ชิษณุพงศ์


ครู กศน.ตำบล
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา
Username
hidetochi
สมาชิกเลขที่
102932
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

กิจกรรมรหว่างศึกษา

  • เหรียญทองการโปรแกรม Microsoft Excel การแข่งขันทักษะวิชาชีพกลุ่มภาคกลาง
  • กลุ่มกิจกรรมโครงการต่อต้านสารเสพติดในสถานศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

คณะ บริหารธุรกิจ

ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมระหว่างการศึกษา

  • ประธานชมรมต่อต้านสารเสพติดและโรคเอดส์ในสถานศึกษา
  • ประธานชมรม To Be Number 1
  • ชนะการแข่งขันการนำเสนอโครงการ To Be Number 1 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี
  • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • 

บัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คติประจำใจ  แค่เปลี่ยนความคิด  ชีวิตก็เปลี่ยน

สิ่งที่สนใจ  กิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์

เป้าหมายในชีวิต ระยะสั้น ตั้งใจทำงาน มุ่งมั่น อดทน

                      ระยะกลาง  มีความสำเร็จ  มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน

                      ระยะยาว  มีอิสระภาพทุก ๆ ด้านในชีวิต

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท