125...อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ท้องถิ่นของข้าพเจ้า

กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้าพัฒนาคุณธรรม

 คำขวัญอำเภอกระนวน

กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า

พัฒนาคุณธรรม  ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตน รวมน้ำใจถิ่นคนดี

อำเภอกระนวนท้องถิ่นของฉัน

           อำเภอกระนวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้กับหลายจังหวัด และมีเส้นทางผ่านไปมาหากันได้สะดวก เพราะมีถนนลาดยางหลายสายตัดผ่าน  มีสถานีรถประจำทาง (บขส.) สามารถผ่านจากกระนวน ไปได้หลายจังหวัด  จังหวัดที่ใกล้เคียงโดยใช้กระนวนเป็นศูนย์กลางได้   เช่น  

                 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ

             ทางทิศเหนือ มีถนนผ่านจากอำเภอกระนวนถึงอำเภอท่าคันโท ของจังหวัดกาฬสินธุ์  พอถึงอำเภอท่าคันโท  สามารถ ผ่านไป อำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปี แล้วแวะผ่านอำเภอโนนสะอาด  เข้าจังหวัดอุดรธานีได้เลย

            ทิศตะวันออก ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เช่นกัน โดยผ่านเส้นทางกระนวนถึงอำเภอ ยางตลาด โดยเริ่มออกอำเภอจากกระนวน ผ่านตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี อยู่ในเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่อาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอกระนวน เหมือนเป็นถิ่นเดียวกัน แล้วมุ่ง ตรงไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม โดยเอาอำเภอยางตลาดเป็นที่ตั้ง จุดเริ่มต้น จะมีเส้นทางแยกออกไป แล้วแต่จะไปจังหวัดไหน ได้อีกหลายจังหวัดทีเดียว

            ทิศใต้ ไปทางอำเภอซำสูง  ซึ่งเคยเป็นกิ่งของอำเภอกระนวนมาก่อน  เป็นเขตแดนที่ติดต่อกันกับอำเภอกระนวน  ตอนนี้ได้แยกเป็นอำเภอซำสูงไปแล้ว เมื่อเข้าอำเภอซำสูง  แล้วไปต่ออีกก็เป็นอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีเส้นทางผ่านเข้าจังหวัดขอนแก่นและหลายจังหวัดได้ และที่อำเภอซำสูงที่ใกล้อำเภอกระนวนนี้  มีบ้านหลักของอำเภอซำสูง ชื่อบ้านกระนวน ชื่อเหมือนกันกับอำเภอกระนวน ซึ่งอาจจะมาสับสนตำนานการตั้งชื่ออำเภอกระนวน ว่าเป็นชื่อที่เกิดตำนานของอำเภอกระนวนจะแตกต่างหรืออันเดียวกันจากบ้านกระนวนอำเภอซำสูงหรือไม่ ผู้เขียนพยายามไปหาสืบค้นอ่าน ตำนานบ้านกระนวนอำเภอซำสูงไม่พบ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบ้านกระนวนซำสูงยังไม่มีตำนาน เพราะพึ่งแยกออกจากอำเภอกระนวน  ฉะนั้นตำนานการตั้งชื่อจะต่างกันหรือเป็นเรื่องราวเดียวกัน ก็คงไม่แปลก  เพราะอำเภอซำสูงก็แยกออกมาจากอำเภอกระนวนนี่เอง ฉะนั้นถ้าพูดถึงกระนวน จะต้องถามว่าเป็นอำเภอกระนวน  หรือบ้านบ้านกระนวน  เพราะอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกัน ถ้าบอกรถโดยสารว่าไปบ้านกระนวน ก็แสดงว่า ท่านจะไปอำเภอซำสูง ถ้าจะไปอำเภอกระนวนก็บอกอำเภอกระนวน ก็จะไปอำเภอกระนวนเลย ถึงจะรู้เรื่องกัน

           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อำเภอน้ำพอง ทางไปเข้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะผ่าน ค่ายทหารเปรม  ติณลสูลานนท์  ที่มีพื้นที่เก็บเห็ดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน แล้วต่อไปก็ยังผ่านบ้านงู ชื่อบ้านโคกสง่าที่มีชื่อเสียงในการแสดงงู แล้วก็ผ่านบ้านหนองแวงแผงลอย ที่ชาวบ้านเลี้ยงผึ้งและมีกิจกรรมผลผลิตเกี่ยวกับผึ้งที่มีชื่อเสียงในการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งค่ายเปรม  บ้านงู บ้านเลี้ยงผึ้ง เป็นถิ่นอยู่ในอำเภอน้ำพองทั้งนั้น แต่ถ้าเข้าอำเภอกระนวน จะต้องใช้ถนนเส้นทางผ่านเดียวกัน  แล้วผ่านบ้านขึ้นไปอำเภอหนองกุง อำเภอน้ำพอง ตามลำดับใกล้เคียง เข้าขอนแก่นระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ  508  กิโลเมตร ใครที่จะเข้ามาเยี่ยมอำเภอกระนวน ถ้ามาทางอำเภอน้ำพอง ถนนมิตรภาพ ส่วนมากถ้าคนไม่คุ้นเคย จะขับรถผ่านถนนมิตรภาพ อำเภอน้ำพอง แล้วจะตรงไปอำเภอเขาสวนกวางเลย เพราะด้วยเข้าใจคิดว่า อำเภอน้ำพองแล้ว ก็จะเป็นอำเภอกระนวน แม้ผู้เขียนเป็นเจาของพื้นที่ บางครั้งขับรถผ่านทางแยกเข้าอำเภอกระนวน ก็ไม่เลี้ยว ยิ่งยามกลางคืน เพราะป้ายที่บ่งบอก ยามกลางวันก็เล็กนิดเดียว  ยามกลางคืนยิ่งแล้วใหญ่ ไม่มีแสงสว่างส่องป้าย ตรงที่บอกเลี้ยวเข้าอำเภอกระนวนก็ไม่ใช่ตรงที่เลี้ยวพอดีกับที่เลี้ยว เขาบอกเพื่อให้เตรียมตัวเลี้ยว จะมีเลี้ยวซ้ายยูเทินเข้าอำเภอกระนวน                  

          ถนนมิตรภาพ  และตรงทางแยกเข้าอำเภอกระนวน ยามกลางคืน มืดสนิท แม้แต่ถนนที่จะเข้าอำเภอกระนวน  อำเภอหนองกุง ไม่มีที่สังเกตให้รู้ว่า นี่คือทางที่จะต้องมาเลี้ยวเข้ากระนวนแล้วนะ ให้ชะลอรถก่อน เพราะ จะต้องขับรถไปอีกซักหน่อย เพื่อยูเทิน  ถ้าไม่สังเกตขับรถเร็ว  เพลินๆ ก็ถึงเขาสวนกาง เห็นสว่างไสว ของอำเภอเขาสวนกวาง ถึงเอะใจ โดยเฉพาะยามเวลากลางคืน กลางวันไม่มีปัญหา เพราะพอมองเห็นป้ายได้ ยูเทินแล้วเข้าบ้านหนองกุง อำเภอน้ำพอง ผ่านไปเรื่อยๆเลยเพื่อจะไปอำเภอกระนวนโดยตรง ถ้าคนต่างถิ่นไม่เคยมากระนวน อาจจะหลงทางไปไกล ถึงเขาสวนกวางได้ กระนวนเลี้ยวขวา ถ้ามาจากจังหวัดขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ  กระนวนเป็นเมืองในหลืบ ในซอกในซอยต้องหาทิศทางเลี้ยวเข้า อำเภอกระนวนให้เจอ แล้วท่านจะเห็นความเจริญเอง

การปกครอง

          *การปกครองส่วนภูมิภาค   มีตำบลทั้งหมด 9 ตำบล และแต่ละหมู่บ้านยังซอยออกเป็นหมู่บ้านเป็น  98 หมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการดูและ และการรับผิดชอบตามจำนวนประชากร

         *การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้างก็ตั้งเป็นเทศบาลแล้วเช่น

-เทศบาลตำบลหนองโก  -เทศบาลตำบลห้วยยาง

-เทศบาลตำบลหนองโน   -เทศบาลตำบลน้ำอ้อม

         *แล้วยังมีพื่นที่เขตบางแห่ง ที่ยังไม่ได้ตั้งเป็นเขตเทศบาล เป็นเพียงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น   มีดังนี้

-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก   -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

-องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด   -องค์การส่วนตำบลบ้านฝาง

-องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด     -องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ

สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

         สภาพเศรษฐกิจ ของชาวอำเภอกระนวน อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะอาชีพส่วนใหญ่เป็นชาวเกษตรกร เพราะเป็นเจ้าของที่นา ไร่อ้อย ยางพารา มันสำปะหลังที่ปลูกตามฤดูกาล ไม่ว่างเว้น แม้ฝนจะแล้ง ก็ปลูกพืชที่ทนแล้งได้ 

      ชาวนามีเครื่องสีข้าวบริการถึงที่นา ทันทีที่เกี่ยวเสร็จ กระชับเวลาเพื่อที่จะไปดูแลผลิตผลอย่างอื่นต่อไป  นั่นคือ หลังจากเกี่ยวข้าวช่วงเดือนธันวาคม ก็ไปตัดอ้อยเข้าโรงงานต่ออีก หรือไม่ก็ปลูกพืชอย่างอื่นต่อ ไม่มีหยุดว่างเว้น

  

ผู้เขียนต้องตามเก็บภาพตามความเป็นจริงสวนพริก สวนหอมสลับจากการทำนา

        พอพื้นที่นาเกี่ยวข้าวเสร็จ บางคนก็เตรียมปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง  มันแกว  มะเขือเทศ พืชผักสวนครัวทุกชนิด หมุนเวียนไปตามความต้องการของตลาดจนถึง ฤดูกาลทำนา ก็จะกู้มาขาย แล้วก็ปลูกข้าวต่อไปแต่พื้นที่บางแห่งก็ไม่เหมาะที่จะปลูกเพราะดินหมดสภาพ  ชาวบ้านก็หันมาปลูกถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว เพื่อเป็นการปรับสภาพดิน เพราะพืชตระกูลถั่วมีสารอาหารที่ช่วยปรับสภาพดินได้ บางคนก็ปล่อยพื้นที่นาให้ว่างเว้น โดยเอาต้นโสน พืชตระกูลถั่ว มาปลูกแซม เพื่อเป็นการปรับสภาพดิน ก่อนที่จะปลูกอย่างอื่นต่อไป

  

การปลูกถั่วฝักยาว เมื่อพื้นที่ว่างเว้นจากการทำนา เพื่อขายเสริม เป็นปุ๋ยได้

การปลูกแตงโม แตงกวา แล้วแต่พื้นที่ ปลูกมากและได้ขายเดือนมีนาคม ทุกปี  สังเกตหรือตัดสินใจที่จะปลูก ตามยามว่างงาน มีรายได้เจือจุนกัน

ตามตลาดต้องการ ต้องดูตลาดต้องการ ไม่เช่นนั้นจะล้นตลาดขายไม่ได้ราคา

สองครอบครัวนี้บ้านนาฝาย  ปลูกแตงกวา และพืชผักสวนครัวทุกชนิด

ประจำปี ฤดูกาล  ส่งตลาดกลางขอนแก่น หลังจากว่างเว้นทำนา

ปีไหนแตงไม่ล้นตลาด ได้ราคาดี ก็ยิ้มออกได้ ปีไหนล้นตลาด ราคาตก รายได้ขาดเขิน เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ เพราะเสียเวลาช่วงหนึ่งทิ้งไป เพราะคาดการณ์ผิด

             ท่านผู้อ่านสังเกตให้ดีว่า แต่ก่อนห้างหรือค่างที่ให้แตงกวาเลื้อยชึ้นไปเกาะ จะนิยมเอาไม้ไผ่ไม้รวกมาทำ  ตอนนี้พัฒนาเอาตาข่ายมาทำห้างแทน สังเกต แตกต่าง  เสร็จแล้วเก็บได้ง่าย ม้วนเก็บรักษาไว้ใช้  ปีหน้ามาขึงอีก และไม้ไผ่ก็เริ่มหายากแล้ว

   ที่เปลี่ยนจากไม้ไผ่ มาเอาเชือกตาข่ายทำแทน   ก็เพราะเวลารีบเก็บผลผลิต ถ้าไม้ไผ่ทำห้าง จะทิ่มหูทิ่มตา แต่ถ้าใช้ตาข่ายมาขึงตรึง ทำแทน ดูเป็นระเบียบ มองเห็นและเลือกเก็บผลผลิตได้ง่าย รวดเร็วขึ้น  ดูทุกอย่างต้องรวดเร็วทันการ

 การปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นการปรับสภาพดิน เพื่อให้ดินมีการเปลี่ยนแปลง

  

ต้นโสน(สะโหน) พืชตระกูลถั่ว

ใช้เป็นปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดิน ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชอย่างเดียวเป็นเวลานาน ต้องปลูกต้นโสนสลับ เทคนิคอาศัยธรรมชาติแก้ไข

  

การปลูกอ้อยราคาดี บางครั้งก็เสี่ยงต่อการลงทุน ต่อการขนส่ง สู่โรงงานน้ำตาล

             สำหรับคนที่มีพื่นที่ไร่นามาก จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง ไปปลูกอ้อย ปลูกยางพารา ซึ่งพืชทั้งสองอย่างนี้ ต้องใช้พื้นที่ และต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต แต่เมื่อถึงคราได้ผลผลิตแล้ว จะพากันมีเงินไม่ขาดมือเลย นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวอำเภอกระนวนทีเดียว เพราะประชาชนส่วนมาก นอกจากทำนาแล้ว ก็ปลูกอ้อย ปลูกยางพาราเสริมรายได้ จนเป็นอาชีพหลักไปแล้ว นอกเหนือจากการทำนามาแต่บรรพบุรุษ ที่ยังคงต้องรักษาไว้

            - อ้อยใช้เวลาปีต่อปี ถึงจะได้ผลผลิต ปลูกปีนี้ เพื่อผลผลิตปีหน้า ฉะนั้นเมื่อถึงเดือนตุลาคม จะเริ่มปลูกอ้อยเผื่อปีต่อไป  พอย่างเข้าเดือนธันวาคม ก็จะเริ่มตัดอ้อยที่ปลูกไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ที่เขาเรียกกันว่าอ้อยตุลาที่ปลูกปีก่อน ส่วนช่วงที่จะตัดอ้อยเข้าโรงงานจะเริ่มตัดกันแล้วเป็นช่วงเดือน ธันวาคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม ชาวบ้านจะได้พักจริงๆ ช่วงเดือนเมษายน เพราะอากาศร้อน  จะเห็นชาวบ้านอยู่บ้าน เตร็ดเตร่ เหมือนไม่มีอะไรทำ แต่ถือว่าเขาได้พักผ่อนตามอัธยาศัย คนที่มีความสามารถก่อสร้าง ก็ไปก่อสร้าง บางคนพักเอาแรงจริงๆ ไม่ใช่เขาขี้เกียจนะคะ คนอีสานไม่ขี้เกียจคะ เวลาเขาทำงาน ชื่นชมเขาในความอดทนเหมือนกัน โดยเฉพาะยามตัดอ้อยแม้ยามกลางคืนก็ยังทำอยู่ เพราะการรับจ้างตัดอ้อย เขาจะให้ค่าจ้างเป็นมัดละ ปีนี้ ผู้เขียนยังไม่ได้ไปสอบถามว่ามัดละเท่าไร  ซึ่งในมัดหนึ่งจะมี ประมาณ 10 ต้น ถ้าใครได้มาก ก็ได้รายได้มากเช่นกัน ทุกคนจึงหามรุ่งหามค่ำ ส่วนใครท่านใดที่อ่านอยู่นี้ อาจจะมีข้อมูลการรับจ้างตัดอ้อยของถิ่นท่าน เขาให้กันมัดละเท่าไร นำเสนอได้นะคะ จะเหมือนกันไหม จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคะ ส่วนอำเภอกระนวนจะไปสอบถามมาให้คะ เรื่องทุกเรื่อง มีแต่ไปสอบถามนะคะ เอาปัจจุบันไว้ก่อนคะก่อนที่จะเป็นตำนานคะ

            -ส่วนยางพารา ปลูกแล้ว ประมาณ 5 ปีขึ้นไป ถึงจะเริ่มกรีดยางได้ พอได้กรีดยาง ก็เริ่มมีเงินมาตลอด ช่วงปัญหาที่กรีดยางไม่ได้ ก็คือช่วงฤดูฝนที่เงินขาดมือ เพราะกรีดแล้ว ฝนตก จะได้ยางผสมน้ำ พ่อค้าไม่รับซื้อ  ช่วงนี้คนกรีดยางเริ่มมีรายได้จากการกรีดยางที่ปลูกมา 5  ปีแล้ว เริ่มมีรายได้ประจำตลอด เพราะทุก 15 วันจะมีคนเข้ามารับซื้อ บางครั้งสอบถามผู้มาซื้อ ส่งถึงประเทศจีนทีเดียว

           -พริก  บ้านดูนสาดเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอกระนวน ที่ชาวบ้านปลูกพริกมากที่สุด เพราะที่เป็นเนินเขาสูง ซึ่งปลูกอย่างอื่นไม่ได้ พริกที่นี่ เป็นที่ผลิตผลพริกเป็นจำนวนมาก ที่ส่งออกสู่ตลาดใหญ่ตลาดกลางจังหวัดขอนแก่น มีถิ่นๆอื่นต้องการนำไปจำหน่ายขายส่งต่อไปในจังหวัด ใกล้เคียง ที่ไม่มีพริกปลูก แต่จำเป็นต้องใช้พริก ในชีวิตประจำวัน  จะมีพ่อค้าต่างถิ่นเข้ามารับซื้อเองตั้งราคาเอง  เมื่อถึงเวลา เก็บเกี่ยว แต่ละปี ก็พอมีรายได้เสริมจากการปลูกพริก เป็นเงินพิเศษเสริมรายได้ อีกงานหนึ่ง

พริกที่ชาวบ้านดูนสาดปลูกกันหลากหลาย รวมทั้งพืชผักอย่างอื่น เหลือก็ขาย

             ห้างเทสโก้โลตัสถ้าเข้ามาตั้งในอำเภอกระนวน จะทำให้การดำเนินชีวิตของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป หันมาลุ่มหลงในวัตถุนิยมบริโภคนิยมกันตามสมัย  การกินอยู่จะพัฒนา  จนลืมการพึ่งพาที่เคยอาศัยกันของชาวท้องถิ่น และพ่อค้าที่ถือว่าเป็นพี่น้องท้องถิ่นเดียวกันได้พึ่งพาอาศัยกันมาช้านานแล้ว

            ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง พ่อค้าในอำเภอกระนวน จะต้องปิดไปหลายร้าน ถ้าหากว่าห้างเทสโก้โลตัสเข้ามาตั้ง  วิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงทันที ทุกคนจึงรณรงค์ไม่เอา ห้างเทสโก้โลตัส เด็ดขาด แม้ว่าถ้ามีแล้ว จะแสดงถึงความเจริญของอำเภอก็ตาม 

             เพราะปัจจุบันนี้ พ่อค้าในอำเภอกระนวน ก็โดนกระทบกระเทือนจากตลาดนัดที่คนที่เข้ามาขายในตลาดนัด ก็เป็นคนต่างถิ่นเข้ามาขาย กอบโกยเงินออกนอกพิ้นที่ เป็นคณะคาราวาน เข้ามาขาย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นตลาดนัดสินค้าราคาถูกๆ แบบชาวบ้าน ทำให้ร้านค้าที่มีอยู่ ก็ทรงๆตัว และหลายร้านก็เริ่มขายไม่ดี ไม่ได้ขาย พ่อค้าในอำเภอกระนวน จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อการแข่งขัน ในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด เช่นกัน

           ขณะนี้  ปี 2552  จะเห็นป้ายนี้ เริ่มติดแทบทุกร้านค้า แล้วก็ติดทุกสี่แยกเข้าออกอำเภอกระนวน เป็นระยะ เป็นข้อความที่แตกต่างกันออกไป แต่จุดมุ่งหมายคือต่อต้านห้างเทสโก้โลตัส ห้ามเข้ามาตั้งเด็ดขาด  แต่.....จะต่อต้านได้หรือไม่นั้น จะนำเสนอต่อไป ตามเหตุการณ์ในอนาคต เพราะกำลังอยู่ในช่วงต่อต้านอยู่คะ  ผู้เขียนก็กำลังเกาะติดตามสถานการณ์อยู่คะ มีอะไรเกิดขึ้น จะมานำเสนอ ในบทต่อไปคะ

            -ในเขตใจกลางอำเภอ เขตเทศบาล จะมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน จะยึดอาชีพค้าขายกันเป็นส่วนมาก และชาวบ้านต่างก็ประกอบอาชีพหลากหลาย ซึ่งแต่ละอาชีพ ก็ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปีไหน เศรษฐกิจการเกษตรผลิตผลดี พ่อค้าก็พลอยลืมตาอ้าปากได้ คนเข้ามาจับจ่ายซื้อของ นอกจากพ่อค้าแล้ว ก็เป็นข้าราชการ  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการมีอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  ไปรษณีย์ การประปา  สวนสาธารณะ สนามกีฬา  ธนาคาร  ที่ทำการขนส่งรถโดยสาร(บขส) ตลาดสด  สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข โรงรับจำนำของรัฐบาล  โรงเรียนหลวงรัฐบาล โรงเรียนเอกชนดังๆ ก็มีจำนวนมาก

ความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น

          อำเภอกระนวน นับว่าเป็นอำเภอที่พยายามรณรงค์ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของไทย เป็นอย่างดี ชีวิตของชาวอำเภอกระนวน จึงไม่ค่อยมีปัญหา ในเรื่องความเป็นอยู่ ด้วย ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ผักสวนครัวรั้วกินได้ และยึดการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีหลักว่า

           -ใช้พื้นที่ ของแต่ละครอบครัวให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน  คือส่วนหนึ่งให้มีการขุดหนองน้ำเพื่อเลี้ยงปลา และใช้รดน้ำผักสวนครัวที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกไว้บริโภคเช่น พริก มะละกอ มะเขือ มะนาว ฯลฯ ตามความเหมาะสม  แล้วยังให้มีที่อีกส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อบริโภค เช่นเลี้ยงไก่ หมู เป็ด กินไข่ กินเนื้อ บางคนก็เลี้ยงวัว ควาย และที่ขาดไม่ได้ ส่วนหนึ่งนั้น ที่นาไว้ปลูกข้าวไว้ให้ครอบครัวตนเองได้บริโภค เหลือก็ไว้ขาย ออก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวใหม่  ทำทุกอย่างในเกษครทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเอง แม้ไม่มีเงิน แต่ก็สามารถเลี้ยงตนเองได้  สำหรับคนที่มีพื้นดินมาก ก็นำไปปลูกยางพารา  ปลูกอ้อย ปลูกมัน ฉะนั้นคนที่มีที่มากมาย ก็อยู่ได้  ส่วนคนที่ไม่มีที่ แต่มีกำลัง แรงงาน ก็ไปเช่าที่คนอื่นทำ แล้วแบ่งผลผลิตให้กันต่อปี 

วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

           เมื่อถึงวันหรือประเพณีต่างๆ ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านจะพร้อมใจ สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ฉะนั้นไม่ว่างานน้อยงานใหญ่ จะสำเร็จลงไปได้อย่างสวยงาม

 

 วันลอยกระทง

 

ประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ในวันลอยกระทง

แห่ขบวนนางนพมาศตอนกลางวัน วันลอยกระทง

แห่ลอยกระทงตามถนนรอบตลาด วงดุริยางค์โรงเรียนศรีกระนวน

ทุกคนต่างก็มีความสุขแม้แดดจะร้อนจ้า

งานงิ้วประจำปีที่มีแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการ

บั้งไฟแสน และการแห่ขบวนบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันในอีสาน

ขบวนฟ้อนรำ ประกอบการแห่บั้งไฟ 

              

         แห่กลองยาวของเด็กสาวชาวบ้านที่มีชื่อ   ไว้ประกอบกิจกรรมออกงานเสริมเมื่ออยากโชว์การรำกลองยาว ด้วยท่าทีลีลาที่น่าชม       

แห่กลองยาวเร้าใจ จนคนชม อดฟ้อนตามไม่ได้ 

 มีลีลารำแบบพัฒนาประยุกต์      

         ประเพณีในแต่ละเดือนมีอะไร ที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอำเภอกระนวนจะไม่ว่างเว้น และจะทำกันอย่างยิ่งใหญ่ อย่างพอใจ เช่น แห่เทียนวันเข้าพรรษา  วันออกพรรษาก็ลอยกระทง งานงิ้ว ประจำปี  งานสงกรานต์ งานวันเด็ก งานวันครู และที่อลังการก็คืองานแห่บุญบั้งไฟ ที่แต่ละหมู่บ้านลงทุนประชันแห่ขบวนกันอย่างน่าดู  พร้อมประกวดขบวนแห่ และที่สำคัญ งานระลึกวันพ่อ ที่ 5 ธันวาคม จัดงานตอนกลางคืน  ประกาศ คัดเลือกพ่อดีเด่นประจำหมู่บ้าน

 สถานที่สำคัญและสถานที่น่าท่องเที่ยว


   

 วัดป่าชัยมงคล วัดที่เจ้าคณะอำเภอใหญ่พำนักอยู่ เป็นวัดที่สวยงาม

วัดป่า จันทรมณี  ภูกระแต บ้านโคกสะอาด อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

  

 เทพเจ้าที่วาดอย่างสวยงาม ในศาลเจ้าปู่เจ้าย่าสระหนองโก  และยังมีอีกสิ่งสวยงามมากมาย

 

 ศาลเจ้าปู่เจ้าย่าบ้านหนองโก ที่มีงานงิ้วฉลองอย่างยิ่งใหญ่ประจำทุกปี

    

น้ำพุที่สวยในสวนสาธารณะยามกลางคืน ใกล้สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย

ยามโพล้เพล้ สนามกีฬา มีกีฬาทุกชนิด หลากหลาย พร้อมเครื่องออกกำลังกาย

เครื่องออกกำลังกายฟิตเน็ท มีทุกอย่าง วางล้อมรอบสระน้ำในสวนสาธารณะ

คนกระนวนจะแข็งแรง และหุ่นดี มาออกกำลังที่สวนสาธารณะมีทุกรูปแบบ

สะพานแขวนเชื่อมข้ามหนองน้ำในสวนสาธารณะให้คนออกกำลังกายได้พักเย็น

            พี่น้องที่รักทุกท่านคะ ในที่สุดบทความนี้ก็เพียงพอแค่นี้ก่อน ใช้เวลาในการเขียน ค้นหาเรื่องราว พร้อมตามเก็บภาพประมาณ 4 วัน  กระนวนยังมีเรื่องราวดีๆ ที่ยังให้ชมและเล่าไม่หมด ขอเชิญติดตามได้ในบทต่อไปคะ

             บทความเรื่องนี้  ขอให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง ที่จะเข้ามาสืบค้น หาอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ติดตามในบทต่อไป ยังไม่จบคะ 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ด้วยรักและผูกพัน

คำสำคัญ (Tags)#ประวัติ#จังหวัดขอนแก่น#ความเป็นอยู่#อำเภอกระนวน

หมายเลขบันทึก: 318558, เขียน: 06 Dec 2009 @ 23:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 64, อ่าน: คลิก


ความเห็น (64)

ฮาเลยพี่มีรอหน่อยด้วย คนชื่อหน่อยนี้ใครครับ ฮ่าๆๆๆ ผ่านไปกระนวนหลายครั้งสมัยก่อนมีรุ่นพี่ไปเป้นนายตำรวจที่นั่น แต่ตอนนี้ย้ายกลับมาแล้วครับ

ป๋า...ฝากไว้ก่อน อิอิ

พี่สุจ๋า...ทำไม good afternoon คะ อิอิ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลบ้านของพี่สุค่ะ

 • ครูแจ๋วก็ง่วงเหมือนกันค่ะ
 • ขอบคุณคุณสุ...
 • ช่างขยันหารูปมาฝากเพื่อนพ้องดีจังค่ะ
 • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่สุ คนกระนวนใจดีที่สุดเลยนะคะ

ว่างๆมาเดินห้างเปิดใหม่นะคะ ภูมิใจกับคนอีสานจังเลย

ปีใหม่ อยู่ทำงานเป็นเพื่อนคนไข้ไปพลางๆเนาะพี่

พี่สุสบายดีนะคะ

 

ผมคิดว่าจะเขียน เรื่องราวของบ้านเกิดของผม ในเเง่มุมที่หลายท่านยังไม่ทราบดูบ้างครับ

ปาย นอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มียอดจองห้องพักที่สูงที่สุดในประเทศเเล้ว ในเเง่มุมของประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ของสงครามมหาเอเซียบูรพา

ดีครับที่เรา ช่วยกันเขียนเรื่องราวของบ้านเราให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วม

เมืองปาย : คนเดินทาง มิตรภาพ และกาแฟ

Foodshop

 

Preeda
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณสุ

 • มาอ่านเรื่องดีๆก่อนนอน
 • ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เรื่องจังหวัดขอนแก่นอย่างละเอียดดีจัง
 • หลับฝันดีนะคะ

โอ้โฮ.... เพลงเพราะมาก

ไม่ได้เข้าบ้านนี้หลายวัน มีสิ่งสวยๆ งามๆ แปลกใหม่มากมาย

ว่าแต่... "กระนวน" แปลว่าหยัง จะว่าเป็นภาษาอีสาน ปู่ก็งง คึดบ่ออก หรือมาจากคำอะไร ชื่อต้นไม้หรือว่า ชื่ออะหยัง

หรือว่า เดิมที ตากะ กับยายนวน มาอยู่คนแรก ก็เลยตั้งชื่อบ้านว่า บ้านตากะยายนวน ต่อมาเพี้ยนเป็น บ้านกระนวน (ฮิฮิ....อย่าโกรธนะ ล้อเล่น)

ป้าเหมียว
IP: xxx.27.197.195
เขียนเมื่อ 

ป้าสุค่ะ

ป้าเหมียวมาเที่ยวบ้านป้าสุค่ะ เห็นแล้วน้อยหน้าไม่ได้แล้ว ต้องรีบไปค้นเรื่องราว ของเมืองกาญจน์บ้านเรา มาอวดป้าสุบ้างดีกว่า...ขอโทษนะค่ะ พอดีเพิ่งจะออกระบบ เลยไม่ได้เข้ามาใหม่..คิดถึงป้าสุขึ้นมาเลยแวะมาค่ะ

สวัสดีค่ะพี่สุจ๋า

* ได้ความรู้มากมากมายเกี่ยวกับอำเภอกระนวน เป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะ ทั้งวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน พี่สุถ่ายทอดได้อย่างละเอียด

* หนูคิดว่าจะเผยแพร่เรื่องราวของบ้านเกิดเหมือนกัน แต่เวลามันไม่เอื้อเท่าไหร่ค่ะ

* และที่ตั้งใจมาวันนี้ ก็คือ เข้ามาขอบพระคุณพี่สุด ที่กรุณาตีความให้โลโกที่หนูทำขึ้น

 ไปบอก ผอ. ว่ามีคนใจดี แปลกความหมายของโลโก สมป. ให้แล้ว ท่านอ่านแล้วชื่นชม และฝากขอบคุณมาด้วยค่ะ  ประทับใจและจับใจมากๆ ค่ะ  พี่สุนี่สุดยอดจริงๆ  เหมือนเป็นนักปราชญ์เลย...  ทั้งตีความ และสรุป ได้ชัดเจนลงตัวงดงามจริงๆ

 

   โลโกดอกกุหลาบนั้น หมายถึงความสวยงามและความสำเร็จต่างๆ ทีมีหนามและขวากหนาม กว่าจะได้ดอกกุหลาบหลายๆดอกมาใส่แจกันแห่งความสำเร็จคะ  ต้องฝ่าฟันแม้มันจะสำเร็จลงได้โดยความยากลำบาก เพราะมันไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบดังโลโกเลย  มีแต่ความสวยที่จะต้องฝ่าฟันไปให้ถึง

                     

      แต่ในที่สุดก็สำเร็จ พี่สุแปลความหมายโลโกให้แล้วนะคะ  ว่า  หนทางความสำเร็จที่ไม่ได้โปรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ก็จบออกมาช่างสวยงาม เหมือนดอกกุหลาบแสนสวยคะ

มีพี่สาวแสนดีและน่ารักอย่างนี้ จะไม่ให้รักได้ยังไงล่ะคะ

* คิดถึงจัง บางทีไม่ว่างมาเยี่ยม แต่ส่งใจมาตลอดค่ะ

 

KRUPOM
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ 

 • มาเยี่ยมด้วยความระลึกถึง
 • สบายดีนะคะ
 • ขอโทษด้วยค่ะ
 • ขอบคุณที่ระลึกถึงกัน
 • สุขสันต์วันพ่อค่ะ
 • สวัสดีค่ะ พี่สุ
 • สบายดีนะค่ะพี่ ไม่ได้มาทักทายเสียหลายวัน (ช่วงนี้งานเข้าค่ะ)
 • ขอบคุณนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวอำเภอกระนวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น อย่างละเอียด มีความรู้เกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นมากขึ้นจริง ๆ ถ้ามีโอกาสจะแวะไปเที่ยว และจะได้ไปเยี่ยมพี่สุด้วย......
 • "ปัญหา ทำให้เราเข้มแข็ง เวลาทำให้เราเชี่ยวชาญ สถานการณ์ ทำให้เรารู้จักแก้ไข การตัดสินใจ ทำให้เรารู้ว่าถูกหรือผิด ความคิด ทำให้เราเลิศทางปัญญา"
 • มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปนะพี่
Boo
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่สุ

เหมือนคุ้นๆ ชื่ออำเภอกระนวน เลยค่ะ มาทำความรู้จักเรื่องราวดีๆ

เคยใช้ชีวิตเมืองอิสานบ้านเฮาแล้ว ประทับใจกับไมตรีจิตผู้คนวัฒนธรรม นะ

มีความสุขกับการงาน นะคะ

สวัสดีค่ะ

- คิดออกเลยค่ะ เพราะเดินทางทุกซอกทุกซอยแถว ๆ นั้นค่ะ

- แถมน้องโบวี่ก็เกิดที่ รพร.กระนวนค่ะ

ขอบคุณค่ะพี่สุ

อำเภอชุมแพ บ้าน มหา อยู่ติดส่วนไหนอำเภอกระนวน

P
ขจิต ฝอยทอง
เมื่อ อา. 06 ธ.ค. 2552 @ 23:33
#1718782 [ ลบ
มาน้องขจิต  มาหาจีบสาวคนกระนวน มีแต่คนขยัน และมีเงิน เลือกเอาเจ้าของสวนยางและไร่อ้อย มีนาพร้อม รับรองชาตินี้ไม่ต้องกลัวอดคะ ขอบคุณนะ มาแวะด้วยถ้ามาใกล้แล้ว  พี่สุอยากให้อ่านบทความก่อนอื่น  ส่วนรูปให้  รอหน่อย ไม่ใช่ให้รอคนชื่อหน่อยจ้า
รู้ไหม บทความนี้พี่สุ เกือบจะไม่รอด ถ่ายภาพย่อภาพ เลือกภาพ โอยยยยยย มีใครรู้ไหม  ว่าเราทำด้วยใจ ตีหนึ่งทุกคืนเลย ปีใหม่เลยจะแก่ยิ่งขึ้น อยู่แล้ว ยิ่งแก่ขึ้นไปอีก แง แง ไปหละ
P
♥paula ♥ที่ปรึกษาตัวน้อย✿
เมื่อ อา. 06 ธ.ค. 2552 @ 23:35
#1718785 [ ลบ
น้องพอลล่า ฝากป๋า ขจิต เรื่องกวนพี่สุ ใช่ไหมคะ แล้วเมื่อไหร่น้องพอลล่าจะเอาคืนคะ ระวังดอกเบี่ยนะคะ แสนสาหัสคะ เร็วๆ รีบเอาคืนคะ อิอิ
-ว่าแต่เขากวนพี่สุ  พี่สุว่ารูปนี้มันสวยคะ เลยไม่เอาเวลาเป้นหลัก  เอ๋า จะมอบให้น้อง พอลล่าอีก  ให้รู้ว่าคิดถึงทุกเวลานะคะ นะคะ ไม่ใช่แต่เที่ยงคะ
P
ขอบคุณคะครูแจ๋วที่เข้ามาเยี่ยมกัน รู้ไหมตั้งแต่วันที่ 6 เรื่องพึ่งให้จบวันนี้แหละ วันที่  10 อยากจะต่อ แต่กลัวเรื่องหายไป จึงนำไปต่อยอดในบทต่อไปคะ คิดถึงนะคะ อย่าพากันนอนดึกนัก เดี๋ยวตีนกาตีนแร้งจะขึ้นหรือมาเยือนคะ ปีใหม่ใกล้ถึงแล้วเตรียมตัวสวยด้วยนะคะ  มีความสุจนะคะ
P
แดง
เมื่อ จ. 07 ธ.ค. 2552 @ 10:08
#1719166 [ ลบ ]
นองแดงไม่ต้องห่วง มีพี่สุเป็นเพื่อนแน่นอน ตอนนี้พี่สุก็ยังไม่ว่าง ทำเรื่องนี้ให้มันจบเสียก่อน เพราะต้องล้างกล่องนม UHT ให้ครูโย่งอยู่คะ ประกาศตามจัดรายการ มีคนหามาให้ ต้องขับรถไปรับ แล้วยังต้องนำมาล้างอีกคะ อยู่ดีๆ ก็งานเข้าคะ จะเตรียมส่งไปรษณีย์ไปให้ครูโย่งคะ ยังล้างอยู่ คงจะทิ้งช่วงเขียนก่อน เอากล่องนมไปล้าง แล้วเตรียมส่งก่อน มันจะช้าคะ

สวัสดีครับแม่สุคนเก่ง หญิงแกร่ง ผู้มากความสามารถ

เป็นการถอดบทเรียนที่สมบูรณ์มาก คงจะขอเชิญไปเป็นวิทยากรสักวันครับ

P
น้องเอกเขียนเลยคะ เอาเป็นปัจจุบันนะคะ น่าสนใจมาก เพราะพี่สุก็อยากรู้เหมือนกันว่า แต่ละท้องถิ่น พี่น้อง GTK เราพากันอยู่กินแบบไหน ความเป็นอยู่อย่างไร ใช่ไหมคะ ยิ่งเป็นเมืองที่มีที่น่าท่องเที่ยว ยิ่งน่าสนใจคะ เขียนแล้วมาชวนให้ไปชมด้วยนะคะ รอ รอ และอีกอย่าง ลูกหลานเรา หรือผู้ที่สนใจมาเที่ยว ในฤดูกาลต่างๆ ตามที่เรามีให้เที่ยวคะ
มียอดจองห้องพักจำนวนมากที่สุด แสดงว่าคนชอบมาเที่ยวดินแดนนี้มากเลย เขียนๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นะคะ
P
พรชัย
เมื่อ พฤ. 10 ธ.ค. 2552 @ 18:23
#1725950 [ ลบ ]
อ้าย ผอ.จะให้ไปบรรยายเรื่องหยังน้อๆๆๆๆๆๆ  งานน้อง  ช่วงนี้ต้องล้างกล่องนมUHT อยู่ เสร็จแล้วจะรวบรวมเอาไปให้ครูโย่ง แย่แล้ว  ๆๆๆๆๆๆ จิตอาสาจะเพี้ยนแล้วคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกัน
P
Preeda
เมื่อ จ. 07 ธ.ค. 2552 @ 20:51
#1720219 [ ลบ ]
ขอบคุณคะท่านพี่ปรีดา ที่เข้ามารับทราบเมืองกระนวนคะ แล้วของพี่ปรีดา มีอะไรดีในท้องถิ่นคน ก็นำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะ
P
เปลวเทียน
เมื่อ จ. 07 ธ.ค. 2552 @ 21:33
#1720349 [ ลบ ]
ขอบคุณมากนะคะปู่ที่เข้ามาเยี่ยมและมาแนะนำ ให้หาตำนาน ชื่อกระนวน มาจากไหน ได้แล้วคะ พึ่งไปขอมาจากเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมอำเภอ เขาก็ให้แต่โดยดี เป็นประวัติพร้อมแผ่นซีดี  แล้วจะนำมาเล่าในบทต่อไปคะ รู้แล้วปู่กลัวว่าย่าจะลืมใช่ไหม ย่าก็หาอยู่  ในเวบไม่มีและไม่ละเอียด จึงคงต้องพึ่งพาตนเองไปค้นหามาจากอำเภอคะ จะเขียนในบทต่อไปคะ เตรียมอ่านก็แล้วกันคะ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเป็นระยะ  ระยะ
30
ป้าเหมียว [IP: 125.27.197.195]
เมื่อ อ. 08 ธ.ค. 2552 @ 14:32
#1721365 [ ลบ ]
ขอบคุณคะป้าเหมียว ที่เข้ามาเยี่ยมคะ ไป ไปรีบหารเรื่องเมืองกาญจน์มาเล่าสู่กันฟัง เอาปัจจุบัน ที่เราเห็นเรารู้นะคะ จะได้รู้ว่าปัจจุบันเป็นเช่นนี้แหละ  ขอบคุณมากคะ ที่มาแวะ
P
ครูใจดี
เมื่อ อ. 08 ธ.ค. 2552 @ 15:44
#1721522 [ ลบ
ขอบคุณคะน้องครูใจดี ที่เข้ามาเยี่ยมพี่สุ ช่วงนี้พี่สุ ต้องล้างกล่งนม UHT เพื่อรวบรวมให้ครูโย่งอยู่คะ อาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมนะคะ พี่สุดีใจ ที่ความหมายโลโกโดนใจ ผอ.และครูทุกๆคนคะ
-เรื่องไปหาเรื่องราวบ้านเกิดของตนเองนั้น ถ้าไม่ตั้งใจมุ่งมั่น มันจะไม่เสร็จอย่างสวยงาม เพราะทุกอย่างต้องเป็นปัจจุบันแล้วอิง อดีตบ้าง พร้อมรูปภาพ มันก็หนักมากทีเดียว ยังกะทำรายงานส่งอาจารย์เอาคะแนนก็ไม่ปาน  นึกว่าเรียนจบแล้วจะได้หลีกหนี ออกนอกกรอบ  แต่ด้วยเหตุผล ต้องนำมาเก็บไว้เป็นตำนาน ก่อนที่จะไม่มีพี่สุ มาเขียนให้ รอคนอื่น เขาก็คงไม่ว่างแบบพี่สุ  พี่สุก็ใช่ว่าจะว่าง แต่ได้ตั้งใจแล้ว มีแต่ไปหน้า ถอยไม่ได้คะ แบ่งเวลานอนดึกทุกๆวันคะ
P
KRUPOM
เมื่อ อ. 08 ธ.ค. 2552 @ 20:11
#1722099 [ ลบ ]
โอยๆๆๆ ขอบคุณ  ครูป้อมมากเลยคะ เป็นไงหนอ หายยุ่งยากยัง คนระดับนี้งานเยอะจังเลยคะ คิดถึงมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ  นึกว่าครูป้อมจะหาสุไม่เจอคะ บาย บายคะ
P
บุษรา
เมื่อ พ. 09 ธ.ค. 2552 @ 07:47
#1722801 [ ลบ ]
ขอบคุณคะน้องนกบุษรา ที่เข้ามาเยี่ยมทักทายพี่สุคะ พี่สุก็งานเข้า ตามเก็บกล่องนม UHT มาล้างแล้วส่งมาให้ครูโย่ง มิตรGTK เราเป็นจิตอาสาคะ เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างเช่นกัน จะขึ้นบทแสดงส่งความสุขปีใหม่ ก่อน ไปอวยพรให้กันก่อน หรือจะทำอะไรดีน้อ พี่สุว่าจะต้องส่งกล่องนม UHT ให้ครูโย่งก่อน แล้วค่อยมาขึ้นบทความใหม่ ถ้าว่างแล้วจะไปเยี่ยมคืนนะคะ "ปัญหาทำให้เราเข้มแข็ง  เวลาทำให้เราเชี่ยวชาญ สถานการณ์ ทำให้เรารู้จักแก้ไข  การตัดสินใจ ทำให้เรารู้ว่าถูกหรือผิด ความคิดทำให้เราเลิศทางปัญญา"
โดนใจพี่สุมากเลยขอบคุณนะคะ เพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆคะ
-มีความสุขในวันปีใหม่นะคะ 
P
poo
เมื่อ พ. 09 ธ.ค. 2552 @ 08:08
#1722813 [ ลบ ]
ขอบคุณคะคุณปู ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมกันคะ เมื่อไหร่มาใกล้กระนวนอย่าลืมแวะบ้านที่กระนวนได้นะคะ ขอให้มีความสุขกับการทำงานเช่นกันคะ  คนอีสานเป็นคนซื่อและใจดีคะ  มาพิสูจน์ได้คะ

มาบอกข่าวครับผมเรื่องเอกสารได้รับหรือยังครับจากมหาลัยส่งมาให้ ผมยังไม่ได้แต่เพื่อนๆ  ได้รับแล้วครับผม  แต่ต้องเข้าไปที่เว็บและมีขั้นตอนในการลงทะเบียนที่เกี่ยวกับการทำงานเพราะต้องปิ้นออก   ก็ตอนที่ต้องไปรับปริญญาก็นำไปด้วยนะครับ  ขอบคุณครับผม

P
รักชาติ ท. บ. พล ทหาร
เมื่อ พฤ. 10 ธ.ค. 2552 @ 21:39
#1726351 [ ลบ ]
ขอบคุณคะ คุณรักชาติ พรุ่งนี้จะลองเข้าเน็ตหามหาวิทยาลัยคะ มีปัญหาแล้วจะบอกไปคะ ขอบคุณนะ ที่เข้ามาสื่อข่าวกันคะ คิดถึงนะ
P
เพชรน้อย
เมื่อ พ. 09 ธ.ค. 2552 @ 21:55
#1724401 [ ลบ ]
น้องเพชรน้อยได้เคยมาอยู่กระนวนแล้วเริ่มจำได้แล้วใช่ไหมคะ  ทุกวันนี้เจิผยมากแล้วนะคะ กลับมาดูใหม่จะจำได้หรือเปล่าคะ พี่สุบ้านอยู่หน้าสถานีตำรวจนะคะ ไปเยี่ยมได้คะ คิดถึงน้องเพชรน้อยเช่นกันนะคะ ตอนนี้งานเขามากมายหลายอย่าง จะขึ้นบล้อคอะไรทิ้งไว้น้อๆๆๆๆๆ หรือจะอวยพรทิ้งไว้ใกล้วันคริสมาสแล้ว

15.

P
ท่านพี่มหาคะ ตั้งต้นไม่ไกล้กันเลยนะคะ คนละทีปละแดน  ถ้าจะไปมาหาสู่กัน จะต้องตั้งต้นที่จังหวัดขอนแก่นคะ ขี่รถจากกระนวนไปขอนแก่น แล้วถึงไปชุมแพ  แผนที่ไม่ต่อกันเลยกับกระนวนคะ ดูแผนที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ ต้องข้ามไปทางน้ำพอง ผ่านเขื่อน อุบลรัตน์ ไปโผล่ ที่ไหนหละทางลัด เข้าอำเภอชุมแพ ไปทางเมืองเลย ไม่ค่อยรู้เส้นทาง ทางนี้คะ แต่ก็พยายามศึกษา เพราะถ้าหากว่า อยากท่องเที่ยว ขับรถคนเดียวมีทางลัด รู้ทางลัดก็จะดีมากคะ ประหยัดค่าน้ำมันด้วยคะ จะไปเที่ยวทางสระแก้วอยู่นะ

เพลงเพราะมากค่ะ พี่สุ แป๋มชอบค่ะ

ช่วงเป็นเด็กมัธยมช่วงรอยต่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัย

มีอาจารย์กับรุ่นพี่พาไปเข้าค่ายจิตอาสาที่กิ่งซำสูง

พักที่บ้านผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น ประทับใจค่ะ

..................................

ขอบคุณบันทึกคุณภาพบันทึกนี้ค่ะ 

P
ครูแป๋ม
เมื่อ พฤ. 10 ธ.ค. 2552 @ 23:36
#1726529 [ ลบ ]
ขอบคุณคะน้องแป๋ม ที่เข้ามาเยี่ยมพี่สุ น้องแป๋มก็ดีเนาะ  เปลี่ยนฟอร์มรูปเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวันเลย  ขอบคุณนะคะที่ชเข้ามาเยี่ยมชมคะ นานแล้วนะที่พี่สุยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเลย เหมือนๆไม่ว่าง  จะเริ่มล้างกล่องนม UHT ส่งไปให้ครูโย่ง เพื่อทำโต๊ะเก้าอี้ จิตอาสาคะ เพื่อจะส่งไปให้ครูโย่งเร็วๆนี้แหละคะ
-น้องแป๋มเคยมาเฉียดใกล้อำเภอกระนวนแล้วนี่ ปัจจุบันทันสมัยแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณเล็ก_สุมาลี

 • คุณเล็กสบายดีนะค่ะ
 • "อำเภอกระนวน"  ยังไม่เคยไปเลยค่ะ....จะหาโอกาสไปเที่ยวค่ะ
 • อ่านบันทึกนี้แล้วได้ความรู้เกี่ยวกับกระนวนมากมายเลยค่ะ....ขอบคุณค่ะ
 • ระลึกถึงเสมอค่ะ
P
หญ้าบัว
เมื่อ พฤ. 10 ธ.ค. 2552 @ 23:56
#1726568 [ ลบ ]
หญ้าบัวมาเลยนะคะ มาเมื่อไหร่บอกคะ คิดถึงมากเลย หายตัวหายหน้าไปไหนคะ
คิดถึง คิดถึง คิดถึง จังเลยคะ
 • เอื้อยสุ ข่อยมายามเจ้าเดิกคักบ่
 • มาเบิ่งของดีทางกระนวน
 • มาเป็นตากินแท้เอื้อย  บ่ว่า บักแตง บักถั่ว บักโม พริกเผ็ดดีบ่เอื้อย
 • มื้อหลังคั่นบ่ยากเลี้ยงงัวงาม น้องสิไปยามเอื้อยอยู่ดอก
 • ไปกินตำบักแตง  บักถั่ว คือสิแซบน้อ
 • คั่นมีเวลาเอื้อยมายามน้องอีกเด้อ สิแกงเห็ด บด เห็ดขอนขาวให้กินแซบๆ
 • พอส่ำนี้ก่อนเนาะเอื้อย  (อยากนอนแล้ว)
 • นอนหลับฝันดีเด้อเอื้อยข่อย...
P
ท.ณเมืองกาฬ
เมื่อ ศ. 11 ธ.ค. 2552 @ 00:34
#1726602 [ ลบ ]
ซิพยายามไปหาเด้อ ไปแล้วอย่าไปคึดยากนำแนวกินเด้อ  เอื้อยมัก ตำบักฮุ่ง ลวกผักเด้อ ย่างปลา หรือย่างกุ้ง บ่อเอากุ้งมันกินยาก ตำบักถั่ว บักแตง คือเจ้าของว่า แซบหลายเด้อ  บ่อยาก บ่อยาก  เห็นหม่องขายอาหารป่าแล้ว ทางไปบ้านครูทอนะ อยากหยังซิซื้อติดมือไปดอก เด้อ อยู่ใกล้ๆกันแค่นี่เอง คงจะบ่อหลงทางดอกเนาะ 
-มาพากันนอนเดิกแท้ มันซิหน้าเฒ่าเด้อ

สวัสดีค่ะ

 • อ่านจนจุใจเชียวค่ะ
 • ขอชมเชยจากใจค่ะว่าตั้งใจมาก
 • ได้รับรู้เรื่องราวของอำเภอกระนวนอย่างละเอียดเชียวค่ะ
 • ชื่นชมด้วยใจจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
P
ศน.อ้วน
เมื่อ ส. 12 ธ.ค. 2552 @ 22:58
#1730796 [ ลบ ]
ขอบพระคุณ ท่าน ศน.อ้วนมากเลยคะ ที่เข้ามาเยี่ยมและทักทายกัน ตอนนี้ดึกแล้ว ขอลานอนก่อนนะคะ ราตรีสวัสดิ์คะ

เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ระเอียดดีครับ

และน่าจะมากกว่าข้อมูลทางราชการอีกครับ

แวะมาเรียนรู้ ขอบคุณมากครับ

แวะมาชื่นชมผลงานยามดึกค่ะ

เยี่ยมมากค่ะทำให้ได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน

ขอบคุณค่ะ

พระมหาแล ขำสุข(อาสโย)
IP: xxx.172.137.207
เขียนเมื่อ 

เจริญพรคุณโยมสุ-มหาวิทยาลัยชีวิต ที่ไม่มีวันปิดทำการ

เรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้ที่มีชีวิตน่าสนใจและน่าเรียนรู้มาก

การศึกษาที่มีชีวิตไม่แห้งแล้งจืดชืด

ดีใจแทนคนอำเภอกระนวนเลยที่โยมจัดทำเรื่องท้องถิ่นตัวเอง

เรียนรู้เรื่องชาวบ้านนี่มีเสน่ห์น่าติดตามทั้งในอดีตและปัจจุบัน

อยากชวนโยมแวะไปเยี่ยมอำเภอหนองบัว นครสวรรค์บ้าง

ยินดีแลกเปลี่ยนรู้คนบ้านนอกบ้านป่านาดงคล้าย ๆ กันเลย

โยมทำออกมาแล้วได้เห็นชีวิตชาวบ้านแล้วมีอะไรอีกเยอะมากทีเดียวที่มีของดีอยู่ในตัวคนในชุมชน

น่าภูมิใจแทนชุมชนกระนวนที่มีคนเสียสละมีน้ำใจนำเรื่องราวดี ๆ มาสู่โลกภายนอก

อนุโมทนา

สวัสดีค่ะ

น้องกานต์แวะมาเรียนรู้ ได้ข้อมูลเพียบเลย

เก่งจัง  ทุ่มเทกับงานจัง  มีภาพประกอบชัดเจน

ทำให้อ่านแล้วไม่เบื่อเลย  เพลงเพราะมากๆค่ะ

ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปัน

สุดยอดเลย เหนื่อยไหมพี่สุ ตั้งใจจริงๆ เยี่ยมๆๆๆ

P
มนัสนันท์
เมื่อ ศ. 18 ธ.ค. 2552 @ 19:45
#1744321 [ ลบ ]
เยี่ยมมาก เหนื่อยมากเลย ทั้งเรื่องสัมภาษณ์และรูปภาพคะ ขอบคุณคะน้องมนัสนันท์
อ้วน
IP: xxx.26.159.121
เขียนเมื่อ 

เคยเข้ามาดูหลายครั้งแล้ว แต่เข้ามาไม่ถึงคุณสุ เพิงเห็นเยี่ยมมากเลยค่ะ ได้เห็นกระนวนเต็มตาก็ครั้งนี้แหล่ะ สวยมากเลยค่ะ ขอชมผู้จัดทำ เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ

48.

30
อ้วน [IP: 125.26.159.121]
เมื่อ อ. 19 ม.ค. 2553 @ 15:58
#1809606 [ ลบ ]  อ้วนนี้ใช่ครูอ้วนหรือเปล่าหนอ ถ้าใช่ก็ ขอบอกว่าคิดถึงมาก มาเยี่ยมกันบ่อยๆนะคะ แต่ช่วงนี้ไม่ว่างเท่าไหร่ มีแต่เวลาเขียนบล็อคตนเอง ไปเยี่ยยมคนอื่น คงย้อนรอยคะ  ขอบคุณนะคะ  เป็นไงกระนวน เหมือนมาเที่ยว แบบจะจะ เลยใช่ไหมคะ
ษา
IP: xxx.53.161.4
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ครูอ้วนที่คุณสุ บอกหรอกค่ะ แต่เป็นคนหน้าใหม่ที่เข้ามาชมภาพสวย ๆ ที่คุณสุทำไว้ให้ดู ทำให้อยากไปดูงานจริง ๆ คงสวยเหมือนภาพ ไปบ่อยค่ะกระนวนแต่ไม่เคยไปตอนมีงานเทศกาลต่าง ๆ แต่ดูงานของคุณสุแล้ว ไม่ไปยังได้ดูทุกอย่างเลย ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

เอาชื่อจริงแล้วกันเพื่อไม่ซ้ำใคร ษาค่ะ

ทิวลิป
IP: xxx.24.87.152
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ปีใหม่ ได้มีโอกาสไปเที่ยวกระนวน ได้ไปว่ายน้ำที่ ประสาทฮาว สวยๆๆๆๆมากค่ะ ไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นสระว่ายน้ำในอำเภอเล็กๆ ที่อยู่ไกลจาก กทม. มากๆ และคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จัก อ.กระนวน

ได้ไปทานหมูจุ่ม (อาหารยอดฮิตของใครหลายๆ คน) ที่ร้านครัวจันทน์ผา ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับลานกีฬาเทศบาล ขอบอกว่า หมูนุ่มอร่อยมากและที่สุดของที่สุด คือ น้ำจิ้ม ไปทานกัน 8 คน จ่ายตังค์ไม่ถึง 1,000 บาท โอ โฮ ถูกมาก (ปกติอยู่ กทม. จะกินหมูบุฟเฟ่กัน ก็งั้นๆ ) วันกลับซื้อแพคใส่ถุงมาฝากเพื่อนๆ ญาติๆ อีก 10 ชุด บอกเขาว่าของฝากจากขอนแก่น ทุกคนติดใจบอกว่าถ้าไปอีกจะฝากซื้อ

ตอนเย็นอย่าลืมนะคะ แต่งชุดกีฬา ไปเดินลานกีฬากันนะคะ ได้บรรยากาศอีกแบบ คนกระนวนเขารักสุขภาพกันจริงๆ

สรุปว่า ประทับใจมาก

สงกรานต์จะไปอีก เพื่อนบอกว่าสงกรานต์กระนวน เขามีถนนข้าวปุ้น หนุกหนานมากๆ แล้วเจอกันนะคะ /// ทิวลิป

50.

30
ษา [IP: 113.53.161.4]
เมื่อ พฤ. 21 ม.ค. 2553 @ 12:25
#1813055 [ ลบ ]
สวัสดีคะ คุณษา  คุณษานี่เอง ที่ชื่ออ้วน ดีใจมากเลยคะ  มาสารภาพจนได้นะคะ นึกว่าเป็นน้องครูอ้วน ที่อยู่กาฬสินธุ์คะ ที่แท้เป็นคุณษานี่เองคะ ขอบคุณจริงๆคะ  และยิ่งรู้ว่าเคยมาเที่ยวกระนวนแล้ว แต่ไม่ใชบรรยากาศสำคัญ มาดูบล็อคสุแล้ว เหมือนได้มาเที่ยว ด้วยตนเอง และชัดเจนเลย ทำไม่ไม่เข้าระบบคะ หรือทำไม่เป็น บอกได้นะคะ อีเมลย์มีติดต่อกันหลังไมค์(เขาเรียก) ในบล็อคสุนี่แหละคะ ขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมย้อนรอยคะ  สุจะหาเรื่องเกี่ยวกับอำเภอกระนวนมาเล่าให้ฟัง  ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายคะ จะบอกคะ  ค่อยๆทะยอยเล่าคะ สวัสดีคะ

. 30

ทิวลิป [IP: 125.24.87.152]
เมื่อ พฤ. 21 ม.ค. 2553 @ 14:35
#1813374 [ ลบ ]
สวัสดีคะ คุณทิวลิป มีเพื่อนใหม่เข้ามาเยี่ยมเยียนกัน ดีจังเลยคะ แถมยังรู้เรื่องกระนวนละเอียดดีทีเดียว  และยังรู้เรื่องประสาทฮาวซาวด์ สวรรค์ของพี่น้องชาวต่างชาติที่อยากมาพักแบบสงบ ร่มรื่น ราคาไม่แพง สุจะนำมาเล่าให้ฟังวันหลังนะคะ บรรยากาศเขาดีมาก โดยเฉพาะฝรั่งที่เข้ามาเที่ยว มาพักพักผ่อนจะไม่ผิดหวังคะ ฝรั่งบางคนมาพักเป็นเดือน ฝรั่งบางคน ก็มาพักประจำ เมื่อเขาเข้ามาเมืองไทยคะ  และฝรั่งบางคนก็มาหาภรรยาคนไทย ในอำเอกระนวนนี่เอง ตรงนี้เป็นที่นัดพบได้คะ
-สำหรับสระว่ายน้ำนั้น เขาก็ให้จ้างครั้งละ 55 บาทลงเล่นนำได้ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีธุรกิจ ลงเล่นน้ำนี้หรือเปล่า และที่น่าภาคภูมิใจ สถานที่เขาสร้างบรรยากาศ น่ามาพักมาก และเคยมีคนมาเช่าสถานที่พื่อจัดประชุม แต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นเช่นไร ไม่ค่อยได้เข้าไป
-และหมูจุ่ม ข้างสนามกีฬา ยังรู้มากกว่าสุอีก ไม่ใช่อะไร ไม่ชอบทานหมูจุ่มคะ เลยไม่รู้ แต่ถามลูกชายบอกเคยไปทานแล้วคะ  ใกล้ๆสนามกีฬาจริงๆด้วยคะ  และยังมีร้านหมูจุ่มอีกหลายร้านนะคะ ในอำเภอกระนวน ที่ราคาแบบชาวบ้าน ไม่แพง แต่ฝีมือใช้ได้คะ
-สำหรับบรรยากาศ วันสงกรานต์ มีถนนเข้าปุ้นจริงๆคะ ถนนมิตรบำรุง กระนวนท่าคันโท เป็นถนนอยู่หน้าบ้านสุนี่เอง เวลาวันสงกรานต์ จะมีขนมจีน (ข้าวปุ้น)พร้อมน้ำยามาวางบนโต๊ะไว้ที่ริมถนน ใครหิวมาทานได้เลยคะ   และมีเครื่องเสียงตั้งไว้ริมถนน จะเปิดเพลงที่โจ๊ะๆๆๆๆๆอย่างสนุกสนาน เพื่อให้คนมาร่วมเล่นน้ำ ได้เต้นตามจังหวะเสียงเพลงคะ และตลอดทั้งวัน ถนนสายนี้ จะเต็มไปด้วยผู้คน เพื่อจะรดน้ำ จากถิ่นอื่นที่เข้ามาร่วม
-และที่น่าประทับใจคะ  เทศบาลนำรถดับเพลิง ไปดูดน้ำจากสระ แล้วขับมาหยอดน้ำใส่ในถังน้ำทุกคนที่วางไว้ตามริมทาง เพื่อความสนุกสนานคะ แล้วจะตามเก็บภาพมาให้ดูอีกนะคะ วันสงกรานต์คะ
-มากระนวน มาแวะได้นะคะ บ้านอยู่หน้าสถานีตำรวจคะ แล้วคุณทิวลิปอยู่ที่ไหนคะนี่
-ขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาเสริมเติมเต็มกระนวนกันคะ สวัสดีคะ มาเยี่ยมอีกนะคะ

42.

P
อัศศิริ กลางสวัสดิ์
เมื่อ อา. 13 ธ.ค. 2552 @ 00:34
#1730915 [ ลบ ]
สวัสดีคะ คุณอัศศิริ  ที่พูดเกี่ยวกับอาจารย์สอนจากเพาเวอร์พ้อยนั้น นักศึกษามีแต่จดตาม แล้วก็จดไม่ทัน นั้นเป็นความจริงคะ พอจะสอบก็กลับมาอ่านใหม่เหมือนเดิม สู้ไม่ไปเรียนให้เสียเวลา อ่านจากหนังสือแล้วไปสอบเอาจะดีกว่า จริงๆๆๆๆคะพี่สุก็เคยคิดอยากขาดเรียนแล้วไปอ่านเอาแล้วมาสอบ จะดีกว่า หลายๆวิชาแล้วนะ แต่อาจารย์ก็บอกกำชับมาอีก ใครมาเรียนได้คะแนนขยัน พี่สุก็ต้องมาฟังครู ฟังอาจารย์เตรียมจากเพาเวอร์พ้อยเหมือนเดิม ก็มาจากในหนังสือนั่นแหละ นั่งฟังแล้วก็นั่งหลับไปด้วย
-และที่บอกว่า เตรียมเครื่องมือเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เพื่อทดสอบความเข้าใจนั้น จะมีอาจารย์ซักกี่คนทำ เพราะด้วยว่านักศึกษาโตโตกันแล้ว
-และขอชื่นชม ที่บอกว่าชอบอาจารย์สอนแบบนี้ แบบนกเสรีอิสระ แต่ได้สัมผัสของจริงบ้าง ไม่ใช่ว่าแต่จากเพาเวอร์พ้อย มีหลายอย่าง อยากติ แต่ก็เห็นใจคะ สว.ทั้งนั้น แถมนักเรียนก็ สว.(สูงวัย) แต่ก็เข็นกันจบจนได้คะ จะรับปริญญาแล้วคะ ประมาณเดือนธันวาคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันคะ สวัสดีคะ

43.

P
krutoiting
เมื่อ อา. 13 ธ.ค. 2552 @ 00:43
#1730918 [ ลบ ] ขอบคุณคะครูต้อยติ่ง ที่เข้ามาเยี่ยมทักทายกันคะ ขอบคุณทะเลสวยทะเลที่ทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯมาแลกกันชมคะ

44.

30
พระมหาแล ขำสุข(อาสโย) [IP: 118.172.137.207]
เมื่อ อา. 13 ธ.ค. 2552 @ 07:57
#1731170 [ ลบ ]
45.
P
กานต์
เมื่อ อา. 13 ธ.ค. 2552 @ 08:48
#1731248 [ ลบ ]46.
P
มนัสนันท์
เมื่อ ศ. 18 ธ.ค. 2552 @ 19:45
#1744321 [ ลบ ]
ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม ทักทายกันคะ และให้กำลังใจกันคะ

เข้ามาอ่านเรื่องราวของอำเภอกระนวน ในฐานะที่เป็นคนกระนวน รู้สึกดีใจ และขอบคุณมาก ที่มีผู้นำมาเสนอเรื่องราวของบ้านเรา ให้คนทั่วไปได้รู้ ขอบคุณเจ้าของเรื่องมากเลย..ฯ

57.

P
สุข ถาวรวัฑฒน์
เมื่อ พฤ. 01 เม.ย. 2553 @ 09:38
#1933734 [ ลบ ]
ขอบคุณคะ ที่เข้ามาเยี่ยมอ่านเรื่องราวของคนกระนวนคะ และได้กลับไปเยี่ยมท่านแล้ว แต่ไม่ได้ทิ้งร่องรอยคะ กำลังสงสัยว่า ท่านเป็นพระนักธรรม ที่กำลังศึกษากฏหมายศาสนาหรือเปล่า ถึงได้ไปท่องเที่ยว เกี่ยวกับศาสนา แต่ก็ยังอ่านไม่ละเอียดหมดนะคะ
อยากให้ท่านถือกล้องถ่ายภาพมาประกอบด้วย จะไม่ได้อ่านเรื่องมาก ดูแต่ภาพ
คมสันต์
IP: xxx.67.122.184
เขียนเมื่อ 

รักคนขอนแก่นคำบลห้วยโจดจังเลย

59.

30
คมสันต์ [IP: 115.67.122.184]
เมื่อ จ. 26 เม.ย. 2553 @ 21:39
#1971791 [ ลบ ]
ใครหนา มารักคนห้วยโจด เป็นหนึ่งหมู่บ้าน ในอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นคะ มาทักทายกันบ่อยๆ นะคะ ถ้ารักคนห้วยโจดคะ คงจะตามมาจากคำว่ากระนวนหละซี ถึงได้พบบล้อคนี้ ใช่ไหมคะ มาเยี่ยมกันบ่อยๆๆนะคะ คุณคมสันต์
เผ
IP: xxx.183.21.168
เขียนเมื่อ 

หวัดดีครับแวะมาทักครับ...ดีมากๆครับที่ประชาสัมพันธ์อำเภอพวกเราให้คนอื่นได้รับทราบด้วย ถ้ามีงานแถวๆบ้านคำแมดเอามาลงด้วยนะครับ

.......ค น คำ แ ม ด............ศิษย์เก่าวัดป่าชัยมงคล

61.

เผ [IP: 180.183.21.168]
เมื่อ 30 สิงหาคม 2553
สวัสดีคะ หนุ่มเผ บ้านคำแมด ขอบคุณที่เข้ามาทักทายกัน อยากทราบว่า เข้ามาเจอบล็อกนี้ได้อย่างไร ถ้ากลับคืนมา ตอบด้วยนะคะ ดีใจมากที่ได้คุยกับคนกระนวนคะ ส่วนเรื่องราวบ้านคำแมดนั้น ก็อยากรู้แต่ว่า เป็นต้นตระกูลมุงคุณคำชาว ก็อยากไปรับทราบเรียนรู้เหมือนกัน ว่าต้นตระกูลนี้ ทำไมที่นี่มีมากมายเกือบทุกครัวเรือน สาเหตุมาจาก ปู่มีเมียน้อยเยอะ หรือปู่มีแต่ลูกผู้ชาย นามสกุลถึงได้เยอะ แล้วก็ยังมีรูปปั้น ปู่ต้นตระกูลนี้ด้วย
เอกชัย
IP: xxx.49.243.86
เขียนเมื่อ 

ภาพวาดภายในของวัดภูกระแตเป็นผลงานของพวกผมเองครับ ชื่อทีมงาน ไว ลายไท จากโคราชครับ

[email protected]
IP: xxx.228.170.19
เขียนเมื่อ 

เห็นใหมละครับท่าน ว่า อ.กระนวนของเรานั้นมีอารายที่น่าอยู่และน่าเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายมิฉนั้นแล้วเราควรจะชักชวนเพื่อนที่อยู่ต่าง จ.ว มาเที่ยวกระนวนมาก ๆ จะได้ทำให้ชาวกระนวนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวไงละ เฮ เฮ 555