ประโยชน์ของ e-Learning  คือ  ยืดหยุ่น  (Flexibility)  และสะดวก (Convenience) การเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning มีลักษณะยืดหยุ่น  เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้เรียนและผู้สอน  โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  เข้าใจถึงง่าย  (Accessibility)  ผู้เรียนและผู้สอนสามารถเข้าถึง e-Learning ได้ง่ายโดยใช้โปรแกรม web browsing  แบบใดก็ได้  จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ 

                ในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายสากล (Internet)  ทำได้ง่ายขึ้นมาก  เพราะโครงสร้างพื้นฐานอำนวย  โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่  การที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง e-Learning ได้ง่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและรับ-ส่งข้อมูลมีราคาต่ำ  ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ง่าย (Ease of Update)  เนื่องจากผู้สร้างข้อมูลจะสามารถเข้าถึง server ได้จากทุกแห่งทั่วโลก  การ up-date ข้อมูลจึงทำได้ทันเวลา  โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลา  ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง  (Saving time and expenses)  ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใกล้ตัวที่สุด  โดยไม่ต้องไปโรงเรียน  ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก

               เคยมีผู้รายงานใน " Return on Investment and Multimedia " (ผลตอบแทนต่อการลงทุน  และการฝึก  อบรมโดยใช้มัลติมิเดีย) ว่า  การฝึกอบรมโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  ใช้เวลาเพียง  50% ของเวลาที่ใช้ครูอบรม

               ท่านผู้อ่านทำความรู้จักกับ  Moodle  ได้ที่  http://www.moodle.org  หรือ  http://www.thaimoodle.net   สมัครเป็นสมาชิก  และอ่านที่นั่น  มีเรื่อง Moodle  ที่น่าสนใจ  จะพร้อมนำเสนอในโอกาสต่อไป