เห็นประโยชน์ของ RSS โดยเฉพาะกับการที่ทำให้ผู้อ่านข่าวสามารถได้รับข่าวใหม่ล่าสุดโดยไม่ต้องเปิดเว็บข่าวนั้นบ่อย ๆ จึงได้ลองติดตั้งและใช้ RSS block reader กับ Joomla และ Moodle

 ในการติดตั้งและใช้ RSS block reader กับ Joomla ให้ใช้ component ที่ชื่อว่า News Feeds ซึ่งได้ทดลองติดตั้งและอ่านเว็บข่าวของ http://www.manager.co.th  ดังที่เห็นที่เว็บ http://esoss.en.kku.ac.th

 ส่วนการทดลองใช้กับ Moodle นั้น ค่อนข้างจะมีปัญหากับภาษาไทย กับเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลที่ไม่ได้ config สำหรับภาษาไทย  และต้องดัดแปลงโค๊ด rssthai และพัฒนาให้เป็น Moodle block เพื่อให้อ่านไฟล์ RSS ที่เป็นภาษาัอังกฤษได้   ดังที่เห็นในเว็บ http://e-learning.en.kku.ac.th

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://www.rssthai.com/howtouse.php