ มิรู้เบื่อ ตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่เลยนะคะ เอามาให้หลานฟังอีก ช้อบ ชอบ  

สุขสันต์ทุกโมงยาม อบอุ่นในหัวใจในครอบครัวค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง poo

*** แสดงว่าคุณป๋าเป็นนักเล่าระดับสูงเลย เก่งจัง

*** ครอบครัวสุขสันต์นะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณครู  ...จำได้เรื่องหนึ่งแม่เล่าให้ฟังตอนเด็ก ๆ..ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้..ขอบพระคุณที่ไปทักทายครับ

สวัสดีค่ะ

แวะมาทักทายค่ะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะพี่กิติยา

 • เคยให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออาชีพ ก็ได้ระดับหนึ่ง เพราะเขียนประโยคเดี่ยวยังไม่ค่อยได้เลยค่ะ
 • แต่เห็นด้วยเลยค่ะว่านิทานเป็นสื่อที่พัฒนานักเรียนได้ดีมากวิธีหนึ่ง
 • ขอบคุณข้อมูล จะนำไปปรับใช้กับภาษาอังกฤษดูนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ คุณกิติยา
 • เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ
  ตอนสอน ม.๓  ให้นักเรียนไปค้นตำนานพื้นบ้านเรื่องต่าง ๆ
  แล้วก็นำมาเขียนเชิงสารคดี  จากนั้นก็นำมาเล่าหน้าชั้นเรียน
  ถือว่าบูรณาการทักษะต่าง ๆ
 • การฝึกเขียนนิทานเป็นเรื่องค่อนข้างยาก  ต้องฝึกให้อ่านมาก ๆ จึงจะเกิดจินตนาการ
  มาชื่นชมค่ะ จะได้เป็นแนวทางในการสอนเด็ก ๆ ต่อไปค่ะ
เขียนเมื่อ 

มาชม

นิทานที่เล่าขานกันมาล้วนน่าฟังนะครับ

สวัสดีค่ะ หนุ่ม กร~natadee

*** แม่ส่วนใหญ่มีนิทานให้ลูกฟังเสมอ และลูกก็มักจะจำได้ค่ะ

*** ขอบคุณที่แวะมาบอกเล่านะคะ

สวัสดีค่ะน้องกาญจนา

*** เด็กๆจะเพลิดเพลินกับการวาดภาพ แต่ขะท้อถอยกับการวางโครงเรื่อง

*** ห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เด็กเก่งช่วยกลุ่มอ่อนค่ะ

*** สอนเขียนประโยคในภาษาไทยครูยังเหนื่อยสาหัสค่ะ ....ถ้าเป็นภาอังกฤษก็คงยากกว่าแน่...ลองดูๆ

*** ขอบคุณน้องกาญจนาค่ะ....(หลานๆ น้ำตาล - เติน ) คงอยู่พร้อมหน้าเป็นครอบครัวสุขสันต์ช่วงปิดภาคเรียนนะคะ

สวัสดีค่ะธรรมทิพย์

*** ลองใข้วิธีการแบบธรรมทิพย์เหมือนกัน แต่หาข้อมูลยาก คนรุ่นเก่าที่รู้ก็ล่วงลับไปมากแล้วน่าเสียดายค่ะ

*** ขอบคุณที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวัสดีค่ะ คนไม่มีราก

*** ขอบคุณแวะมาทักทายนะคะ

*** ด้วยความระลึกถึงเช่นกันค่ะ

*** ที่บ้านมีฝนให้คลายร้อนบ้างหรือยังคะ....

สวัสดีค่ะอาจารย์ umi

*** หนุ่มน้อยที่บ้านอาจารย์คงชอบฟังนิทานนะคะ

*** ฝากความคิดถีงให้ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณท่านมากๆครับที่ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยในครั้งนี้เชื่อว่าอานิสงค์จากการร่วมอนุโมทนาบุญจะส่งผลถึงท่านแน่นอนครับ บุญจากการร่วมอนุโมทนาอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมเชื่อว่าท่านจะได้รับครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ค่ายจิตอาสาฯ ครั้งนี้
 • วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านถ้ำพริกนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะคุณครูกิติยา แวะมาทักทาย และชื่นชมกิจกรรมการเล่านิทาน
 • เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ ได้มีความรัก ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ
 • และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเป็นคนดี
 • เพราะนิทานจะแฝงคติสอนใจเกือบทุกเรื่อง นะคะ

สวัสดีค่ะน้องสามารถ

*** ขอบคุณค่ะ...เนื้อนาบุญที่ส่งมาให้....ได้รับแน่นอนค่ะ...เป็นสุขที่ได้ติดตามดูทุกบันทึก....ดูของครู ป.1 ด้วยค่ะ

*** มีลูกสาวคนเดียว...ไม่มีลูกชายให้บวช....เห็นญาติมิตรบวชเมื่อไหร่รีบไปทันที.... *** บางงานก็พยายามรำให้สวยหน้าขบวนแห่นาค ...หวังจะได้เป็นนางฟ้า อิอิ

*** ปลื้มปิติ ในความ  สง่างาม  สะอาดและบริสุทธิ์ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

*** อยากไปเยี่ยมค่ายมากค่ะ แต่ วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ที่จะตรงกับกิจกรรมสำคัญโรงเรียนหรือเปล่าไม่ทราบ

*** ถ้าสะดวกก็จะไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะ

*** เพราะนิทานจะแฝงคติสอนใจเกือบทุกเรื่อง ตั้งใจจะฝึกนักเรียนให้เห็นคุณค่าต่อไปค่ะ

*** ผ่านปีใหม่เมืองมาด้วยความอบอุ่นและชื่นบานแน่ๆ.... ขอให้มีความสุขตลอดปีนะคะ

*** ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะพี่กิติยา

 • ประเทศเราเสียโอกาสดีๆนะคะ เอาดอกไม้มาฝากยามเช้าละกันค่ะ

 

*** ขอบคุณค่ะ นึกถึงกุหลาบมอญ กุหลาบพื้นบ้านต้นใหญ่ ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ และศัตรูพืช ซ้ำมีกลิ่นกุหลาบหอมชื่นใจมากกว่ากุหลาบสีแดงสดกลีบสวย

*** เป็นของฝากที่ถูกใจค่ะ

คิดถึงน้องครูกิติยาคะ และมาได้รับทราบแนวการสอน ให้เด็กหัดเขียนนิทาน หัดอ่าน ซึ่งเป็นนิทาน ได้ความรู้ได้ข้อคิด เตือนสติแล้ว ยังทำให้ผู้ใหญ่ต้องวางตัวเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย พี่สุขอชื่นชมแนวความคิดในกิจกรรมนี้คะ แต่พี่สุไม่ได้เป็นครูแล้ว และทุกวันนี้ครูพัฒนาไปมากแล้ว พี่สุจึงขอรับทราบการพัฒนา ของน้องครูกิติยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปก่อนนะคะ  มีแต่จะเสริมว่า เมื่อเขาหัดเขียน หัดอ่านแล้ว ให้เขาลองนำมาเล่าซิคะ มันจะสับสนไหม เป็นการฝึกการใช้สมาธิและสติ ก่อนที่จะได้พูดหน้าชั้นคะ และให้เขาบอกมาซิว่า นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้าง

 ชื่นชมกิจกรรมคะ

สวัสดีค่ะพี่สุ

*** ขอบคุณค่ะพี่สุ เป็นคำแนะนำที่ดีค่ะ เพราะทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ต้องสอนให้ครบในทุกทักษะค่ะ

*** มีภาพสวยๆมาฝากเป็นสีสัน....นี่คือเอกลักษณ์ของพี่สุจริงๆ อารมณืดีเสมอเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ พี่กิติยา หนูอยากไปศึกษาดูงานโรงเรียนจ่านกร้องจังเลยค่ะ

น่าจะมีโอกาสน่ะค่ะ ถ้าไปเมื่อไหรล่ะก็ คงต้องรบกวนพี่แล้วล่ะค่ะ..

เอ้อ!.. นึกออกแล้ว..

 น่าจะปรึกษาคนในเวปเรา ชวนกันไป.."จิตอาสา ชวนทัศนา จ่านกร้อง"

คอนเส็ปนี้ดูดีมั้ยค่ะ...น่าจะมีคนร่วมขบวนหลายคนแน่ๆเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมมากค่ะคุณครูกิติยา

       คุณย่าเคยฝึก เขียน /วาด และเล่านิทานเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ กว่าจะได้สักเรื่องหนึ่ง  ก็ต้องใช้ความตั้งใจ กำลังใจมากโขอยู่ค่ะ  แต่ก็สนุกสนานและมีความสุขมากเช่นกัน

คุณย่า...........

*** สวัสดีค่ะครูบันเทิง

*** ด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ

*** ที่จ่านกร้อง มีชาวชุมพร ชาวพัทลุงและชาวนราธิวาส รอน้องบันเทิงอยู่ด้วยค่ะ

*** ขอบคุณคุณย่า ที่ให้กำลังใจและส่งดอกคัดเค้ามาประดับบันทึกนี้นะคะ

สวัสดีค่ะอ.กิติยา

มาทักทายค่ะ

อากาศที่กทม.ร้อนและอ้าวมาก ๆ เลยค่ะ

อยากให้ฝนตก ทางพิษณุโลกเป็นอย่างไรบ้างคะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 

ตามพี่หญิงปิง อิงอุเบกขา มาบอกพี่กิติยา จ่านกร้องว่า

คิดถึงนะคะ เพิ่งทราบว่าพี่ลูกช้าง ชอบแมวโตยรึเจ้า

เอามาฝาก ... ปูชอบมาก แมวอวบ ที่บันทึกอ.หมอเมฆค่ะ

http://gotoknow.org/blog/world-records/354428

เขียนเมื่อ 

ผลงานดีๆเพียบอย่างนี้ ถ้าส่งผลงานเพื่อการประเมินเลื่อนระดับน่าจะผ่านฉลุย...

น้องฟางเหมือนเดิมมาก แต่ฟังตัวเลขนำ้หนักแล้วไม่อยากเชื่อ คงใกล้จะจบแล้วสิดีใจด้วยนะ

สวัสดีค่ะ คนไม่มีราก

*** อากาศร้อนอบอ้าวมากค่ะ รอฝนตกอยู่ทุกวัน

*** มีแต่พายุพัดจนต้นไม้ล้ม บ้านพัง

*** พานักเรียนไปรับรางวัลที่ กทม. เจอฝนบางช่วง แต่ถึงกทม.ไม่มีฝนเลย ตอนนี้กลับพล.แล้วค่ะ

*** ขอบคุณ ที่แวะมาทักทาย

*** ขอบคุณน้องปูที่นำภาพและเรื่องดีๆมาฝากกัน

*** แมวน่ารัก แต่ไม่ได้ชอบเลย เมื่อลูกสาวเก็บแมวๆ ที่ถูกทิ้งขวางมาเลี้ยง เวลาแมวป่วยก็ต้องดูแลกันไป บางครั้งก็เดิดความสงสาร......เลยต้องเลี้ยงต่อๆไปเพราะแมวดำ...ไม่มีใครต้องการนัก

*** ขอบคุณพี่ต้อยค่ะ น้องฟางกำลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทเกมส์ที่ กรุงเทพฯ จะกลับเดือนหน้า แล้วมาเรียนอีก 1 ปี

*** เลยต้องเอารูปมายืนยันกับป้าว่าว่าน้ำหนักเป็นอย่างนั้นจริงๆ

 

***รูปล่าสุดถ่ายไกลๆ  ให้ดูผอมลงค่ะป้าต้อย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณกิติยา

สนใจนิทาน(หนังสือทำมือ) เป็นคำอ่านที่ไม่ยาก กำลังหาให้เด็กที่ห้องฝึกอ่านค่ะ

คงต้องเลียบแบบ จากภาษาด๊อยซ์ที่ครูยุกำลังอบรมอยู่ค่ะ มาดัดแปลงเป็นภาษาเรา

ให้เด็กได้เรียนกันค่ะ....อยากทราบว่าน้องที่จะไปเรียนต่อ..น่ะค่ะ..

*** ขอบคุณครูยุที่แวะมาให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ... ขอให้สนุกกับงานนะคะ

*** น้องฟางต้องเรียนอีก 1 ปี จึงจะหาทุนไปเรียนต่อที่เยอรมันค่ะ ตอนนี้กกำลังติดต่อดูหลายๆที่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

* นิทานเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอบรมคน เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สั่งสอนบุตรหลาน ด้วยกลวิธีอันแยบยล  มีคุณค่าต่อจิตใจมากมายค่ะ

* ตอนลูกเล็กๆ  ครูใจดีจะต้องเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกๆ ฟังทุกวันค่ะ

* อาจารย์สบายดีมั้ยค่ะ  โรงเรียนเปิดหรือยังเอ่ย?

* ระลึกถึงค่ะ

 

สวัสดีค่ะครูใจดี

*** อากาศร้อนอบอ้าวมาก ไม่อยากให้ถึงวันเปิดภาคเรียนเลยค่ะ

*** คุณครูใจดีเป็นคนรักเด็ก คงคิดถึงเด็กๆแล้วซิคะ

*** ขอบคุณที่แวะมาค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณกิติยา

ครูยุได้เทคนิดการจำการเปลียนรูปประโยคภาษาด๊อยซ์ จากอาจารย์คนด๊อยซ์

จะฝากมาให้น้อง ประมาณปลายเดือนนี้ครูผู้ช่วยครูยุเค้าจะกลับมาทำธุระที่เมืองไทย

ส่งมาตามที่อยู่ของร.ร.ที่คุณกิติยาสอนอยู่ได้ใช่ไหมค่ะ ที่สถานฑูตไทยครูยุได้ฝาก

คำถามไว้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

  ก๊อกๆๆแวะมาเยี่ยมค่ะ..สบายดีน่ะค่ะพี่กิติยา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

จะนำไปฝากนักเรียนค่ะ

ขอบคุณมากๆ

อยากรู้ว่านิทานที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ป.1 คือ เรื่องอะไร ของใคร ซื้อได้ที่ไหนคะ