ครูแก่
นาย ปัญญาพิพัฒษ์ สวนบำรุง บำรุง

ครูแก่


ผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนทอง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
Username
suanlanna
สมาชิกเลขที่
101797
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

บ้านเกิดจังหวัดอุดรธานี

จบการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิทยาศาสตร์-เกษตร/ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา

กำลังทำวิทยานิพนธ์ ค.ม. การบริหารการศึกษา

รับราชการมาแล้ว ๑๖ ปี

ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ผลงาน

    - คนดีศรี สพท. อด. ๒ ประจำปี  ๒๕๔๙ (สพท.อด.๒)

    - บุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ บริหารงานที่มีจริยธรรม และคุณธรรม ดีเด่น

      (สมเด็จพระสังฆราชฯ)

    - ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒  สพท. อด. ๒(คุรุสภา)

    - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

      (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)

    - รางวัลเข็มคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๓ (คุรสภา)

ประสบการณ์อื่นๆ

     - ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๒

     - วิทยกรพี่เลี้ยงอบรมผู้บริหารสถานศึกษา สพท.อด.๒

     - เลขานุการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

     - กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกเขตพื้นที่

       การศึกษาอุดรธานี (ส.พ.อ.) ชุดปัจจุบัน

     - ผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.)

     - ผู้แทนสมาชิก ช.พ.ค. (๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕)

     - ประธานชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

     - คณะกรรมการติดตามตวจสอบการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรประจักษ์

       ศิลปาคม (กก.ตร.)

     - เลขานุการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

       ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

     - คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท