นายอุดมพร (ครูอ้อ) สารีกิจ


ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางปะหัน
Username
ksn-ao
สมาชิกเลขที่
83829
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ สกุล   นายอุดมพร   สารีกิจ                                เกิด   วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. 2522   

ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่  89  หมู่ที่ 1  ตำบลจำลอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่  44  หมู่ที่ 3  ตำบลขวัญเมือง   อำเภอบางปะหัน  

                         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อบิดา   นายสอาด  สารีกิจ                                           ชื่อมารดา   นางสินเทา  ดีจริง

 ประวัติการศึกษา

1. ระดับประถมศึกษา    โรงเรียนวัดรัตนาราม  ตำบลจำลอง  อำเภอเสวงหา 

จังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ.2534               

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  ตำบลโคกพุทรา 

อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ปี พ.ศ.2537

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร  ตำบลถอนสมอ 

อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  ปี พ.ศ.2540      

4. ระดับปริญญาตรี     สาขาศิลปะศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมการพัฒนาชุมชน

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปี พ.ศ.2544

5. ระดับบัณฑิตศึกษา      สาขาการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ปี พ.ศ.2546

 ประวัติการทำงาน

 - ครูประกาศนียบัตรอาชีพ    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอมหาราช

( พฤศจิกายน 2544 สิงหาคม 2545 )

 - ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน    ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะหัน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (15 สิงหาคม 2545 กันยายน 2548)

- พนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน                  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางปะหัน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (1 พฤศจิกายน  2548 ปัจจุบัน)

ความสามารถพิเศษ

                1. เป็นวิทยากรกระบวนการ

                2. พิธีกร , ผู้ดำเนินรายการ , นักจัดรายการวิทยุ

                3. การประสานงานองค์กรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

                4. จัดทำหลักสูตรกิจกรรมค่าย , เขียนแผนการสอนการเรียนรู้ยาเสพติด/เอดส์

                5. เป็นวิทยากร ICT ชุมชน (แต่งตั้งโดยกระทรวง ICT)

         

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท