อ่านบันทึกล่าสุดของครูใจดีแล้ว

เป็นอีกท่านที่มีมุมมองในชีวิตที่ดี ผ่านการเจ็บป่วย

แต่ได้กำลังใจดีๆจากครอบครัว...โดยเฉพาะคุณแม่

ทำให้ผ่านเรื่องต่างๆ และชีวิตในวันนี้ ได้ทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติอย่างเต็มภาคภูมิ....

อยากให้หลายท่าน ส่งผ่านความรู้สึกดีๆ ในวาระ วันคล้ายวันเกิด 10ธค....

.....10 ธันวาครามงคลดลดิถึ
.....หนึ่งนารีจุติมาจากสวรรค์
.....เฉิดฉวีสิริลักษณ์พักตร์ผ่องพรรณ
.....เป็นมิ่งขวัญแห่งบิดรและมารดา
.....ครบรอบในวันเกิดประเสริฐศรี
.....ขอจงมีความสุขแสนหรรษา
.....คิดสิ่งใดสมถวิลจินตนา
.....ไร้โรคาพ้นภัยอันตราย
.....จงสบโชคสบชัยได้ลาภยศ
.....เกียรติปรากฏแก่ผองชนคนทั้งหลาย
.....จงมีเงินมีทองกองรอบกาย
.....สิ่งเลวร้ายใดใดอย่าได้มี
.....ให้อายุ  วรรณะ  พละเลิศ
.....สิ่งประเสริฐจงได้ให้สุขี
.....มีคนรักทั่วทั้งปฐพี
.....ขอพรนี้จงศักดิ์สิทธิ์สัมฤทธิ์เทอญ