คลังจี้ "ราชการ-รสก." เร่งเบิกจ่าย ย้ำพ้น มิ.ย.เมินขยายเวลาก่อหนี้


งบประมาณแผ่นดิน
              “วราเทพ รัตนากร" สั่งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในมิถุนายน จะไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน ขณะที่ผลเบิกจ่ายงบประมาณล่าสุดอยู่ที่ 60.7% ของวงเงินงบประมาณ 1.36 ล้านล้านบาท             นายวราเทพ รัตนากร รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ย้ำให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเร่งปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่องแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2549 โดยขอให้เร่งก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549 นี้ หากไม่สามารถดำเนินการให้รายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2549 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพัน             สำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบลงทุนเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป หรือโครงการไม่ถึง 100 ล้านบาท แต่เป็นโครงการในลักษณะเดียวกันรวมกันแล้วมียอดเกิน 100 ล้านบาท ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจดังกล่าวจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2549 งบผูกพัน และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี รายงานให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2549 เพื่อนำเข้าคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป             ทั้งนี้สถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2549 ล่าสุด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2549 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 825,503 ล้านบาท หรือ 60.7% จากวงเงิน 1,360,000 ล้านบาท โดยงบลงทุนมีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 174,064 ล้านบาท หรือ 45.87% จากวงเงิน 379,506 ล้านบาท

 กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, แนวหน้า,  สยามรัฐ คอลัมน์ข่าวสั้น  10  มิ.ย.  49

หมายเลขบันทึก: 34140เขียนเมื่อ 14 มิถุนายน 2006 14:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี