ขวัญชนก

ขวัญชนก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอนครหลวง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Usernamekhwanchanoknk
สมาชิกเลขที่83752
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อขวัญชนก  สุวพจน์ เกิดวันที่ 8 เม.ย. 18 มีพี่น้อง 4 คน

เป็นบุตรคนแรก  จบการศึกษา  ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนท่าเรือประชานุกูล   จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  (วทบ.) สถิติประยุกต์