ข้าพเจ้าเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   อยากให้นักเรียนทุกคนรักคณิตศาสตร์    แต่ปัจจุบันคนเราได้ยินคำว่า  คณิตศาสตร์  มักจะนึกถึงตัวเลขที่ยุ่งยาก หรืออะไรที่ยากและน่าเบื่อ แต่อย่างไรก็ตาม ในชีวิตประจำวันของเรา ไม่มีใครหนีไปไกลจากคณิตศาสตร์ได้เลย ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนกระทั่งเข้านอนตอนกลางคืน แม้กระทั่งเวลาหลับ บางคนยังต้องพึ่งคณิตศาสตร์ตั้งเวลานาฬิกาปลุกให้ตื่น เพราะเกรงว่าจะไปทำงานสาย หรือไปโรงเรียนสาย ในเมื่อเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาก็คือ ทำอย่างไรเราจึงจะมองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องน่าสนใจ น่าศึกษา หรืออย่างน้อยก็มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

123