สวัสดีครับ

ผมได้ทำBlog นี้ขึ้นมา เนื่องมาจากเมื่อวันเสาร์ที่ 10  ที่ผ่านมา ผมและลูกศิษย์ Marketing Guru บางส่วนได้มาพูดคุยต่อยอดกันเรื่องของ SMEs ที่ Office ของผมที่ปิ่นเกล้า ซึ่งผมยินดีมาก มีคุณชาญโชติ, คุณเบญจวรรณ, คุณไพฑูรย์ และคุณขนิษฐา ยังมีแนวร่วมอีก 3 ท่านคือคุณพีระสันต์, คุณสุดาลักษณ์, คุณธรรมทัต ผมอยากให้ที่นี่เป็นแหล่ง Share idea เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ SMEs

ขอบคุณครับ

จีระ