ความเห็น 39808

HR for SMEs Clinic

ยม "Blog ใหม่ ในเดือน มิถุนายน ของ ศ.ดร.จีระ"
IP: xxx.9.162.169
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ศ.ดร.จีระ /ผู้เข้ารับการอบรม HR สายพันธุ์ X (Marketing GuRu)และท่านผู้อ่านทุกท่าน  

 

ผมรู้สึกยินเป็นอย่างมาก ที่ทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรม HR สายพันธุ์ X (Marketing GuRu) บางท่าน ไปร่วมพบปะกันที่ สำนักงานที่ปิ่นเกล้าฯ ของ ศ.ดร.จีระ เดมที ผมตั้งใจจะไปร่วมด้วย แต่เนื่องจากติดงานด่วน จึงพลาดโอกาสนั้นไป รู้สึกเสียดาย อย่างไรก็ตาม ผมยังประทับใจกับความเป็นมิตร เป็นกันเอง ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม HR สายพันธุ์ X (Marketing GuRu)   ผมยังนึกถึง

คุณ Somchai Ageprapal จาก บ. รอยังเปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด

คุณไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

คุณบุญส่ง เพียรพันเลิศ จาก Millennium Microtech(Thailand) Co.,Ltd.

คุณวิภา คิดเมตตากุล จาก Mizuho Corporate Bank,Ltd.

คุณเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ จาก ACME PROMPT SERVICE

คุณจักรกฤษณ์ ทิวาศุภชัย จาก WATEVER MARKETING

คุณสุพิตรา ฟูพันธ์อนันต์ จาก Mizuho Corporate Bank

คุณอุไรรัตน์ คู่พิทักษ์ขจร จาก พีพีเสเจอรรัล รีสอร์ท

ม.ล. ชาญโชติ ชมพูนุท จาก Andaman master

และอีกหลายท่าน ที่เข้าร่วมสัมมนาในวันนั้น 

ในเดือนมิถุนายนนี้  ศ.ดร.จีระ ทำ Blog ขึ้นมาใหม่ หลาย Blog น่าสนใจ และมีคุณค่า ต่อ การสร้างทุนทางความรู้ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทางจริยธรรม และทุนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี การที่ท่านเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ จาก Blog นี้ จะทำให้ท่านมีทักษะ ความชำนาญในการใช้ คอมพิวเตอร์มากขึ้นอีกด้วย ได้ทุนทาง IT และ ที่พลาดไม่ได้คือ Blog เทิดพระเกียรติในหลวง ทรงครองราชย์สมบัติ ครบ 60 ปี  ที่ ศ.ดร.จีระ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมเทอดพระเกียรติในหลวงของเรา เข้าร่วมถวายพระพร ใน Blog นี้ได้เป็นอย่างดี  ส่วน Blog อื่น ๆ มีปรากฏเป็นตัวอย่าง อยู่ตอนท้ายนี้  หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่าน

 

 

ขอโชคดี จงมีแด่ท่าน

สวัสดีครับ

 

ยม    

http://gotoknow.org/blog/chirakm 

*      เทอดพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์ ผมขอใช้ Blog เพื่อให้ลูกศิษย์ทุกท่านได้ถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป มีต่อ » แก้ไข   ลบ ป้าย: uncategorized  km โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์   ลิงค์ที่อยู่ถาวร   ข้อคิดเห็น (12) สร้าง: พฤ. 08 มิ.ย. 2549 @ 11:37   แก้ไข: พฤ. 08 มิ.ย. 2549 @ 11:   

 

*      ทรัพยากรมนุษย์ของสถานศึกษา/เทศบาล ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองที่สร้างคุณค่าให้แก่วงการศึกษาไทย มีต่อ »แก้ไข   ลบ ป้าย: ทรงพระเจริญ โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์   ลิงค์ที่อยู่ถาวร   ข้อคิดเห็น (0) สร้าง: พฤ. 15 มิ.ย. 2549 @ 14:43   แก้ไข: พฤ. 15 มิ.ย. 2549 @ 14:43    

 

*      HR for SMEs Clinic แบ่งปันความคิดเห็นกับชาว SMEs ผมได้ทำBlog นี้ขึ้นมา เนื่องมาจากเมื่อวันเสาร์ที่ 10  ที่ผ่านมา ผมและลูกศิษย์ Marketing Guru บางส่วนได้มาพูดคุยต่อยอดกันเรื่องของ SMEs ที่ Office ของผมที่ปิ่นเกล้า ซึ่งผมยินดีมาก มีต่อ »แก้ไข   ลบ ป้าย: เฉลิมฉลองในหลวงทรงคลองราชครบ  60  ปี โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์   ลิงค์ที่อยู่ถาวร   ข้อคิดเห็น (0) สร้าง: พ. 14 มิ.ย. 2549 @ 14:20   แก้ไข: พ. 14 มิ.ย. 2549 @ 14:20  

 

  *      Food Science/HR ร่วมสร้างสังคมการเรียนรู้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารได้ที่นี่ มีต่อ »แก้ไข   ลบ ป้าย: เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในกลุ่มผู้ที่สนใจเรื่องคนในแวดวงของวิทยาศาสตร์ โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์   ลิงค์ที่อยู่ถาวร   ข้อคิดเห็น (20) สร้าง: อ. 11 มิ.ย. 2549 @ 09:09   แก้ไข: อ. 11 มิ.ย. 2549 @ 09:09 

 

   *      Learning Mathematics วันพฤกัสบดีที่ 8 มิถุนายน ผมและมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ได้จัด Learning Forum เรื่อง "Lesson study in Mathematics" ซึ่ง Lesson study เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ที่ใช้กันในญี่ปุ่นมากว่า 100 ปี- มีต่อ »แก้ไข   ลบ ป้าย: Mathematics  in  Study  Lesson โดย ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์   ลิงค์ที่อยู่ถาวร   ข้อคิดเห็น (2) สร้าง: ศ. 09 มิ.ย. 2549 @ 02:13   แก้ไข: ศ. 09 มิ.ย. 2549 @ 02:13