ความเห็น 216629

HR for SMEs Clinic

น้องอ้อม
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
อยากจะทราบถึง Best Practices (เรื่องที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นผลงานที่ดีที่สุดขององค์กร)ว่ามีองค์กรใดบ้างเพื่อได้เป็นแนวทางในการทำรายงาน และเขามีวิธีการคิด,การทำได้อย่างไรที่องค์กรอื่นไม่มีเหมือนเขาค่ะ อยากทราบจริง ๆ