ขอ e mail ชาว กศน.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำมาวางระบบการสื่อสาร เพื่อให้ Information เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัส


    นอกจากการสื่อสารทาง weblog แล้ว เพื่อให้การสื่อสารบางเรื่องราวที่มความเฉพาะเจาะจงส่งถึงบุคลากร กศน.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสอย่างทันใจ ดังคำกล่าวไว้ว่า "information at your finger tip." ขอให้สมาชิกชาว กศน.พระนครศรีอยุธยาแจ้ง e mail ของตนพร้อมระบุชื่อ ตลอดจนอยู่ กศน.อำเภอใด เพื่อจะใช้ในการเชื่อมโยงระบบข่าวสารข้อมูลที่จะส่งไปให้ในกลุ่มเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง

หมายเลขบันทึก: 331583เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2010 21:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 16:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (50)

รายงานตัวกับท่าน ผอ.ดิศกุล ผม ชิษณุพงศ์ ครู ศรช.อำเภอพระนครศรีอยุธยาครับ รับผิดชอบ ครู ศรช.ตำบล สวนพริกครับ ส่วน e-mail ครับ chisanupong_28@hotmail.com

พรณรงค์ ผ่องไสววงศ์    กศน.อำเภอเสนา

pp3024@hotmail.com

po3024@gmail.com

ส่วนของบุคลากรใน ศูนย์ กศน.อำเภอเสนา ตามลิ้งด้านล่างครับ

แต่บางคนยังไม่ได้อัปเดตครับ  หลังประกันจะอัปเดตอีกครั้ง

http://sites.google.com/site/ksnsena/987

 

 

 

 

ศิริรักษ์ ท่าสระ พนักงานราชการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา kunnui555@hotmail.com 

อังคณา เทียมมโน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กศน.อำเภอบ้านแพรก angkana_biw@hotmail.com ค่ะ

ส่วนบุคลากรในศูนย์จะแจ้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ

อังคณา เทียมมโน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กศน.อำเภอบ้านแพรก angkana_biw@hotmail.com ค่ะ

ส่วนบุคลากรในศูนย์จะแจ้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ

กรณิศ ฤทธิ์คำรพ กศน.ตำบลลาดบัวหลวง

E-mail : nuntharath@hotmail.com คะ ท่าน ผอ.ดิสกุล

                            

 

 

1. นายวีระวัชร์  สุนทรนันท ผู้ำอำนวยการ กศน.อำเภอผักไห่ weerawach@nfe.go.th
2. นายเอกชัย  ยุติศรี ครู กศน.อำเภอผักไห่ nfeph@cscoms.com

( คนอื่น ๆ ใน กศน.อ.ผักไห่ ต้องคอยตอนสาย ๆ ครับ )


นายอุดมพร (ครูอ้อ) สารีกิจ

กศน.อำเภอบางปะหัน

ksn.ao@hotmail.com

เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแจ้งเมล์ของบุคลากร กศน.อำเภอมหาราช

1. นายองอาจ อ้อหิรัญ ผอ.กศน.มหาราช mhrnfe@hotmail.com

2. นายกิตติภพ อ่วมมั่น ครู tawich_nfe@hotmail.com

3. นายสิริณัฐพงศ์ สืบสมุทร khanchai1009@hotmail.com

4. นางประภารัตน์ อินเอก aekinn@hotmail.com

5. นางพัชรินทร์ กัลยา noiy_patcharin@hotmail.com

6. นางสาววิรงรอง ผลจริต ninjajune@hotmail.com

7. นางสาวพิมพ์ลภัส ภู่ศิริ p_bowy@hotmail.com

นางสาวเจษฎาพร ทองพลับ พนักงานราชการ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง jetthong_2228@hotmail.com    

นางสาวจงดี มูลละ ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง jongdee_mu@hotmail.com

เรียน ท่านผอ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอส่ง e-mail ของบุคลากรอำเภอลาดบัวหลวง

1. ผอ.ชนาทิพย์ รักสกุล chanathip_la@hotmail.com

2. นายสุระ คงคาชื่น sura_kk@hotmail.com

3. นายนรินทร์ ชานนท์ chanon_11@hotmail.com

4. นางทัศนีย์ คงคาชื่น tassanee_nn@hotmail.com

5. น.ส.นิภาพร กล้ากรกิจ ni3680@hotmail.com

6. น.ส.พิมพา กุหลาบเหลือง pimpa_kp@hotmail.com

7. น.ส.เจษฎาพร ทองพลับ jetthong_2228@hotmail.com

8. กรณิศ ฤทธิ์คำรพ nuntharath@hotmail.com

9. น.ส.พรทิพย์ หลักเฉลิมพร lek1516@hotmail.com

10.น.ส.จงดี มูลละ jongdee_mu@hotmail.com

11.นางนลินทิพย์ สุวรรณโชติ nalintip99@hotmail

นางอุมาภรณ์   ประทีปะผลิน  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราชกุมารี " อำเภอท่าเรือ กศน.อำเภอท่าเรือ werasak_1966@yahoo.com

นลินทิพย์ สุวรรณโชติ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง แจ้ง mail ค่ะ nalintip99@hotmail.com

อีเมล์บุคลากร กศน.อำเภอท่าเรือ

1. นายจเด็จ ดิษฐศรี ditthasri@hotmali.com

2. นางสุดารัตน์ นุชโพธา Nutphotha@hotmail.com

3. นายสุเมธ ศรีอินทร์ sumat_1974@windows live

4. นางพงศธร เกษสระบัว pongsa1964@yahoo.co.th

5. นางสาวธมนพัชน์ เชาวกุล vna7806@hotmail.com

6. นายณัฐวิทย์ นิรัญทวี nutthwit_krungsri@hotmail.com

7. นางอนงนุช ยงไสว Anongnuch2498@hotmail.com

8. นายเชิดพงษ์ คำพลอย churdpong69mk@hotmail.com

9. นางอุมาภรณ์ ประทีปะผลิน werasak_1966@yahoo.com

e -  mail  บุคลากร  กศน.ภาชี

1.ผอ.เฉลิมฤทธิ์  เขมชัยธัญโรจน์  CHALOEMRIT@NFE.GO.TH

2.นางขวัญเรือน  สุทธศิริ  single_kwans@hotmail.com

3.นางเชาวรัช  ทิ้งแสน  sunsar_king@hotmail.com

4.นายอัครเดช  วนสินธุ์  tonphachi@hotmail.com

5.นางสาวนันทฉัตร  สามิบัติ nuntachat2@hotmail.com

6.นางสาวนิโลบล  ภู่เพ็ชร์  nilobon118@hotmail.com

 

กศน.อำเภอบางปะหัน  รับทราบและแจ้งผู้บริหารทราบแล้วค่ะ

เรียน ท่านผอ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอส่ง e-mail ของบุคลากรผักไห่

1.นางพัชรี สาระถิน patcharee-pee@hotmail.com

2. นายประเสริฐ สาระถิน prasert-poo@hotmail.com

3.นางจิดาภา สุขเกษม jidapa-ning@hotmail.com

4.นางวิไลวรรณ กลิ่นสังข์ koy-tung@hotmail.com

5. นางสาวสยามมล เกตุประดิษฐ์ numtarn_601@hotmail.com

6. นางสาวพรทิพย์ สุวิจิต aon_suwijit@hotmail.com

7. นางสาวสมัย สมภาร mai-pep@hotmail.com

8. นายพัฒกิจ ชมวิชา (เจ้าหน้าห้องสมุด)tescho_buscho5@hotmail.com

ยังขาดอีก 2 คนนะคะพอดีไม่อยู่ค่ะ

นางสมพิศ บุญเอื้อ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา e-mail sompit15@hotmail.com

นายสานนท์ จันทวงษ์ ครูปวช กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา e-mail ployjan@msn.com

นางจารุณี ขวัญตา ครู ศรช อำเภอพระนครศรีอยุธยา e-mail kamyui2008@hotmail.com

นางสาวจรัญญา มีวงค์สม ครู ศรช อำเภอพระนครศรีอยุธยา e-mail pattaya_yada@hotmail.com

นายภาสกร เมิดจันทึก (ครูตั้ม)

phatsakon-001@hotmail.com

กศน.อำเภอนครหลวง ครับผม

ส่วนสมาชิกท่านอื่น ๆ ขอเก็บข้อมูลก่อนครับ แล้วจะแจ้งในโอกาสต่อไป

นายพานิช ศรีงาม mrpanit@gmail.com ครับ

- นายธนารักษ์ ม่วงเกษม rak_969@hotmail.com ครับ

- วันนี้ กศน.อำเภอบางบาล ได้เปิดตัว กศน.ตำบลพระขาวอย่างเป็นทางการ

ชมภาพพิธีเปิดได้ที่นี่ http://gotoknow.org/blog/nfebangban/331838

          

 

พิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ Tungoae@gmail.com ค่ะ

ส่วนเว็บฯhttp://sites.google.com/site/..............ของ กศน.ตำบลสามกอ ยังไม่เสร็จค่ะ

กำลังอยู่ระหว่าง ศึกษาทดลองปฏิบัติค่ะ

กศน.อำเภอบางไทร

นายอนุสรณ์ โกษะ (ผอ.กศน.อำเภอบางไทร) jeerawuti_bangsai371@hotmail.com

นายสมพร จิตรีเหิม (ครูศูนย์การเรียนชุมชน) pangpond25462009@hotmail.com

ที่เหลือจะนำเรียนให้ทราบต่อไปครับ (กำลังดำเนินการซ่อม ระบบ internet)

เก๋ พระนครศรีอยุธยา

นวพร คุณีพงษ์ พนักงานราชการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา kkayy23@hotmail.com

นวพร คุณุพงษ์ พนักงานราชการ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา kkayy23@hotmail.com

เรียนท่าน ผอ.ดิศกุล

บังอร แก้ววิไล ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภออุทัย E - mail bamboo-2@hotmail.com

น้ำฝน อรรถโสภา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา : namfon06@hotmail.com ค่ะ

เรียนท่าน ผอ.ดิษกุล  รายชื่อ และ E-mail บุคลากร กศน.วัน้อยมีดังนี้

  1. ผอ.อนันต์ ศรีอนันต์ anan-nonformal@hotmail.com
  2. นายอดุล เพิ่มเจริญ ครูคศ.๑ adul1961@hotmail.com
  3. นางสาววรลักษณ์ รุ่งพานิช พนักงานราชการ pompom@tgaimail.com
  4. นางสาวกรรณิกา ขำนาท พนักงานราชการ kannika121@gmail.com
  5. นางสาววรารัตน์ บุราณ ครู ศรช. zagura12@hotmail.com
  6. นางสุภาวดี  ชุมภูแก้ว  ครู ศรช.  mom_engine@yahoo.com
  7. นายอังกูร  อาจหาญวงศ์  ครู ศรช.  angkul160@gmail.com
  8. นายอภิบาล  แต้มสาระ  ครู ศรช.  sunpanid@hotmail.com
  9. นางสาวณัชชา  เย็นศิริ  ครู ศรช. natcha.cat@gmail.com

น.ส.สุภาพ ไกรทอง ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา Suparp.k@gmail.com

เรียน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแจ้งe-mail ของบุคลากร กศน.อำเภอบางปะอิน จำนวน 18 รายชื่อ ขาดอีก 2รายชื่อจะแจ้งภายหลังค่ะ

1. นายวิญญา คงฉิม winya.k@gmail.com

2. นางเนาวรัตน์ วังศิลาบัตร lek.naowa@gmail.com

3. นางผ่องกมล สาคร jeb_lib@hotmail.com

4. นางสาวเมตตา อิ่มใจ mattas@thaimail.com

5. นางสาวกิตติมา ไวยนิทา nugee1973@hotmail.com

6. นางสาวทัศวรรณ์ รัมมะเพียร e_runing@hotmail.com

7. นางอารีรัตน์ คุ้มอยู่ ji_ab2521@hotmail.com

8. นางโฉมสอางค์ คชพันธ์ chom_saang@hotmail.com

9. นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ pum_bangin@hotmail.com

10. นายปรัชญา ยิ้มนิล patchaya_yim@hotmail.com

11. นางสาววนิดา ไกรสำอาง va-ni-da-ka-@hotmail.com

12. นางสาวสมบัติ ขำโสภา but-nfe@windowslive.com

13. นางพิชชยา กิจสนธิ pichaya@gmail.com

14. นางสาวจุฑารัตน์ ตั้งพันธุ์เพียร t_jutarat@hotmail.com

15. นายวรวิทย์ พงษ์ชัยศรี worawit_phongchaisri@hotmail.com

16. นายอิศเรศ ไกรสำอาง oakbangin@hotmail.com

17. นางนาฏยา ตันประสิทธิ์วัฒน์ ksnbangin@hotmail.com

18. นายพรชัย คุ้มอยู่ jok themovie @hotmail.com

นางสาวนุสรัต รยะสวัสดิ์ mini_nus@hotmail.com

อ.ศิริพรรณ ขำศรีบุศ siripun.ksn@gmail.com

ประภาพรรณ ทองพันชั่ง ครูอาสาสมัคร ศูนย์ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา ple2012@hotmail.com ค่ะ

เรียน ท่านผอ.

แจ้งe-mail ของบุคลากร กศน.อำเภอบางปะอิน เพิ่มเติม อีก 2 รายค่ะ

1. นางมานิดา ทองอ่อน manida 85 @hotmail.com

2. นายราเมศร์ ศร๊ประจักษ์ nugee@hotmail.com

ผอ. ค่ะ แดงขอส่ง อีเมล ค่ะ chatcharin36@gmail.com มีอะไรส่งมาได้เลยค่ะ ยินดีรับข้อมูลทุกคน

ขวัญชนก สุวพจน์ อีเมล khwan38@hotmail.com

กศน.อำเภอนครหลวง อินเตอร์เสียค่ะ

ของ นายอุดมพร สารีกิจ กศน.อำเภอบางปะหัน

ksn.ao@hotmail.com ครับ

อีเมล ของพรทิพย์ prontipc@hotmail.com ค่ะ

เรียน ผอ.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กศน.อำเภอบางซ้าย ขอส่ง e-mail ของบุคลากรทุกคน ดังนี้

1. นายกฤษณพันธ์ เพ็งศรี krisanapan@hotmail.co.th

2. นางสาวสมจิตร ชี้แจง jejee7@hotmail.com

3. นางสาวขวัญเรือน สุขสะอาด kwan5501@hotmail.com

4. นายธนเดช สายทัศน์ thanadat@gmail.com

5. นางนราภรณ์ ดิษฐศรี nanajung_1976@hotmail.com

6. นางสาวทักษวดี จุลวานิช chunvanit0919@hotmail.co.th

7. นางนันท์นภัส สุขันที geega00@hotmail.com

8. นางปรียานุช แจ่มทับทิม tt2309@hotmail.com

เรียนมาด้วยความเคารพครับผม กฤษณพันธ์.

กศน.อำเภอบางไทร ขอแก้ไขและเพิ่มเติม E-MAIL ของบุคลากร จำนวน 17 คน ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ โกษะ                Jeerawuti_bangsai371@hotmail.com

2. นางสาวดุจเดือน ศรีปากดี       namfhon_b@hotmail.com

3. นางสาวศิวพร ว่องวิญญู          Swpsi2008@hotmail.com

4. นางสำราญ สันติปาตี             Tim_bsai@hotmail.com

5. นางจินดา โสภี                    Jinny.2513@hotmail.co.th

6. นางบังอร ประเสริฐศรี            Onair_bsai@hotmail.com

7. นางอัญชลี อยู่สุข                 Anchalee24@hotmail.co.th

8. นายธนสาร โกพัฒน์ตา           tanasan@hotmail.co.th

9. นายชลพงษ์ ทองอุดม           Artkira_711rd@hotmail.com

10.นายดิศกุล ศรีประจักษ์          Ismaelsriprajak732@hotmail.com

11.นายสมพร จิตรีเหิม แก้ไขจาก pangpond25462009@hotmail.com เป็น

                                           Pangpond_25462009@hotmail.com

12.นางสาวนิภาพร โกษะ            Ning-cub@hotmail.com

13.นางสาวณุสรา โกษะ             Autee24@hotmail.com

14.นางสาวกิตติมา สารีสุข          Kitty2523@hotmail.co.th

15.นางวิไล สังวาลย์วร              Wilai_tao@hotmail.co.th

16.นายขวัญชัย จิตรีถิน             Kwanchai14@hotmail.co.th

17.นายธิติ ทองอุดม                 Sleipnir_612@windoeslive.com

แก้ไขล่าสุด...ขอบคุณครับ...

 

อภิชาต ขันธชัย คศ 1 มาใหม่แจ้งเมล์ครับ meenku61@hotmail.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี