นิทานพื้นบ้าน...สื่อการฝึกเขียน

นิทานจึงมีสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอบรมคนและช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคมได้แล้ว ยังเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สั่งสอนบุตรหลานผ่านนิทานต่างๆ ด้วยกลวิธีอันแยบยลทำให้นิทานพื้นบ้านมีคุณค่าทั้ง ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านความรู้ และด้านภาษา

           นิทาน  เป็นสิ่งที่ทุกเพศ ทุกวัยชื่นชอบ เห็นได้จากการที่แต่ละชาติ แต่ละภาษาต่างมีนิทานที่เล่าสืบต่อกันมา จนถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม แต่เดิมนิทานเป็นเพียงวรรณกรรมมุขปาฐะที่เล่าถ่ายทอดกันมา โดยอาศัยความจำเท่านั้น นิทานจึงเป็นอีกประเภทหนึ่งของวรรณกรรมมุขปาฐะ

            ต่อมามีการบันทึกนิทานด้วยตัวอักษรและมีการพิมพ์เผยแพร่ขึ้น นิทานบางเรื่องจึงเปลี่ยนจากวรรณกรรมมุขะปาฐะมาเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ แต่ก็ยังมีนิทานจำนวนอีกไม่น้อยที่ยังเป็นการเล่าโดยอาศัยความจำถ่ายทอดต่อๆกันไป

            จุดมุ่งหมายของการเล่านิทานหลักๆ ก็คือ  เพื่อความเพลิดเพลิน และเพื่อเป็นคติสอนใจ  ซึ่งผู้ใหญ่ในอดีตมักใช้นิทานเป็นสื่อในการสั่งสอนปลูกฝังสิ่งดีงามต่าง ๆ นิทานจึงไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระ  หรือเป็นเรื่องหลอกเด็ก    แต่การเล่านิทานให้เด็กฟังจึงมีประโยชน์มากมายทั้งในด้านการสั่งสอนอบรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก และเป็นความทรงจำที่ดีติดตัวเด็กไปจนโต ผลพลอยได้อีกทางก็คือ นิทานเป็นสิ่งที่คอยกระตุ้นเตือนผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้เล่าได้ซึมซับคุณธรรมอย่างลึกซึ้ง นิทานสำหรับเด็ก จึงกลายเป็น “นิทานสอนผู้ใหญ่” ไปด้วย  เพราะผู้ใหญ่ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้เด็กๆ ได้มองเห็น  นิทานจึงมีสิ่งที่แฝงเร้นอยู่ทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา นอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอบรมคนและช่วยลดความขัดแย้งของคนในสังคมได้แล้ว ยังเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สั่งสอนบุตรหลานผ่านนิทานต่างๆ  ด้วยกลวิธีอันแยบยลทำให้นิทานพื้นบ้านมีคุณค่าทั้ง ด้านอารมณ์   ด้านความคิด   ด้านความรู้ และด้านภาษา

 

การส่งเสริมให้นักเรียนได้อ่านนิทานพื้นบ้านและฝึกเขียนนิทาน 

 จึงเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยอีกวิธีหนึ่ง

 

                    ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการพัฒนาการเขียนของนักเรียน โดยใช้สื่อจากนิทานพื้นบ้าน ทั้งการเล่าให้นักเรียนฟังและนำมาให้นักเรียนอ่านนอกเวลา  เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกเขียนนิทานเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยตั้งจุดมุ่งหมายว่า นิทานที่เขียนนั้นต้องมี “ เนื้อหาสาระ  ค่านิยม  ความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเหมะสมกับการปลูกฝังความดีงาม  ”

  

         ข้อสรุปจากการที่นักเรียนได้ฝึกเขียนนิทานที่ผ่านมา......พบว่ามีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการเขียนหลายประการ  เช่น นักเรียนขาดทักษะพื้นฐานทางภาษา ต้องได้รับการแก้ไขทั้งการอ่านจับใจความ  การคิดวิเคราะห์  การใช้ภาษาในการเขียน  ผลงานนักเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้เท่านั้น จึงต้องกลับมาตั้งต้นสอนกันใหม่  เริ่มจากการให้เด็กๆได้เกิดความตระหนักด้วยการให้อ่านนิทานอย่างหลากหลายเสียก่อน  แล้วจึงนำเสนอคุณค่าของนิทานที่ได้อ่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น การจัดนิทรรศการหนังสือนิทาน การประกวดนิทานเล่มเล็ก (หนังสือทำมือ) เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความรักในนิทานและมองเห็นคุณค่า อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่นิทานพื้นบ้าน  เป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนฝึกเขียนนิทานให้ดีต่อไปได้

 

            ผู้อ่านท่านใด  มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้  เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้าน ขอความกรุณาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อเป็นวิทยาทาน     และเพื่อร่วมกันสืบสานนิทานพื้นบ้านในอดีตให้เชื่อมต่อภูมิปัญญาคนรุ่นใหม่ เพื่อถ่ายทอดวิถีไทยจากรุ่นสู่รุ่นตามยุคสมัย  ให้เป็นตำนานนิทานไทย อันเป็นมรดกจากภูมิปัญญาคนไทยให้สืบต่อกันไปได้อีกนานเท่านาน

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดินสอ

คำสำคัญ (Tags)#นิทานพื้นบ้าน

หมายเลขบันทึก: 351930, เขียน: 16 Apr 2010 @ 13:54 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 17:33 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 58, อ่าน: คลิก


ความเห็น (58)

สวัสดีครับ

    เรื่องการสอนภาษาไทย กับเด็กไทยนี่  ผมว่ายากมากๆเลยนะครับ โดยเฉพาะการเขียนเรื่อง  เป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะครับ

                เข้ามาชม มาเชียร์ และ มาให้กำลังใจครับ

เยี่ยมมากๆเลยค่ะครูกิติยา..ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์เชียวล่ะจ่านกร้องนี่นะ...

สวัสดีค่ะ

          แอบมาชื่นชมผลงานค่ะ

          ในโอกาสวันปีใหม่ไทยและวันครอบครัว

            ขอให้มีความสุข...ฮักกัน...แพงกัน นะคะ

                                                  ครูกระแต

สวัสดีค่ะอ.กิติยา

ขึ้นชื่อว่า นิทาน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะชื่นชอบนะคะ

คนไม่มีรากชอบเรื่องเล่า นิทานต่าง ๆ มากค่ะ

ตอนเรียนเนื่องจากประทับใจคุณครูที่สอนภาษาไทย จึงสนใจมาก แต่ภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงนัก ยิ่งเรียนมากขึ้นก็ทำให้รู้ว่าพื้นฐานทางภาษาสำคัญต่อการเรียนต่อยอดจริง ๆ

หากเด็ก ๆ เห็นความสำคัญของภาษาไทย น้อง ๆ คงสนุกมากขึ้นในการเรียน

แต่ปัญหาก็คือ จะทำอย่างไรให้น้อง ๆ สนุกและเห็นความสำคัญน่ะค่ะ

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

krutoom
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะมาเยี่ยมชมผลงานของเด็กๆ..นิทานกับเด็กเป็นที่ชื่นชอบนะคะ..

สวัสดีค่ะ ครูบันเทิงก็ชอบเล่านิทานค่ะ..เด็กๆชอบค่ะ โดยเฉพาะเวลาเล่า แล้วทำเสียงเล็กเสียงน้อย เสียงแม่มด..อู๊ย! ทำเหมือนเลยล่ะ..เด็กๆชอบๆๆมากๆๆค่ะเข้ามามุงกันใหญ่..สบายดีน่ะค่ะ

สวัสดีค่ะท่านรอง small man

*** การสอนเขียน ยากขึ้นเพราะนักเรียนไม่ค่อยรักการอ่าน อย่างหนึ่ง

*** การสอนเขียนต้องใช้เวลาตรวจงาน และแก้ไขงานให้นักเรียนนานมากเลยค่ะ

*** ขอบคุณอ้อยเล็กที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

*** ขอบคุณมาตายี

*** ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยความสุขนะคะ

*** ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คนไม่มีราก

*** ขึ้นชื่อว่า นิทาน ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็มักจะชื่นชอบ เพราะ นิทานมีคุณค่าทั้ง ด้านอารมณ์ ด้านความคิด ด้านความรู้ และด้านภาษา ทุกชาติทุกภาษาล้วนมีนิทาน ไว้ด้วยจุดหมายคล้ายๆกัน

*** ขอบคุณครู rinda ที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะ ครูบันเทิง

*** จินตนาการเห็นหน้าสวยๆของครูบันเทิง ก้เห็นภาพการเล่านิทานของครูบันเทิงค่ะ

*** เด็กๆคงมีความสุขกับการเล่านิทานของครูบันเทิงทุกคนนะคะ

*** ขอบคุณค่ะ

นิทานนี่แหละครับ คือ สิ่งมีชีวิตที่คอยวิ่งสอนเราอยู่ในสมอง ไม่ว่าจะเป็น เด็กเลี้ยงแกะ พระเวสสันดร ลุกหมู่สามตัว หรือ อื่นๆ ล้วนเป็นกุศโลบายชั้นดีที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือแนวทางการดำเนินชีวิตให้กับเด็กๆ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี จำนาน และ สนุกสนาน ไม่เชื่อลองไปถามดูสิครับ ใครก็ได้ หากนึกถึงเรื่องโทษของการโกหก ทุกคนคิดถึงเรื่องอะไร อิอิ

...

เด็กเลี้ยงแกะชัวครับ

สวัสดีค่ะบีเวอร์

*** ชอบ ลูกหมู่สามตัว โรงสีร้าง นิทานนานาชาติอีกหลายเรื่อง .... นิทานช่วยให้เด็กบ้านแตกบางคนมีจุดพัก...ผ่อนคลาย

*** ขอบคุณบีเวอร์ค่ะ

ขอชื่นชมคุณครูกิติยาค่ะที่นำนิทานมาเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้ ฝึกฝนทั้งวิธีคิด วิธีเขียน และทักษะอื่นๆ

นิทานเป็นสื่อวัฒนธรรมในการกล่อมเกลาจิตใจและส่งผ่านความรู้จากรุ่น สู่รุ่นได้ดีมากนะคะ เป็นที่น่าเสียดายว่าปัจจุบันมีคนไม่มากเห็นความสำคัญของนิทานและเรื่องเล่าท้องถิ่น

 

*** ขอบคุณ คุณนายดอกเตอร์ ที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

*** สบายดีนะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์กิติยา

หนูก็ชอบอ่านนิทานพื้นบ้านนะคะ

เพราะอ่านแล้วรู้สึกเพลิดเพลินดีค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้นะคะ

หลับฝันดีค่ะ^__^

*** นิทาน มีคุณค่ากับทุกเพศทุกวัย

*** นิทานพื้นบ้านของนานาชาติก้มีวิธีการสอนอย่างแยบยลน่าค้นหามาอ่านและเปรียบเทียบกับนิทานไทยดูนะ...ต้นเฟิร์น

Boo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่กิติยา  สบายดีนะคะครูพี่ ยังปิดเทอมอยู่ใช่ไหม

ตอนเด็กๆ จำได้แม่นเลยค่ะว่า สองสาวจะรอฟังป๋าจะขับ เพลง ดาวลูกไก่ หรือ แม่เสือ ยามเช้า ไม่งั้นเราจะไม่ยอมลุกจากเตียงค่ะ ;) บางครั้งน้องอวบก็จะบอกว่า เอาอีก ๆ

ป๋าก็จะร้องให้ฟังหลายรอบ มิรู้เบื่อ ตอนนี้ก็ยังจำได้อยู่เลยนะคะ เอามาให้หลานฟังอีก ช้อบ ชอบ  

สุขสันต์ทุกโมงยาม อบอุ่นในหัวใจในครอบครัวค่ะ

สวัสดีค่ะน้อง poo

*** แสดงว่าคุณป๋าเป็นนักเล่าระดับสูงเลย เก่งจัง

*** ครอบครัวสุขสันต์นะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับคุณครู  ...จำได้เรื่องหนึ่งแม่เล่าให้ฟังตอนเด็ก ๆ..ยังจำได้จนถึงทุกวันนี้..ขอบพระคุณที่ไปทักทายครับ

สวัสดีค่ะ

แวะมาทักทายค่ะ

ด้วยความระลึกถึงค่ะ

(^___^)

สวัสดีค่ะพี่กิติยา

 • เคยให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออาชีพ ก็ได้ระดับหนึ่ง เพราะเขียนประโยคเดี่ยวยังไม่ค่อยได้เลยค่ะ
 • แต่เห็นด้วยเลยค่ะว่านิทานเป็นสื่อที่พัฒนานักเรียนได้ดีมากวิธีหนึ่ง
 • ขอบคุณข้อมูล จะนำไปปรับใช้กับภาษาอังกฤษดูนะคะ
 • สวัสดีค่ะ คุณกิติยา
 • เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะ
  ตอนสอน ม.๓  ให้นักเรียนไปค้นตำนานพื้นบ้านเรื่องต่าง ๆ
  แล้วก็นำมาเขียนเชิงสารคดี  จากนั้นก็นำมาเล่าหน้าชั้นเรียน
  ถือว่าบูรณาการทักษะต่าง ๆ
 • การฝึกเขียนนิทานเป็นเรื่องค่อนข้างยาก  ต้องฝึกให้อ่านมาก ๆ จึงจะเกิดจินตนาการ
  มาชื่นชมค่ะ จะได้เป็นแนวทางในการสอนเด็ก ๆ ต่อไปค่ะ

มาชม

นิทานที่เล่าขานกันมาล้วนน่าฟังนะครับ

สวัสดีค่ะ หนุ่ม กร~natadee

*** แม่ส่วนใหญ่มีนิทานให้ลูกฟังเสมอ และลูกก็มักจะจำได้ค่ะ

*** ขอบคุณที่แวะมาบอกเล่านะคะ

สวัสดีค่ะน้องกาญจนา

*** เด็กๆจะเพลิดเพลินกับการวาดภาพ แต่ขะท้อถอยกับการวางโครงเรื่อง

*** ห้องเรียนที่มีนักเรียนเป็นจำนวนมาก ต้องใช้เด็กเก่งช่วยกลุ่มอ่อนค่ะ

*** สอนเขียนประโยคในภาษาไทยครูยังเหนื่อยสาหัสค่ะ ....ถ้าเป็นภาอังกฤษก็คงยากกว่าแน่...ลองดูๆ

*** ขอบคุณน้องกาญจนาค่ะ....(หลานๆ น้ำตาล - เติน ) คงอยู่พร้อมหน้าเป็นครอบครัวสุขสันต์ช่วงปิดภาคเรียนนะคะ

สวัสดีค่ะธรรมทิพย์

*** ลองใข้วิธีการแบบธรรมทิพย์เหมือนกัน แต่หาข้อมูลยาก คนรุ่นเก่าที่รู้ก็ล่วงลับไปมากแล้วน่าเสียดายค่ะ

*** ขอบคุณที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สวัสดีค่ะ คนไม่มีราก

*** ขอบคุณแวะมาทักทายนะคะ

*** ด้วยความระลึกถึงเช่นกันค่ะ

*** ที่บ้านมีฝนให้คลายร้อนบ้างหรือยังคะ....

สวัสดีค่ะอาจารย์ umi

*** หนุ่มน้อยที่บ้านอาจารย์คงชอบฟังนิทานนะคะ

*** ฝากความคิดถีงให้ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณท่านมากๆครับที่ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยในครั้งนี้เชื่อว่าอานิสงค์จากการร่วมอนุโมทนาบุญจะส่งผลถึงท่านแน่นอนครับ บุญจากการร่วมอนุโมทนาอาจจะมองไม่เห็นแต่ผมเชื่อว่าท่านจะได้รับครับ

สวัสดีค่ะ

 • ค่ายจิตอาสาฯ ครั้งนี้
 • วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ที่โรงเรียนบ้านถ้ำพริกนะคะ
 • สวัสดีค่ะคุณครูกิติยา แวะมาทักทาย และชื่นชมกิจกรรมการเล่านิทาน
 • เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆ ได้มีความรัก ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ
 • และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เด็กเป็นคนดี
 • เพราะนิทานจะแฝงคติสอนใจเกือบทุกเรื่อง นะคะ

สวัสดีค่ะน้องสามารถ

*** ขอบคุณค่ะ...เนื้อนาบุญที่ส่งมาให้....ได้รับแน่นอนค่ะ...เป็นสุขที่ได้ติดตามดูทุกบันทึก....ดูของครู ป.1 ด้วยค่ะ

*** มีลูกสาวคนเดียว...ไม่มีลูกชายให้บวช....เห็นญาติมิตรบวชเมื่อไหร่รีบไปทันที.... *** บางงานก็พยายามรำให้สวยหน้าขบวนแห่นาค ...หวังจะได้เป็นนางฟ้า อิอิ

*** ปลื้มปิติ ในความ  สง่างาม  สะอาดและบริสุทธิ์ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

*** อยากไปเยี่ยมค่ายมากค่ะ แต่ วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ที่จะตรงกับกิจกรรมสำคัญโรงเรียนหรือเปล่าไม่ทราบ

*** ถ้าสะดวกก็จะไปนะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพี่เอื้องแซะ

*** เพราะนิทานจะแฝงคติสอนใจเกือบทุกเรื่อง ตั้งใจจะฝึกนักเรียนให้เห็นคุณค่าต่อไปค่ะ

*** ผ่านปีใหม่เมืองมาด้วยความอบอุ่นและชื่นบานแน่ๆ.... ขอให้มีความสุขตลอดปีนะคะ

*** ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะพี่กิติยา

 • ประเทศเราเสียโอกาสดีๆนะคะ เอาดอกไม้มาฝากยามเช้าละกันค่ะ

 

*** ขอบคุณค่ะ นึกถึงกุหลาบมอญ กุหลาบพื้นบ้านต้นใหญ่ ทนทานต่อดินฟ้าอากาศ และศัตรูพืช ซ้ำมีกลิ่นกุหลาบหอมชื่นใจมากกว่ากุหลาบสีแดงสดกลีบสวย

*** เป็นของฝากที่ถูกใจค่ะ

คิดถึงน้องครูกิติยาคะ และมาได้รับทราบแนวการสอน ให้เด็กหัดเขียนนิทาน หัดอ่าน ซึ่งเป็นนิทาน ได้ความรู้ได้ข้อคิด เตือนสติแล้ว ยังทำให้ผู้ใหญ่ต้องวางตัวเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย พี่สุขอชื่นชมแนวความคิดในกิจกรรมนี้คะ แต่พี่สุไม่ได้เป็นครูแล้ว และทุกวันนี้ครูพัฒนาไปมากแล้ว พี่สุจึงขอรับทราบการพัฒนา ของน้องครูกิติยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปก่อนนะคะ  มีแต่จะเสริมว่า เมื่อเขาหัดเขียน หัดอ่านแล้ว ให้เขาลองนำมาเล่าซิคะ มันจะสับสนไหม เป็นการฝึกการใช้สมาธิและสติ ก่อนที่จะได้พูดหน้าชั้นคะ และให้เขาบอกมาซิว่า นิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้าง

 ชื่นชมกิจกรรมคะ

สวัสดีค่ะพี่สุ

*** ขอบคุณค่ะพี่สุ เป็นคำแนะนำที่ดีค่ะ เพราะทักษะการฟัง ดู พูด อ่าน เขียน ต้องสอนให้ครบในทุกทักษะค่ะ

*** มีภาพสวยๆมาฝากเป็นสีสัน....นี่คือเอกลักษณ์ของพี่สุจริงๆ อารมณืดีเสมอเลยนะคะ

สวัสดีค่ะ พี่กิติยา หนูอยากไปศึกษาดูงานโรงเรียนจ่านกร้องจังเลยค่ะ

น่าจะมีโอกาสน่ะค่ะ ถ้าไปเมื่อไหรล่ะก็ คงต้องรบกวนพี่แล้วล่ะค่ะ..

เอ้อ!.. นึกออกแล้ว..

 น่าจะปรึกษาคนในเวปเรา ชวนกันไป.."จิตอาสา ชวนทัศนา จ่านกร้อง"

คอนเส็ปนี้ดูดีมั้ยค่ะ...น่าจะมีคนร่วมขบวนหลายคนแน่ๆเลยค่ะ

ชื่นชมมากค่ะคุณครูกิติยา

       คุณย่าเคยฝึก เขียน /วาด และเล่านิทานเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะ กว่าจะได้สักเรื่องหนึ่ง  ก็ต้องใช้ความตั้งใจ กำลังใจมากโขอยู่ค่ะ  แต่ก็สนุกสนานและมีความสุขมากเช่นกัน

คุณย่า...........

*** สวัสดีค่ะครูบันเทิง

*** ด้วยความยินดีและเต็มใจอย่างยิ่งค่ะ

*** ที่จ่านกร้อง มีชาวชุมพร ชาวพัทลุงและชาวนราธิวาส รอน้องบันเทิงอยู่ด้วยค่ะ

*** ขอบคุณคุณย่า ที่ให้กำลังใจและส่งดอกคัดเค้ามาประดับบันทึกนี้นะคะ

สวัสดีค่ะอ.กิติยา

มาทักทายค่ะ

อากาศที่กทม.ร้อนและอ้าวมาก ๆ เลยค่ะ

อยากให้ฝนตก ทางพิษณุโลกเป็นอย่างไรบ้างคะ

(^___^)

Boo
เขียนเมื่อ 

ตามพี่หญิงปิง อิงอุเบกขา มาบอกพี่กิติยา จ่านกร้องว่า

คิดถึงนะคะ เพิ่งทราบว่าพี่ลูกช้าง ชอบแมวโตยรึเจ้า

เอามาฝาก ... ปูชอบมาก แมวอวบ ที่บันทึกอ.หมอเมฆค่ะ

http://gotoknow.org/blog/world-records/354428

ผลงานดีๆเพียบอย่างนี้ ถ้าส่งผลงานเพื่อการประเมินเลื่อนระดับน่าจะผ่านฉลุย...

น้องฟางเหมือนเดิมมาก แต่ฟังตัวเลขนำ้หนักแล้วไม่อยากเชื่อ คงใกล้จะจบแล้วสิดีใจด้วยนะ

สวัสดีค่ะ คนไม่มีราก

*** อากาศร้อนอบอ้าวมากค่ะ รอฝนตกอยู่ทุกวัน

*** มีแต่พายุพัดจนต้นไม้ล้ม บ้านพัง

*** พานักเรียนไปรับรางวัลที่ กทม. เจอฝนบางช่วง แต่ถึงกทม.ไม่มีฝนเลย ตอนนี้กลับพล.แล้วค่ะ

*** ขอบคุณ ที่แวะมาทักทาย

*** ขอบคุณน้องปูที่นำภาพและเรื่องดีๆมาฝากกัน

*** แมวน่ารัก แต่ไม่ได้ชอบเลย เมื่อลูกสาวเก็บแมวๆ ที่ถูกทิ้งขวางมาเลี้ยง เวลาแมวป่วยก็ต้องดูแลกันไป บางครั้งก็เดิดความสงสาร......เลยต้องเลี้ยงต่อๆไปเพราะแมวดำ...ไม่มีใครต้องการนัก

*** ขอบคุณพี่ต้อยค่ะ น้องฟางกำลังฝึกงานอยู่ที่บริษัทเกมส์ที่ กรุงเทพฯ จะกลับเดือนหน้า แล้วมาเรียนอีก 1 ปี

*** เลยต้องเอารูปมายืนยันกับป้าว่าว่าน้ำหนักเป็นอย่างนั้นจริงๆ

 

***รูปล่าสุดถ่ายไกลๆ  ให้ดูผอมลงค่ะป้าต้อย

สวัสดีค่ะคุณกิติยา

สนใจนิทาน(หนังสือทำมือ) เป็นคำอ่านที่ไม่ยาก กำลังหาให้เด็กที่ห้องฝึกอ่านค่ะ

คงต้องเลียบแบบ จากภาษาด๊อยซ์ที่ครูยุกำลังอบรมอยู่ค่ะ มาดัดแปลงเป็นภาษาเรา

ให้เด็กได้เรียนกันค่ะ....อยากทราบว่าน้องที่จะไปเรียนต่อ..น่ะค่ะ..

*** ขอบคุณครูยุที่แวะมาให้ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ ... ขอให้สนุกกับงานนะคะ

*** น้องฟางต้องเรียนอีก 1 ปี จึงจะหาทุนไปเรียนต่อที่เยอรมันค่ะ ตอนนี้กกำลังติดต่อดูหลายๆที่ค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

* นิทานเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาอบรมคน เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่สั่งสอนบุตรหลาน ด้วยกลวิธีอันแยบยล  มีคุณค่าต่อจิตใจมากมายค่ะ

* ตอนลูกเล็กๆ  ครูใจดีจะต้องเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกๆ ฟังทุกวันค่ะ

* อาจารย์สบายดีมั้ยค่ะ  โรงเรียนเปิดหรือยังเอ่ย?

* ระลึกถึงค่ะ

 

สวัสดีค่ะครูใจดี

*** อากาศร้อนอบอ้าวมาก ไม่อยากให้ถึงวันเปิดภาคเรียนเลยค่ะ

*** คุณครูใจดีเป็นคนรักเด็ก คงคิดถึงเด็กๆแล้วซิคะ

*** ขอบคุณที่แวะมาค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณกิติยา

ครูยุได้เทคนิดการจำการเปลียนรูปประโยคภาษาด๊อยซ์ จากอาจารย์คนด๊อยซ์

จะฝากมาให้น้อง ประมาณปลายเดือนนี้ครูผู้ช่วยครูยุเค้าจะกลับมาทำธุระที่เมืองไทย

ส่งมาตามที่อยู่ของร.ร.ที่คุณกิติยาสอนอยู่ได้ใช่ไหมค่ะ ที่สถานฑูตไทยครูยุได้ฝาก

คำถามไว้ค่ะ

  ก๊อกๆๆแวะมาเยี่ยมค่ะ..สบายดีน่ะค่ะพี่กิติยา

สวัสดีค่ะ

จะนำไปฝากนักเรียนค่ะ

ขอบคุณมากๆ

อยากรู้ว่านิทานที่ดีที่สุดที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ป.1 คือ เรื่องอะไร ของใคร ซื้อได้ที่ไหนคะ