คำขวัญอำเภอกระนวน

กระนวนแดนดินถิ่นเกษตร เขตปลูกอ้อย รอยต่อยางพารา ศูนย์กลางการค้า

พัฒนาคุณธรรม  ลือล้ำบุญบั้งไฟ เที่ยวบ๋าหลวงตาดโตน รวมน้ำใจถิ่นคนดี

อำเภอกระนวนท้องถิ่นของฉัน

           อำเภอกระนวน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ที่มีอาณาเขตติดต่อกันได้กับหลายจังหวัด และมีเส้นทางผ่านไปมาหากันได้สะดวก เพราะมีถนนลาดยางหลายสายตัดผ่าน  มีสถานีรถประจำทาง (บขส.) สามารถผ่านจากกระนวน ไปได้หลายจังหวัด  จังหวัดที่ใกล้เคียงโดยใช้กระนวนเป็นศูนย์กลางได้   เช่น  

                 อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ

             ทางทิศเหนือ มีถนนผ่านจากอำเภอกระนวนถึงอำเภอท่าคันโท ของจังหวัดกาฬสินธุ์  พอถึงอำเภอท่าคันโท  สามารถ ผ่านไป อำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปี แล้วแวะผ่านอำเภอโนนสะอาด  เข้าจังหวัดอุดรธานีได้เลย

            ทิศตะวันออก ไปจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เช่นกัน โดยผ่านเส้นทางกระนวนถึงอำเภอ ยางตลาด โดยเริ่มออกอำเภอจากกระนวน ผ่านตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก อำเภอหนองกุงศรี อยู่ในเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่อาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอกระนวน เหมือนเป็นถิ่นเดียวกัน แล้วมุ่ง ตรงไปจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม โดยเอาอำเภอยางตลาดเป็นที่ตั้ง จุดเริ่มต้น จะมีเส้นทางแยกออกไป แล้วแต่จะไปจังหวัดไหน ได้อีกหลายจังหวัดทีเดียว

            ทิศใต้ ไปทางอำเภอซำสูง  ซึ่งเคยเป็นกิ่งของอำเภอกระนวนมาก่อน  เป็นเขตแดนที่ติดต่อกันกับอำเภอกระนวน  ตอนนี้ได้แยกเป็นอำเภอซำสูงไปแล้ว เมื่อเข้าอำเภอซำสูง  แล้วไปต่ออีกก็เป็นอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีเส้นทางผ่านเข้าจังหวัดขอนแก่นและหลายจังหวัดได้ และที่อำเภอซำสูงที่ใกล้อำเภอกระนวนนี้  มีบ้านหลักของอำเภอซำสูง ชื่อบ้านกระนวน ชื่อเหมือนกันกับอำเภอกระนวน ซึ่งอาจจะมาสับสนตำนานการตั้งชื่ออำเภอกระนวน ว่าเป็นชื่อที่เกิดตำนานของอำเภอกระนวนจะแตกต่างหรืออันเดียวกันจากบ้านกระนวนอำเภอซำสูงหรือไม่ ผู้เขียนพยายามไปหาสืบค้นอ่าน ตำนานบ้านกระนวนอำเภอซำสูงไม่พบ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบ้านกระนวนซำสูงยังไม่มีตำนาน เพราะพึ่งแยกออกจากอำเภอกระนวน  ฉะนั้นตำนานการตั้งชื่อจะต่างกันหรือเป็นเรื่องราวเดียวกัน ก็คงไม่แปลก  เพราะอำเภอซำสูงก็แยกออกมาจากอำเภอกระนวนนี่เอง ฉะนั้นถ้าพูดถึงกระนวน จะต้องถามว่าเป็นอำเภอกระนวน  หรือบ้านบ้านกระนวน  เพราะอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกัน ถ้าบอกรถโดยสารว่าไปบ้านกระนวน ก็แสดงว่า ท่านจะไปอำเภอซำสูง ถ้าจะไปอำเภอกระนวนก็บอกอำเภอกระนวน ก็จะไปอำเภอกระนวนเลย ถึงจะรู้เรื่องกัน

           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อำเภอน้ำพอง ทางไปเข้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะผ่าน ค่ายทหารเปรม  ติณลสูลานนท์  ที่มีพื้นที่เก็บเห็ดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน แล้วต่อไปก็ยังผ่านบ้านงู ชื่อบ้านโคกสง่าที่มีชื่อเสียงในการแสดงงู แล้วก็ผ่านบ้านหนองแวงแผงลอย ที่ชาวบ้านเลี้ยงผึ้งและมีกิจกรรมผลผลิตเกี่ยวกับผึ้งที่มีชื่อเสียงในการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งค่ายเปรม  บ้านงู บ้านเลี้ยงผึ้ง เป็นถิ่นอยู่ในอำเภอน้ำพองทั้งนั้น แต่ถ้าเข้าอำเภอกระนวน จะต้องใช้ถนนเส้นทางผ่านเดียวกัน  แล้วผ่านบ้านขึ้นไปอำเภอหนองกุง อำเภอน้ำพอง ตามลำดับใกล้เคียง เข้าขอนแก่นระยะทางประมาณ 63 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ  508  กิโลเมตร ใครที่จะเข้ามาเยี่ยมอำเภอกระนวน ถ้ามาทางอำเภอน้ำพอง ถนนมิตรภาพ ส่วนมากถ้าคนไม่คุ้นเคย จะขับรถผ่านถนนมิตรภาพ อำเภอน้ำพอง แล้วจะตรงไปอำเภอเขาสวนกวางเลย เพราะด้วยเข้าใจคิดว่า อำเภอน้ำพองแล้ว ก็จะเป็นอำเภอกระนวน แม้ผู้เขียนเป็นเจาของพื้นที่ บางครั้งขับรถผ่านทางแยกเข้าอำเภอกระนวน ก็ไม่เลี้ยว ยิ่งยามกลางคืน เพราะป้ายที่บ่งบอก ยามกลางวันก็เล็กนิดเดียว  ยามกลางคืนยิ่งแล้วใหญ่ ไม่มีแสงสว่างส่องป้าย ตรงที่บอกเลี้ยวเข้าอำเภอกระนวนก็ไม่ใช่ตรงที่เลี้ยวพอดีกับที่เลี้ยว เขาบอกเพื่อให้เตรียมตัวเลี้ยว จะมีเลี้ยวซ้ายยูเทินเข้าอำเภอกระนวน                  

          ถนนมิตรภาพ  และตรงทางแยกเข้าอำเภอกระนวน ยามกลางคืน มืดสนิท แม้แต่ถนนที่จะเข้าอำเภอกระนวน  อำเภอหนองกุง ไม่มีที่สังเกตให้รู้ว่า นี่คือทางที่จะต้องมาเลี้ยวเข้ากระนวนแล้วนะ ให้ชะลอรถก่อน เพราะ จะต้องขับรถไปอีกซักหน่อย เพื่อยูเทิน  ถ้าไม่สังเกตขับรถเร็ว  เพลินๆ ก็ถึงเขาสวนกาง เห็นสว่างไสว ของอำเภอเขาสวนกวาง ถึงเอะใจ โดยเฉพาะยามเวลากลางคืน กลางวันไม่มีปัญหา เพราะพอมองเห็นป้ายได้ ยูเทินแล้วเข้าบ้านหนองกุง อำเภอน้ำพอง ผ่านไปเรื่อยๆเลยเพื่อจะไปอำเภอกระนวนโดยตรง ถ้าคนต่างถิ่นไม่เคยมากระนวน อาจจะหลงทางไปไกล ถึงเขาสวนกวางได้ กระนวนเลี้ยวขวา ถ้ามาจากจังหวัดขอนแก่น  ถนนมิตรภาพ  กระนวนเป็นเมืองในหลืบ ในซอกในซอยต้องหาทิศทางเลี้ยวเข้า อำเภอกระนวนให้เจอ แล้วท่านจะเห็นความเจริญเอง

การปกครอง

          *การปกครองส่วนภูมิภาค   มีตำบลทั้งหมด 9 ตำบล และแต่ละหมู่บ้านยังซอยออกเป็นหมู่บ้านเป็น  98 หมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการดูและ และการรับผิดชอบตามจำนวนประชากร

         *การปกครองส่วนท้องถิ่น บ้างก็ตั้งเป็นเทศบาลแล้วเช่น

-เทศบาลตำบลหนองโก  -เทศบาลตำบลห้วยยาง

-เทศบาลตำบลหนองโน   -เทศบาลตำบลน้ำอ้อม

         *แล้วยังมีพื่นที่เขตบางแห่ง ที่ยังไม่ได้ตั้งเป็นเขตเทศบาล เป็นเพียงเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น   มีดังนี้

-องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก   -องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

-องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด   -องค์การส่วนตำบลบ้านฝาง

-องค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด     -องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ

สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

         สภาพเศรษฐกิจ ของชาวอำเภอกระนวน อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะอาชีพส่วนใหญ่เป็นชาวเกษตรกร เพราะเป็นเจ้าของที่นา ไร่อ้อย ยางพารา มันสำปะหลังที่ปลูกตามฤดูกาล ไม่ว่างเว้น แม้ฝนจะแล้ง ก็ปลูกพืชที่ทนแล้งได้ 

      ชาวนามีเครื่องสีข้าวบริการถึงที่นา ทันทีที่เกี่ยวเสร็จ กระชับเวลาเพื่อที่จะไปดูแลผลิตผลอย่างอื่นต่อไป  นั่นคือ หลังจากเกี่ยวข้าวช่วงเดือนธันวาคม ก็ไปตัดอ้อยเข้าโรงงานต่ออีก หรือไม่ก็ปลูกพืชอย่างอื่นต่อ ไม่มีหยุดว่างเว้น

  

ผู้เขียนต้องตามเก็บภาพตามความเป็นจริงสวนพริก สวนหอมสลับจากการทำนา

        พอพื้นที่นาเกี่ยวข้าวเสร็จ บางคนก็เตรียมปลูกแตงกวา ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง  มันแกว  มะเขือเทศ พืชผักสวนครัวทุกชนิด หมุนเวียนไปตามความต้องการของตลาดจนถึง ฤดูกาลทำนา ก็จะกู้มาขาย แล้วก็ปลูกข้าวต่อไปแต่พื้นที่บางแห่งก็ไม่เหมาะที่จะปลูกเพราะดินหมดสภาพ  ชาวบ้านก็หันมาปลูกถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว เพื่อเป็นการปรับสภาพดิน เพราะพืชตระกูลถั่วมีสารอาหารที่ช่วยปรับสภาพดินได้ บางคนก็ปล่อยพื้นที่นาให้ว่างเว้น โดยเอาต้นโสน พืชตระกูลถั่ว มาปลูกแซม เพื่อเป็นการปรับสภาพดิน ก่อนที่จะปลูกอย่างอื่นต่อไป

  

การปลูกถั่วฝักยาว เมื่อพื้นที่ว่างเว้นจากการทำนา เพื่อขายเสริม เป็นปุ๋ยได้

การปลูกแตงโม แตงกวา แล้วแต่พื้นที่ ปลูกมากและได้ขายเดือนมีนาคม ทุกปี  สังเกตหรือตัดสินใจที่จะปลูก ตามยามว่างงาน มีรายได้เจือจุนกัน

ตามตลาดต้องการ ต้องดูตลาดต้องการ ไม่เช่นนั้นจะล้นตลาดขายไม่ได้ราคา

สองครอบครัวนี้บ้านนาฝาย  ปลูกแตงกวา และพืชผักสวนครัวทุกชนิด

ประจำปี ฤดูกาล  ส่งตลาดกลางขอนแก่น หลังจากว่างเว้นทำนา

ปีไหนแตงไม่ล้นตลาด ได้ราคาดี ก็ยิ้มออกได้ ปีไหนล้นตลาด ราคาตก รายได้ขาดเขิน เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ เพราะเสียเวลาช่วงหนึ่งทิ้งไป เพราะคาดการณ์ผิด

             ท่านผู้อ่านสังเกตให้ดีว่า แต่ก่อนห้างหรือค่างที่ให้แตงกวาเลื้อยชึ้นไปเกาะ จะนิยมเอาไม้ไผ่ไม้รวกมาทำ  ตอนนี้พัฒนาเอาตาข่ายมาทำห้างแทน สังเกต แตกต่าง  เสร็จแล้วเก็บได้ง่าย ม้วนเก็บรักษาไว้ใช้  ปีหน้ามาขึงอีก และไม้ไผ่ก็เริ่มหายากแล้ว

   ที่เปลี่ยนจากไม้ไผ่ มาเอาเชือกตาข่ายทำแทน   ก็เพราะเวลารีบเก็บผลผลิต ถ้าไม้ไผ่ทำห้าง จะทิ่มหูทิ่มตา แต่ถ้าใช้ตาข่ายมาขึงตรึง ทำแทน ดูเป็นระเบียบ มองเห็นและเลือกเก็บผลผลิตได้ง่าย รวดเร็วขึ้น  ดูทุกอย่างต้องรวดเร็วทันการ

 การปลูกพืชตระกูลถั่ว เป็นการปรับสภาพดิน เพื่อให้ดินมีการเปลี่ยนแปลง

  

ต้นโสน(สะโหน) พืชตระกูลถั่ว

ใช้เป็นปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดิน ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกพืชอย่างเดียวเป็นเวลานาน ต้องปลูกต้นโสนสลับ เทคนิคอาศัยธรรมชาติแก้ไข

  

การปลูกอ้อยราคาดี บางครั้งก็เสี่ยงต่อการลงทุน ต่อการขนส่ง สู่โรงงานน้ำตาล

             สำหรับคนที่มีพื่นที่ไร่นามาก จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่ง ไปปลูกอ้อย ปลูกยางพารา ซึ่งพืชทั้งสองอย่างนี้ ต้องใช้พื้นที่ และต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ผลผลิต แต่เมื่อถึงคราได้ผลผลิตแล้ว จะพากันมีเงินไม่ขาดมือเลย นับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวอำเภอกระนวนทีเดียว เพราะประชาชนส่วนมาก นอกจากทำนาแล้ว ก็ปลูกอ้อย ปลูกยางพาราเสริมรายได้ จนเป็นอาชีพหลักไปแล้ว นอกเหนือจากการทำนามาแต่บรรพบุรุษ ที่ยังคงต้องรักษาไว้

            - อ้อยใช้เวลาปีต่อปี ถึงจะได้ผลผลิต ปลูกปีนี้ เพื่อผลผลิตปีหน้า ฉะนั้นเมื่อถึงเดือนตุลาคม จะเริ่มปลูกอ้อยเผื่อปีต่อไป  พอย่างเข้าเดือนธันวาคม ก็จะเริ่มตัดอ้อยที่ปลูกไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ที่เขาเรียกกันว่าอ้อยตุลาที่ปลูกปีก่อน ส่วนช่วงที่จะตัดอ้อยเข้าโรงงานจะเริ่มตัดกันแล้วเป็นช่วงเดือน ธันวาคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม ชาวบ้านจะได้พักจริงๆ ช่วงเดือนเมษายน เพราะอากาศร้อน  จะเห็นชาวบ้านอยู่บ้าน เตร็ดเตร่ เหมือนไม่มีอะไรทำ แต่ถือว่าเขาได้พักผ่อนตามอัธยาศัย คนที่มีความสามารถก่อสร้าง ก็ไปก่อสร้าง บางคนพักเอาแรงจริงๆ ไม่ใช่เขาขี้เกียจนะคะ คนอีสานไม่ขี้เกียจคะ เวลาเขาทำงาน ชื่นชมเขาในความอดทนเหมือนกัน โดยเฉพาะยามตัดอ้อยแม้ยามกลางคืนก็ยังทำอยู่ เพราะการรับจ้างตัดอ้อย เขาจะให้ค่าจ้างเป็นมัดละ ปีนี้ ผู้เขียนยังไม่ได้ไปสอบถามว่ามัดละเท่าไร  ซึ่งในมัดหนึ่งจะมี ประมาณ 10 ต้น ถ้าใครได้มาก ก็ได้รายได้มากเช่นกัน ทุกคนจึงหามรุ่งหามค่ำ ส่วนใครท่านใดที่อ่านอยู่นี้ อาจจะมีข้อมูลการรับจ้างตัดอ้อยของถิ่นท่าน เขาให้กันมัดละเท่าไร นำเสนอได้นะคะ จะเหมือนกันไหม จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคะ ส่วนอำเภอกระนวนจะไปสอบถามมาให้คะ เรื่องทุกเรื่อง มีแต่ไปสอบถามนะคะ เอาปัจจุบันไว้ก่อนคะก่อนที่จะเป็นตำนานคะ

            -ส่วนยางพารา ปลูกแล้ว ประมาณ 5 ปีขึ้นไป ถึงจะเริ่มกรีดยางได้ พอได้กรีดยาง ก็เริ่มมีเงินมาตลอด ช่วงปัญหาที่กรีดยางไม่ได้ ก็คือช่วงฤดูฝนที่เงินขาดมือ เพราะกรีดแล้ว ฝนตก จะได้ยางผสมน้ำ พ่อค้าไม่รับซื้อ  ช่วงนี้คนกรีดยางเริ่มมีรายได้จากการกรีดยางที่ปลูกมา 5  ปีแล้ว เริ่มมีรายได้ประจำตลอด เพราะทุก 15 วันจะมีคนเข้ามารับซื้อ บางครั้งสอบถามผู้มาซื้อ ส่งถึงประเทศจีนทีเดียว

           -พริก  บ้านดูนสาดเป็นหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอกระนวน ที่ชาวบ้านปลูกพริกมากที่สุด เพราะที่เป็นเนินเขาสูง ซึ่งปลูกอย่างอื่นไม่ได้ พริกที่นี่ เป็นที่ผลิตผลพริกเป็นจำนวนมาก ที่ส่งออกสู่ตลาดใหญ่ตลาดกลางจังหวัดขอนแก่น มีถิ่นๆอื่นต้องการนำไปจำหน่ายขายส่งต่อไปในจังหวัด ใกล้เคียง ที่ไม่มีพริกปลูก แต่จำเป็นต้องใช้พริก ในชีวิตประจำวัน  จะมีพ่อค้าต่างถิ่นเข้ามารับซื้อเองตั้งราคาเอง  เมื่อถึงเวลา เก็บเกี่ยว แต่ละปี ก็พอมีรายได้เสริมจากการปลูกพริก เป็นเงินพิเศษเสริมรายได้ อีกงานหนึ่ง

พริกที่ชาวบ้านดูนสาดปลูกกันหลากหลาย รวมทั้งพืชผักอย่างอื่น เหลือก็ขาย

             ห้างเทสโก้โลตัสถ้าเข้ามาตั้งในอำเภอกระนวน จะทำให้การดำเนินชีวิตของท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป หันมาลุ่มหลงในวัตถุนิยมบริโภคนิยมกันตามสมัย  การกินอยู่จะพัฒนา  จนลืมการพึ่งพาที่เคยอาศัยกันของชาวท้องถิ่น และพ่อค้าที่ถือว่าเป็นพี่น้องท้องถิ่นเดียวกันได้พึ่งพาอาศัยกันมาช้านานแล้ว

            ทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง พ่อค้าในอำเภอกระนวน จะต้องปิดไปหลายร้าน ถ้าหากว่าห้างเทสโก้โลตัสเข้ามาตั้ง  วิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงทันที ทุกคนจึงรณรงค์ไม่เอา ห้างเทสโก้โลตัส เด็ดขาด แม้ว่าถ้ามีแล้ว จะแสดงถึงความเจริญของอำเภอก็ตาม 

             เพราะปัจจุบันนี้ พ่อค้าในอำเภอกระนวน ก็โดนกระทบกระเทือนจากตลาดนัดที่คนที่เข้ามาขายในตลาดนัด ก็เป็นคนต่างถิ่นเข้ามาขาย กอบโกยเงินออกนอกพิ้นที่ เป็นคณะคาราวาน เข้ามาขาย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เป็นตลาดนัดสินค้าราคาถูกๆ แบบชาวบ้าน ทำให้ร้านค้าที่มีอยู่ ก็ทรงๆตัว และหลายร้านก็เริ่มขายไม่ดี ไม่ได้ขาย พ่อค้าในอำเภอกระนวน จึงจำเป็นจะต้องพัฒนาเพื่อการแข่งขัน ในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากที่สุด เช่นกัน

           ขณะนี้  ปี 2552  จะเห็นป้ายนี้ เริ่มติดแทบทุกร้านค้า แล้วก็ติดทุกสี่แยกเข้าออกอำเภอกระนวน เป็นระยะ เป็นข้อความที่แตกต่างกันออกไป แต่จุดมุ่งหมายคือต่อต้านห้างเทสโก้โลตัส ห้ามเข้ามาตั้งเด็ดขาด  แต่.....จะต่อต้านได้หรือไม่นั้น จะนำเสนอต่อไป ตามเหตุการณ์ในอนาคต เพราะกำลังอยู่ในช่วงต่อต้านอยู่คะ  ผู้เขียนก็กำลังเกาะติดตามสถานการณ์อยู่คะ มีอะไรเกิดขึ้น จะมานำเสนอ ในบทต่อไปคะ

            -ในเขตใจกลางอำเภอ เขตเทศบาล จะมีประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวจีน จะยึดอาชีพค้าขายกันเป็นส่วนมาก และชาวบ้านต่างก็ประกอบอาชีพหลากหลาย ซึ่งแต่ละอาชีพ ก็ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปีไหน เศรษฐกิจการเกษตรผลิตผลดี พ่อค้าก็พลอยลืมตาอ้าปากได้ คนเข้ามาจับจ่ายซื้อของ นอกจากพ่อค้าแล้ว ก็เป็นข้าราชการ  อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการมีอยู่ค่อนข้างมาก ไม่ว่าเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจภูธร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  ไปรษณีย์ การประปา  สวนสาธารณะ สนามกีฬา  ธนาคาร  ที่ทำการขนส่งรถโดยสาร(บขส) ตลาดสด  สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข โรงรับจำนำของรัฐบาล  โรงเรียนหลวงรัฐบาล โรงเรียนเอกชนดังๆ ก็มีจำนวนมาก

ความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น

          อำเภอกระนวน นับว่าเป็นอำเภอที่พยายามรณรงค์ การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของไทย เป็นอย่างดี ชีวิตของชาวอำเภอกระนวน จึงไม่ค่อยมีปัญหา ในเรื่องความเป็นอยู่ ด้วย ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ผักสวนครัวรั้วกินได้ และยึดการดำเนินชีวิต โดยใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีหลักว่า

           -ใช้พื้นที่ ของแต่ละครอบครัวให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยแบ่งพื้นที่ ออกเป็น 4 ส่วน  คือส่วนหนึ่งให้มีการขุดหนองน้ำเพื่อเลี้ยงปลา และใช้รดน้ำผักสวนครัวที่เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ปลูกไว้บริโภคเช่น พริก มะละกอ มะเขือ มะนาว ฯลฯ ตามความเหมาะสม  แล้วยังให้มีที่อีกส่วนหนึ่งไว้เลี้ยงสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อบริโภค เช่นเลี้ยงไก่ หมู เป็ด กินไข่ กินเนื้อ บางคนก็เลี้ยงวัว ควาย และที่ขาดไม่ได้ ส่วนหนึ่งนั้น ที่นาไว้ปลูกข้าวไว้ให้ครอบครัวตนเองได้บริโภค เหลือก็ไว้ขาย ออก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวใหม่  ทำทุกอย่างในเกษครทฤษฎีใหม่ เพื่อการพึ่งพาตนเอง แม้ไม่มีเงิน แต่ก็สามารถเลี้ยงตนเองได้  สำหรับคนที่มีพื้นดินมาก ก็นำไปปลูกยางพารา  ปลูกอ้อย ปลูกมัน ฉะนั้นคนที่มีที่มากมาย ก็อยู่ได้  ส่วนคนที่ไม่มีที่ แต่มีกำลัง แรงงาน ก็ไปเช่าที่คนอื่นทำ แล้วแบ่งผลผลิตให้กันต่อปี 

วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

           เมื่อถึงวันหรือประเพณีต่างๆ ทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านจะพร้อมใจ สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ฉะนั้นไม่ว่างานน้อยงานใหญ่ จะสำเร็จลงไปได้อย่างสวยงาม

 

 วันลอยกระทง

 

ประกวดนางนพมาศ และประกวดกระทง ในวันลอยกระทง

แห่ขบวนนางนพมาศตอนกลางวัน วันลอยกระทง

แห่ลอยกระทงตามถนนรอบตลาด วงดุริยางค์โรงเรียนศรีกระนวน

ทุกคนต่างก็มีความสุขแม้แดดจะร้อนจ้า

งานงิ้วประจำปีที่มีแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการ

บั้งไฟแสน และการแห่ขบวนบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันในอีสาน

ขบวนฟ้อนรำ ประกอบการแห่บั้งไฟ 

              

         แห่กลองยาวของเด็กสาวชาวบ้านที่มีชื่อ   ไว้ประกอบกิจกรรมออกงานเสริมเมื่ออยากโชว์การรำกลองยาว ด้วยท่าทีลีลาที่น่าชม       

แห่กลองยาวเร้าใจ จนคนชม อดฟ้อนตามไม่ได้ 

 มีลีลารำแบบพัฒนาประยุกต์      

         ประเพณีในแต่ละเดือนมีอะไร ที่เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอำเภอกระนวนจะไม่ว่างเว้น และจะทำกันอย่างยิ่งใหญ่ อย่างพอใจ เช่น แห่เทียนวันเข้าพรรษา  วันออกพรรษาก็ลอยกระทง งานงิ้ว ประจำปี  งานสงกรานต์ งานวันเด็ก งานวันครู และที่อลังการก็คืองานแห่บุญบั้งไฟ ที่แต่ละหมู่บ้านลงทุนประชันแห่ขบวนกันอย่างน่าดู  พร้อมประกวดขบวนแห่ และที่สำคัญ งานระลึกวันพ่อ ที่ 5 ธันวาคม จัดงานตอนกลางคืน  ประกาศ คัดเลือกพ่อดีเด่นประจำหมู่บ้าน

 สถานที่สำคัญและสถานที่น่าท่องเที่ยว


   

 วัดป่าชัยมงคล วัดที่เจ้าคณะอำเภอใหญ่พำนักอยู่ เป็นวัดที่สวยงาม

วัดป่า จันทรมณี  ภูกระแต บ้านโคกสะอาด อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น

  

 เทพเจ้าที่วาดอย่างสวยงาม ในศาลเจ้าปู่เจ้าย่าสระหนองโก  และยังมีอีกสิ่งสวยงามมากมาย

 

 ศาลเจ้าปู่เจ้าย่าบ้านหนองโก ที่มีงานงิ้วฉลองอย่างยิ่งใหญ่ประจำทุกปี

    

น้ำพุที่สวยในสวนสาธารณะยามกลางคืน ใกล้สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย

ยามโพล้เพล้ สนามกีฬา มีกีฬาทุกชนิด หลากหลาย พร้อมเครื่องออกกำลังกาย

เครื่องออกกำลังกายฟิตเน็ท มีทุกอย่าง วางล้อมรอบสระน้ำในสวนสาธารณะ

คนกระนวนจะแข็งแรง และหุ่นดี มาออกกำลังที่สวนสาธารณะมีทุกรูปแบบ

สะพานแขวนเชื่อมข้ามหนองน้ำในสวนสาธารณะให้คนออกกำลังกายได้พักเย็น

            พี่น้องที่รักทุกท่านคะ ในที่สุดบทความนี้ก็เพียงพอแค่นี้ก่อน ใช้เวลาในการเขียน ค้นหาเรื่องราว พร้อมตามเก็บภาพประมาณ 4 วัน  กระนวนยังมีเรื่องราวดีๆ ที่ยังให้ชมและเล่าไม่หมด ขอเชิญติดตามได้ในบทต่อไปคะ

             บทความเรื่องนี้  ขอให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง ที่จะเข้ามาสืบค้น หาอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น  ติดตามในบทต่อไป ยังไม่จบคะ