ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Usernameratchapol_training
สมาชิกเลขที่153535
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

 

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม จัดอบรมบุคคลากรด้านคุณธรรม สำหรับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงาน ระยะเวลา ๑ วัน, ๒ วัน ๑ คืน , ๓ วัน ๒ คืน หรือตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน มี ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตร: การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๒. หลักสูตร: พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ

 ติอต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ [email protected]        โทรศัพท์ ๐๘-๙๔๘๔-๑๙๗๓