มีเกษตรโทรมาสอบถามเรื่องสารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดโรคและแมลงในสวนมะนาว ก็ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้น ตั้งแต่การจัดการทรงพุ่ม การปรับวัสดุปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี และการให้ธาตุอาหารแก่ต้นมะนาว แต่ก็ยังมีการสอบถามอีกเป็นจำนวนมาก เลยขอแนะนำสารออกฤทธิ์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำและใช้ได้ดีครับ

 

 ผมจะใช้สารเคมีชื่อ อะบาเม็กติน,ไดโนทีฟูแรน,อิมิดาคลอพริด ในการกำจัด หนอนชอนใบ และ เพลี้ยไฟ 

ถ้าผมเจอไรแดงผมจะใช้ โอไม้ท์

ผมจะใช้สารเคมีชื่อ ไซเพอร์เมธริน,โอเมโทเอต, อีโทรเฟนพรอกซ์ ในการกำจัดเพลี้ยอ่อน และ หนอนต่างๆ

ถ้าผมเจอปัญหาเรื่องโรคเมลาโนสหรือโรคราน้ำหมาก ผมจะใช้สารเคมีชื่อ  แมนโคเซบ

 

วิธีการแก้ไขปัญหาโรคแคงเกอร์ในมะนาวให้เก็บใบมะนาวที่เป็นโรคและหล่นอยู่บริเวณใต้ต้นมะนาวออกเสียก่อนเพราะเมื่อท่านรดน้ำเชื้อจะไปอยู่ในดินและมะนาวของท่านจะดูดน้ำที่มีเชื้อโรคแคงเกอร์ขึ้นมาใช้อีก หลังจากนั้นให้ตัดกิ่งมะนาวที่เป็นโรคแคงเกอร์ออกนำไปเผาทำลายและในการใช้สารเคมีในการกำจัดโรคแคงเกอร์  ผมจะใช้สารเคมีชื่อ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์และสเตรปโตมัยซินพ่น  อย่าไปเสียดายกิ่งมะนาวที่เป็นโรคน่ะครับ

 

     อย่างไรก็ตามต้องขอเน้นย้ำว่า ถ้ามีการจัดการทรงพุ่มที่ดี มีการปรับวัสดุปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดี และมีการให้ธาตุอาหารแก่ต้นมะนาวอย่างเหมาะสมแล้วจะทำให้ท่านสามารถลดการใช้สารเคมีไปได้มาก และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ครับ

 

แต่ละสีจะแสดงถึงความอันตรายต่างระดับกัน ใช้สารเคมีด้วยความระมัดระวังน่ะครับ

สารเคมีและความรู้ต่างๆที่นำมาเผยแพร่ได้รับมาจาก รศ.ดร.รวี เสรฐภักดี

และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน อาจารย์มณฑา วงศ์มณีโรจน์