จริงหรือที่ว่า "ความคิดเชิงนามธรรม นำไปสู่ความขัดแย้ง"


ในสภาพสังคมปัจจุบัน ความคิดเชิงนามธรรม และรูปธรรม ก็ยังคงสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้

ท่านเชื่อหรือไม่?? เหตุที่คนเราเกิดความขัดแย้งกัน ส่วนใหญ่มาจากความคิดเห็นต่างกัน ... ในความคิดเห็นต่างนั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก "ความคิดเชิงนามธรรม" ... หากดิฉันจะกล่าวว่า "ความคิดเห็นเชิงนามธรรม ... นำมาสู่ความขัดแย้ง" ... ท่านคิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด?? และอย่างไร?? ... ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะคัดค้านหรือเห็นด้วยหรือจะแสดงเหตุผลประกอบในแบบฉบับของท่านนั้น ดิฉัน ขอแลกเปลี่ยนความคิดไว้ในเบื้องต้น ดังนี้

ความคิดที่เป็นรูปธรรม เป็นกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่บนหลักของความเป็นเหตุเป็นผล พิสูจน์ได้ ตามแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) เสนอไว้ 5 ขั้น คือ 1) การกำหนดปัญหา 2) การตั้งสมมติฐาน 3) การทดสอบสมมติฐาน 4) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 5) การสรุปผล ว่าเหมือนหรือต่างกับสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ ดิฉัน ไม่ขอเจาะลึกรายละเอียดเนื้อหาดังกล่าว ขอสรุปเพียงว่า "ความคิดที่เป็นรูปธรรม เป็นการค้นหาคำตอบของปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย กระทั่งได้คำตอบของปัญหานั้น ๆ" ... ส่วนความคิดเชิงนามธรรมนั้น เป็นความคิดที่ไม่มีขั้นตอนอย่างวิทยาศาสตร์ สิ่งต่าง ๆ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ อาศัยเพียงการเปิดรับ ซึ่งดิฉันได้บันทึกไว้ใน เมื่อไม่เปิดรับ ... ก็ไม่มีทางเข้าถึง ความคิดเชิงนามธรรม จึงอาศัยเพียงความเชื่อความเข้าใจในแบบฉบับของตนเป็นที่ตั้ง ดังนั้น หากตนเองคิดว่าใช่ จริง ถูกต้องแล้ว นั่นก็ถือว่าตนได้คำตอบแล้ว เพราะการคิดเชิงนามธรรมใช้เพียงความคิดของตนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินให้ค่า และคำตอบในเชิงนามธรรมก็ไม่มีถูกผิด

ในวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน หากกระบวนการคิดของมนุษย์ไม่ได้ผ่านกระบวนการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ ตามแนวทางวิทยาศาสตร์แล้ว การติดต่อสื่อสารนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันได้ กล่าวคือในการติดต่อสื่อสารใด ๆ ก็ตาม หากเราใช้ความคิดเชิงนามธรรมพูดคุยตอบโต้กันแล้ว การสื่อสารนั้น อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน มากกว่าเห็นด้วยหรือคล้อยตามกัน นั่นก็เพราะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นย่อมขึ้นอยู่กับตนเองเป็นที่ตั้ง เขาและเรา จึงพูดคุยตอบโต้ เพื่อเอาชนะกันบนฐานคิดที่เน้นตนเองเป็นที่ตั้ง ... แต่หากการติดต่อสื่อสารใด ที่ใช้ความคิดเชิงรูปธรรมหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตอบโต้กันแล้ว เขาและเรา ย่อมได้คำตอบที่ตรงกันบนหลักการคิดไตร่ตรองเชิงวิทยาศาสตร์ เมื่อได้คำตอบตรงกันแล้ว การโต้ตอบพูดคุยนั้น จึงเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ตั้งอยู่บนฐานคิดหลักเหตุผลเดียวกัน

ประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดิฉัน มิได้ให้ค่าหรือตัดสินว่า "ความคิดในรูปแบบใดจะดีกว่ากัน" ... เพราะสำหรับดิฉันแล้ว ทั้งความคิดเชิงรูปธรรม และนามธรรมต่างก็มีจุดเด่น เช่น "วิสัยทัศน์" ซึ่งอยู่ในรูปนามธรรมนั้น เป็นสิ่งที่มนุษย์พึงพัฒนาให้เกิดขึ้นแก่ตน เพราะเมื่อเรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว เราย่อมพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้า และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ ... อย่างไรก็ตาม ในสภาพสังคมปัจจุบัน ความคิดเชิงนามธรรม และรูปธรรม ก็ยังคงสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ... หรือท่านคิดเห็นอย่างไร??

อ่านประวัติของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) >> วิกิพีเดีย
ภาพจาก Internet 1 และ Internet 2

หมายเลขบันทึก: 312821เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2009 21:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (91)

ด้วยความเคารพ ครับ

 • จะเป็นแบบ "รูปธรรม" หรือ "นามธรรม"
 • ขอให้มี "คุณธรรม"
 • อย่ามีแต่
 • "คุณ นะ ทำ " ครับ

สวัสดีค่ะ...น้องโอ๋

ทั้งสองรูปแบบยังอาศัยการสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ค่ะ

เห็นด้วยค่ะ

ความคิดตามทฤษฎีมีหลายรูปแบบนะคะ

 

สวัสดีครับ

น่าจะแยกเป็น 2 มิตินะ (สำหรับประเด็นที่กล่าวมา)

1. สาระ(Content) ของการคิด นามธรรม รูปธรรม ดังที่คุณยกมา มิตินี้น่าจะไม่ส่งผลต่อความขัดแย้งมากนัก (อันนี้คิดเอานะ ไม่มี งานวิจัยอ้างอิง) ส่วนที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง มากที่สุด น่าจะเป็นข้อ 2

2. วิธีคิด คิดคนแบบ แม้จะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็เหอะ เห็นทะเลาะกันไม่หยุดหย่อน

....เดี๋ยวค่อยมาคอมเม้นท์เพิ่มครับ มีเวลาแป๊บๆ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • หนูชอบอ่านบทความแนวนี้จัง..แม้คิดตามไม่ค่อยทัน แต่ก็ชื่นชอบ..ชอบจริงๆค่ะ
 • "คิดไม่เหมือน..ไม่ใช่เพื่อนกัน"...อันนี้เก็บไปไว้ที่ไหนสักที่หนึ่ง.. หรือยกเลิกการใช้ไปได้แล้วมั้งเนี่ย..อิอิ

"วิธีคิด...ผิดกันเลิกปันพวก

คิดผนวกบวกไว้ใฝ่สมาน


ความผิดแผกแตกต่างบางประการ

เป็นอีกด้านพานพบ...ที่ครบมุม"

                               มาหาแล้วค่ะ มาดึกนะ ด้วยความคิดถึงค่ะ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

                                   

หวัดดีค่ะ พี่ vij ..ความคิดเชิงนามธรรม นำไปสู่ความขัดแย้งได้จริง ๆ ค่ะ.. และหากการติดต่อสื่อสารใด ที่ใช้ความคิดเชิงรูปธรรมหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตอบโต้กันแล้ว เขาและเรา ย่อมได้คำตอบที่ตรงกันบนหลักการคิดไตร่ตรองเชิงวิทยาศาสตร์ เมื่อได้คำตอบตรงกันแล้ว การโต้ตอบพูดคุยนั้น จึงเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ตั้งอยู่บนฐานคิดหลักเหตุผลเดียวกันค่ะ ..(ขออนุญาตยกมานะคะ)

ผมมองว่าความคิดทั้งสองรูปแบบย่อมนำมาสู่ความขัดแย้งได้นะครับ อาจจะแตกต่างกันตรงที่ระดับของความมากน้อยครับ...

แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือมุมมองที่มีต่อความขัดแย้งนะครับ หากเรามองมันอย่างสร้างสรรค์ เราย่อมใช้มันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ได้ครับผม...

 

การคิด แบบนามธรรม จะก่อให้เกิดปัญหา่ความขัดแย้งหรือไม่ นั้น ขึ้น ของกรอบ

แนวคิด หรือวิธีวิทยาในการพิสูจน์ความจริง วิธีวิทยา ในการพิสูจน์ ความจริงใน

ข้อนี้ สามารถจำแนกได้หลายแนวทาง ผมขอยกตัวอย่าง 3 แนวทางได้แก่ 1 วิธี

เชิงปริมาณ 2 วิธีเชิงคุณภาพ 3 วิธีคิดแบบ post modern วิธีเชิงปริมาณ การคิด

แบบ เชิงปริมาณ จะคิด คำนวณ โดยมีการนิยามต่างๆ ใน ตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง

หมด แล้ว นำ มากำหนด ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยมัการพิสูจน์ด้วยแบบ

จำลองทางคณิตศาสตร์ วิธีนี้ ค่อนข้างตรงไป ตรงมา แต่ก็อาจเกิดความลำเอียง

ในการกำหนดตัวแปร และความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์บ้าง วิธีเชิงคุณภาพ จะ

เลือกเคส ที่มี ความอิ่มตัวของข้อมูล มา วิเคราะห์ ข้อมูล ตามวิธีวิทยาที่เลือกใช้

และเลือกเอา แนวคิด ทษฎี ต่างๆ มาอธิบาย สนับสนุน สิ่งที่เกิดขึ้น วิธีแบบ post


modern จะมีการถกเถียง หาที่มา ของแนวคิดต่างๆ วิพากษ์ ที่มา วิธีคิด โดยไม่

เน้นถูกผิด จะเห็นว่า วิธี ทั้งสามแบบ สามารถ ก่อให้เกิด ความขัดแย้งได้ ไม่มาก

ก็น้อย แต่ถ้า ยึก หลักธรรม แล้ว ปล่อย โดยให้ หลักการ สิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง ไม่

ควร ยึดมั่น ถือ มั่น ถ้าคิดแบบนี้ ความขัดแย้ง จริงๆ ย่อมไม่มีครับ

อรุณสวัสดิ์ตื่นได้แล้วค่ะ สาวสวยฮ่าๆๆๆ วันนี้หนุ่ย(ชื่อเล่นจริงๆของ Ninaค่ะ)นั้นมีภาระกิจรับคำสั่งไปคุมสอบต่างโรงเรียนเลยตื่นแต่เช้ามานั่งอ่านคู่มือคุมสอบทักษะคณิตศาสตร์และการอ่าน คิดถึงเลยแวะมาทักทายค่ะ

                                            

 

ขัดแย้งที่ความคิด ไม่ผิด เพราะคิดได้ต่างกัน

ความคิด ปรับเปลี่ยนได้ด้วยทัศนคติ

...

นามธรรม หากทำได้ในรูปธรรม ความคิดตามจะเห็นผล

ยังไงเสียทั้งสองก็ต้องอาศัยกันขอรับอาจารย์

 

 • นามมธรรมนำมาซึ่งขัดแย้ง...อาจจะจริง..
 • และอาจจะไม่จริง....
 • คือทุกอย่างนำมาซึ่งขัดแย้งได้เหมือนกัน..
 • นามธรรมเองก็นำมาซึ่งความคิดสร้าสรร ไปจนถึงประดิษฐกรรมใหม่ ๆ มากมาย
 • ขึ้นอยู่กับอยากจะขัดแย้ง..หรืออยากจะหาสิ่งที่ดีที่จะเกิด...
 • เอวัง ^^

เห็นด้วยครับ ความคิดนามธรรมนำไปสู่การขัดแย้ง

ที่เห็นด้วย ตอบจากประสบการณ์จริงครับ ที่ผ่านมา การขัดแบ้งมักจะเกิดจากความคิดนามธรรม ครับ

อาจเป็นไปได้ว่า นามธรรม คือ ความคิดเห็น แต่รูปธรรม คือ ข้อมูล

 • ขอบพระคุณมากค่ะท่าน JJ
 • คุณธรรมค้ำจุลโลกค่ะ
 • ไม่ใช่ "ทำ-นะ-คุณ" หรือ "คุณ-นะ-ทำ"
 • มีความสุขกับการทำงานของชีวิตนะคะ
 • สวัสดีค่ะพี่อี๊ด
 • สรรพสิ่งในโลกล้วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกันค่ะ
 • มีความสุขกับการทำงานนะคะ

สวัสดีค่ะ

นามธรรมมักมีความขัดแย้ง เพราะหาข้อพิสูจน์ที่เป็นตัวเป็นๆมาให้เห็นไม่ได้ และเปลี่ยนแปรไปตามความเชื่อในสังคม

เช่นความเชื่อทางศาสนา ทุกศาสนามีบทบัญญัติให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

แต่ถ้ามาถกกันว่าพระเจ้าของฉันดีที่สุด

คงได้ตีกันตายค่ะ

 • สวัสดีค่ะท่านอาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ
 • แสดงว่าท่านอาจารย์มองว่า "วิธีคิด" ซึ่งจัดอยู่ในรูปธรรม
 • น่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันมากกว่า
 • สำหรับ Vij มองว่าการเริ่มต้น ขยายผล และการสิ้นสุดของปัญหา
 • น่าจะจบลงรวดเร็วกว่า เมื่อเราตั้งอยู่บนฐานคิดที่เป็นรูปธรรม
 • นั่นเพราะรูปธรรมเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ... แม้จะถกเถียง ตอบโต้กัน
 • ก็จะยุติลงได้เมื่อมีข้อมูลเชิงประจักษ์มาหักล้างกัน
 • ขอบพระคุณท่านอาจารย์สำหรับการต่อยอด
 • Vij คุ้น ๆ ว่าเคยเจอท่านอาจารย์ และได้พูดคุยกันเมื่อนานมาแล้ว
 • สมัย Vij เรียนจบ ป.โท ใหม่ ๆ
 • ขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะ
 • ยังรอการต่อยอดของท่านอาจารย์อีกครั้งค่ะ

ในความเห็นส่วนตัว...ความคิดเชิงนามธรรม เป็นกรอบเเนวทางหรือความเชื่อเชิงปรัชญาที่จะเป็นจุดตั้งต้นในการตั้งคำถาม เพื่อหาคำตอบ หรือความจริง ดังนั้นการที่เราจะค้นหาคำตอบที่เป็นจริงต้องใช้กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์หรือความคิดเชิงรูปธรรมเพื่อค้นหาความรู้ ความจริง นั้นๆ ในสมัยโบราณมนุษย์เองก็มีการใช้ความคิดเชิงนามธรรมในการอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือปรากฎการณ์ทางสังคม มาก่อน นักคิดนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย หรือกูรูที่สนใจจะหาคำอธิบาย ความเชื่อหรือนามธรรมนั้นก็มีหน้าที่ในการค้นหาความรู้ความจริงมาอธิบาย พิสูจน์สิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านั้น...

 • สวัสดค่ะน้องซิลเวีย
 • ชอบมากมายกลอนบทนี้ 
 • ความคิดแผกแตกต่างบางประการ
 • เป็นอีกด้านพานพบ...ที่ครบมุม
 • เห็นด้วยอย่างยิ่งๆๆๆ ค่ะ...เก่งจริง ๆ เด็กคนนี้
 • ไม่มีความคิดต่าง ย่อมไม่มีการพัฒนาค่ะ
 • มีความสุขกับการเรียนรู้ชีวิตนะจ๊ะน้องรัก


 • ขอบพระคุณค่หนุ่ย(Nina)
 • คิดถึงเสมอเหมือนจ้าาา
 • มีความสุขกับการคุมสอบนะจ๊ะ
 • ป่านนี้ภาระงานคงเสร็จสิ้นแล้ว
 • พักผ่อนบ้างนะคะ
 • มีความสุขกับชีวิตจ๊ะหนุ่ยจ๋า

สวัสดี ครับ

ขัดใจ ขัดแย้ง

ขจัดออกจากใจ

ขัดออกกด้วยใจ ขัดออกด้วยธรรม ทำใจ สบายใจ ครับ

 • สวัสดีค่ะน้อง kaniya
 • ขอบพระคุณที่มาสนับสนุนความคิดค่ะ
 • มีความสุขกับชีวิตนะจ๊ะ
 • สวัสดีค่ะคุณ Direct
 • เห็นด้วยค่ะที่ว่าความคิดทั้งสองอย่างย่อมนำไปสู่ความขัดแย้ง
 • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความมากน้อย
 • หากมนุษย์มองความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • นั่นย่อมก่อเกิดการพัฒนา แต่มนุษย์สังคมหาคิดเช่นนั้นไม่
 • จึงยังคงมีการทะเลาะกันวุ่นวายไม่จบสิ้น
 • เพราะความคิดต่างมุม ที่หาจุดลงเอยไม่ได้นี่แหละค่ะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ
 • สุขกายสบายใจอยู่นะคะคุณ Direct
 • สวัสดีค่ะ น้องViJ
 • ตามหลักของพระพุทธเจ้ากล่าวว่า
  สิ่งที่ทำให้คนขัดแย้งกันก็คือ  "ศีล  และทิฏฐิ"  ต่างกัน
  หากมีสองอย่างเท่าเทียมกันรับรองไม่มีปัญหาค่ะ..
 • ทิฏฐิที่ต่างกันอาจเกิดจากสภาพสังคม  สิ่งแวดล้อม  ประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน
  ความคิดเห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม  หากมี "คุณธรรม"  รองรับ 
  แม้แตกต่างก็ไม่แตกแยกค่ะ
 • ขอบคุณคำถามชวนให้คิด
 • ดีใจที่น้องไปเยี่ยมบ่อย ๆ  รักษาสุขภาพนะคะ...

คิดแบบนามธรรม

แต่ต้องถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม

จะคิดอย่างไรก็..ต้องรีบ..ทำ

ไม่งั้นไม่สำเร็จหรอก..

 • ตามครู ป.1 มาเยี่ยมครับ
 • สบายดีนะครับ

 

 • สวัสดีค่ะคุณศุภรักษ์ ศุภเอม
 • โอ้วว! นี่หากเอาไปทำวิจัยได้สบายเลยนะคะ
 • ท่านอนุเคราะห์แนวคิดให้เสร็จสรรพเลย
 • ค่ะ หากมนุษย์ไม่มีการยึดมั่นถือมั่น คงไม่มีการขัดแย้งกัน
 • แต่ความเป็นจริง เพราะมนุษย์ยังตัดกิเลสเหล่านั้น ยังไม่ได้
 • จึงมีเรื่องราวขัดแย้งกันวุ่นวายในสังคมนี้
 • ขอบพระคุณมากค่ะ

มาหาแล้วจ้า รู้สึกเหนื่อยนั่นเป็นเพราะ ลุ้นเอาใจช่วยนักเรียน ม.3ที่ดิฉันไปคุมการอ่านบางคนก็อ่านซะคล่องเลยคนอ่านไม่ได้ก็ลุ้นไม่อยากให้นาฬิกาจับเวลาถึงเวลา 2 นาทีเลย ทุกครั้งที่ต้องพูดคำว่า หมดเวลาหยุดอ่านค่ะ เห็นหน้าเด็กแล้วรู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูก ถ้าสามารถต่อเวลาให้ได้จะเพิ่มให้อีกเยอะฮ่าๆๆๆ แต่การสอบก็คือการสอบค่ะ เด็กๆจะได้ประสบการณ์ไปพัฒนาการอ่านต่อไป

เขียนซะยาวเลย สรุปว่าคิดถึงมากๆเลย คืนนี้หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณหนุ่ยที่รัก
 • สงสัยกลับบ้านแบบเหนื่อยพับมาเลย
 • เหนื่อยนักก็พักผ่อนนะคะ
 • จะได้มีแรงสู้ต่อไหวในวันพรุ้ง
 • มีความสุขกับราตรีนี้นะคะ
 • มีส่วนครับ มีโอกาสขัดแย้งมากกว่ารูปธรรม..แต่เรื่องใจน่าจะสำคัญกว่า ถ้ามีใจให้กัน คิดแบบใด ก็น่าจะเข้าใจกันและกันได้
 • ขอบคุณข้อคิดดีๆครับอ.Vij
 • สวัสดีค่ะคุณตาหยูนามธรรม
 • ชอบค่ะ..."หากทำได้ในรูปธรรม ความคิดตามจะเห็นผล"
 • มีความสุขกับราตรีนี้ หลับฝันดีค่ะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ
 • นมัสการค่ะ ... หลวงพี่
 • ความคิดทั้งนามธรรมและรูปธรรมควรคู่กันค่ะ
 • ขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ
 • สวัสดีค่ะท่านเกษตรฯ
 • ทั้งความคิดเชิงนามธรรมและรูปธรรม
 • ต่างก็นำมาซึ่งความขัดแย้งได้
 • ต่างกันตรงระดับความมากน้อย และวิธีการจัดการความขัดแย้ง
 • ขอบพระคุณมากค่ะ
 • สวัสดีค่ะท่านรอง small man
 • เห็นด้วยกับความคิดค่ะ
 • "อาจเป็นไปได้ว่า นามธรรม คือ ความคิดเห็น แต่รูปธรรม คือ ข้อมูล"
 • ขอบพระคุณมากค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณณัฐรดา
 • นามธรรมมักมีความขัดแย้ง เพราะหาข้อพิสูจน์ที่เป็นตัวเป็นๆ มาให้เห็นไม่ได้ และเปลี่ยนแปรไปตามความเชื่อในสังคม
 • เป็นเช่นนั้นจริง ๆ ค่ะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับความคิดเห็น
 • นอนหลับฝันดีในราตรีนี้นะคะ
 • สวัสดีค่ะ อ.กู้
 • ขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นค่ะ
 • สำหรับความคิด Vij มองว่า ความคิดเชิงนามธรรม และรูปธรรม
 • อาจไม่ได้แบ่งเป็นคู่ตรงข้ามหรือขั่วที่ชัดเจน เช่น ซ้าย-ขวา หรือขาว-ดำ
 • แต่ทั้งนามธรรมและรูปธรรม ต่างวิ่งเข้าหากันในจุดใดจุดหนึ่งของคำตอบ
 • เช่น ในยามค่ำคืน สายตาเรามองใบไม้แล้วเห็นลายเส้นของใบไม้ไม่ชัดเจนไม่มี
 • แต่พอตอนเช้า เรามองใบไม้อีกครั้ง กลับพบลายเส้นของใบไม้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ขอบพระคุณมากค่ะ สำหรับความคิดเห็นคิดทำให้เกิดการต่อยอดความรู้
 • สสัสดีค่ะ ท่าน ผศ. เพชรากร หาญพานิชย์
 • ค่ะ...ความขัดแย้งขัดได้ด้วยธรรมค่ะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณVij

เห็นด้วยค่ะ

ความขัดแย้งของผู้คนส่วนใหญ่

เกิดจากความคิดเห็นที่ต่างกัน

ขอบคุณค่ะ^^

 • สวัสดีค่ะพี่สาวธรรมทิพย์
 • โห!! พี่ธรรมทิพย์ เล่นออกมายืนยันแบบนี้หนูพูดไม่ออกเลยค่ะ อิ อิ
 • ความคิดเห็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม หากมี "คุณธรรม" รองรับ !!
 • แม้แตกต่างกันไม่แตกแยก
 • ค่ะ!!
 • ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับความคิดเห็น
 • มีความสุขกับชีวิตนะคะพี่สาว
 • สวัสดีค่ะพี่ ป.1
 • อู้ยยย!! ดุจัง
 • จะคิดอย่างไรก็..ต้องรีบ..ทำ
 • ไม่งั้นไม่สำเร็จหรอก..
 • ค่ะ! ค่ะ! จะรีบทำค่ะ อิ อิ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ

เห็นด้วยเช่นกันค่ะ

มาชวนไปเที่ยวปายกันค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณก้ามกุ้ง
 • สบายดีค่ะ
 • ขอบพระคุณสำหรับการเยี่ยมเยียน
 • มีความสุขกับชีวิตนะคะ
 • สวัสดีค่ะอาจารย์ธนิตย์
 • เห็นด้วยค่ะ ว่าใจสำคัญ
 • หากพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ ก็คงไม่มีการขัดแย้งกันแน่นอนค่ะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ
 • มีความสุขกับชีวิตนะคะ
 • สวัสดีค่ะพี่อ้อยเล็กคนสวย
 • ต่อไปจะสั่งฝอยทอง กับทองหยอด
 • คงมีขยาดกันนิด ๆ อิ อิ
 • เกรงจะกินนามสกุลคุณขจิตกับคุณวัชรา จนหมด อิ อิ
 • มีความสุขกับการกินฝอยทองและทองหยอดนะคะพี่สาว
 • สวัสดีค่ะน้องต้นเฟิร์น
 • ในความเห็นต่าง หากไม่ทำความเข้ากัน
 • อาจนำมาซึ่งการขัดแย้งกันได้ค่ะ
 • ขอบใจน้องต้นเฟิร์นมากค่ะ
 • มีความสุขนะคะ

สวัสดีครับน้อง vij ตามมาดูความคิด ในรูปธรรมและนามธรรม ที่ขัดแย้ง ก็ต้อง

จัดการไกล่เกลี่ยครับ

 • ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาดาที่เชิญชวน
 • อยากไปเที่ยวปายเหมือนกันค่ะ
 • แต่ติดที่ว่าไปไม่ได้ อิ อิ
 • จิตอาสาแบ่งปันกันหนาวเพื่อน้อง กุศลแรงนะคะ
 • ขอให้คุณชาดา ทีมงาน และผู้มีจิตอาสาทุกท่าน
 • ประสบสุขกับกุศลบุญที่ร่วมกันทำนะคะ
 • ขอบพระคุณมากค่ะ
 • สวัสดีค่ะบัง
 • หากขัดแย้ง ก็ต้องจัดการไกล่เกลี่ยให้สงบค่ะ
 • บังสบายดีนะคะ
 • มีความสุขกับการเรียนพรุ้งนี้นะคะบัง

มาหาสาวสองพันปีแล้วค่ะ ช่วงนี้งานเข้าอย่างเป็นกระแสต้องเตรียมจัดทำวีดีทัศน์ในการประชุมกลุ่มโรงเรียนยุ่งเหมือนกันแต่คิดถึงเลยแวะมาเยี่ยมค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์

                          

สวัสดีค่ะ

 • ทั้งสองอย่างจะเสริมกัน หรือจะขัดแย้งกันนั้น
 • ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและสถานการณ์พาไปค่ะ
 • แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวคิดแบบนามธรรมอย่างสร้างสรรค์
 • น่าจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่สร้างสรรค์เฉกเช่นกันค่ะ

-น้องเรา ครับ...
-ในฐานะที่พี่ชายเป็นนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural researcher)
-พี่ชายขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องเรา ดังนี้นะครับ...
-ใน"ความคิดรูปธรรม"นั้น ก็สามารถนำไปสู่ความขัดแย้งก็ได้ง่ายเหมือนกันนะครับ
-เพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(Scientific method)นั้น มี "ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 2 (Type II Error)"ด้วย
-ซึ่งตัวนี้เอง ที่ทำให้ผลการทดลอง(Result) นำไปสุ่การขัดแย้งกันได้ง่ายเลยล่ะครับ
-เช่น ทุกวันนี้ เรายังไม่พบ "ตัวกลาง"ในการเชื่อมคำตอบทางวิทยาศาสตร์ กันมากมายเลยนะครับ
-เป็นต้นว่า "ตัวเชื่อมว่า คน มาจาก ลิง" เราก็ยังไม่เจอ จนเราต้องเราเรียกว่า ตัวกลางที่ยังสูญหาย (Missing link) ครับ
-ส่วน "ความคิดนามธรรม"นั้น จริง ๆ แล้ว ก็เป็นขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับ
-คือ จะต้องเข้าไปเทียบกับ "กรอบอ้างอิง (Frame ofreference)" ในจิตรู้ หรือจิตใต้สำนึก แล้วแต่คุณภาพของความคิดนั้นนะครับ
-ซึ่งตรงนี้ ทำให้เราเรียกว่าเกิด "สหัสญาณ (Instiution)" เช่น ญาณสัมผัส การรู้สึกโต้ตอบก่อนใคร่ครวญ ฯลฯ นะครับ
-ดังนั้น ใน"ความคิดนามธรรม" ก็จึงเป็นธรรมดา ที่ก็สามารถนำไปสู่ความขัดแย้งก็ได้ง่ายเหมือนกัน อีกเช่นกันนะครับ
-เพราะ "กระบวนการรับรู้"นั้น สามารถบิดเบือน (Distortion)ได้ ด้วยตัวของมันเอง เช่นเดียวกันกับ "ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 2 (Type II Error)" น่ะครับ
-ซึ่งทำให้ นักวิจัยเรา จะไม่สามารถฟันธงลงไปได้ว่า "แบบใด นำไปสู่ความขัดแย้ง มากกว่ากัน"นะครับ
-เพราะเรายังมี "ข้อจำกัดของเครื่องมือวิจัย (Research tools)" มากอยู่นะครับ
-คงต้องพัฒนา 1.เครื่องมือ 2.กระบวนการ 3.นักวิจัย และ 4.ฯลฯ อีกนะครับ...
-งานวิชาการ จึงยังไม่พบ "คำตอบสุดท้าย" นะครับ
-ตรงนี้แหละครับ...ที่พี่ชายทำวิจัยมามาก ๆ เข้า จึงพบว่า "ทฤษฎี ซิกมัน ฟรอยด์" มีจุดพลาดได้ ...
-และเป็น "ธรรมดา" ของวิชาการ นะครับ...
-สบายดีนะครับ น้องเรา....

-พี่ชาย... ชยพร แอคะรัจน์

สวัสดีครับ

             ถ้าเป็นผู้นำที่ดี...การใช้ความคิดเชิงนามธรรมก็ทำให้งานสำเร็จได้...โดยมิใช่แต่นำสู่เพียงความขัดแย้งเท่านั้น

                                                                             ขอบคุณครับ

มีหนุ่มๆคิดถึงเลยต้องพามาเยี่ยมครับ

                                                        คิดถึงเลยมาเยี่ยมค่ะ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ฮ่าๆๆๆ

                                                                   

เเสดงความคิดเห็นไปแล้วครั้งหนึ่งนะ..เเต่มีประเด็นที่ขอเเลกเปลี่ยนอีกครั้ง นั่นคือ กรอบความคิดเชิงรูปธรรมมักเดินไปควบคู่กับความคิดรูปธรรมเสมอ หากความคิดเชิงนามธรรมธรรมจะเป็นตัวกระตุ้นให้นักวิจัยทั้งหลายได้มีข้อสงสัยในการค้นหาคำตอบด้วยกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อชี้ชัดกันให้เห็นเป็นรูปธรรม...ผมยังมองความขัดเเย้งกันของทั้งสองเเนวคิดไม่เด่นชัดนักเพราะมันน่าจะเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันมากกว่า....สวัสดี มีความสุขมากที่สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอรับ

สวัสดีค่ะ

ตามความเห็นส่วนตัว...หากมีความคิดเชิงนามธรรมชัดเจน ก็จะเป็นผลให้ความคิดเชิงรูปธรรมชัดยิ่งขึ้นด้วย

เพียงแต่เกิดปัญหาไม่ลงรอยกันทางความคิดเนื่องมาจาก  ความไม่ชัดเจน ไม่มีหลักการที่ยึดถือและอ้างอิง เมื่อไม่ชัดเจน ก็ทำให้เกิดปัญหาการโต้แย้งได้ไม่รู้จบค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองส่วนต้องควบคู่กันไปเสมอ

(^___^)

รูปธรรม และ นามธรรม ในความหมายของคำ..ต่างกันเพียง ปรากฏให้เห็น กับ สัมผัสโดยตรงทางใจ ..

พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่า "ผู้ใดต้องการพ้นทุกข์ อย่ายึดติดกับรูปธรรม..แต่ให้พิจารณาชำระจิต ซึ่งเป็นนามธรรม"..ความหมายเช่นนี้..มองเห็นความแตกต่างชัดเจนในมุมมองนี้..นะคะ...

ก่อนฝันดีค่ะสาววีเจหวาน

ไม่ว่าจะเป็นรูป หรือนามนั้นไซร้ ล้วนขัดแย้งได้ หากไม่เปิดใจ

ความคิดเชิงไหนๆ ควรแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจรรโลง และบรรเจิด

หากจุดยืน เป้าหมาย เหมือนกัน แม้แตกต่างหาขัดแย้งไม่ เพราะจุดหมายมิแปรผัน ...

ชอบคำนี้ค่ะ unity in diversity ... "เอกภาพในความหลากหลาย "

หายไปไหนค่ะ สาวสองพันปี คิดถึงจังเลย มาตามหากำลังใจค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

                                    

 • สวัสดีค่ะ น้องVij
 • เป็นอะไรหรือเปล่า...เป็นห่วงนะคะ
  หรือว่ายุ่งอยู่กับงาน...
 • แวะมาทักทายด้วยความคิดถึงค่ะ
 • รักษากาย  ดูแลจิตนะคะ

คนเราต้องมีการมองในแง่มุมต่างอย่างแตกต่างกัน

แต่แม้เราจะแตกต่างอย่างถ้าเรามอง ในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นในชีวิตของเราเราจะพบว่า

ชีวิตของเรามีมากกว่าสิ่งที่เรามองเห็น

มากกว่าที่เราจะมองว่าเราแตกต่างกัน

 • ลุงมหา แวะมาสนับสนุนความคิดที่เป็นรูปธรรม
 • ขอให้มีความสุขกับการทำงาน

นามธรรม เริ่มต้น เมื่อเราร่ายรสพจนา

รูปธรรม เริ่มสานต่อ ขอประสาน

นามธรรม เริ่มผูกพัน เราไปเนิ่นนาน

รูปธรรม นั้นต้องการ หลักฐานจริง

...

ว่าไงเอ่ยค่ะ วีเจสาวหวาน เห็นฝนดาวตกไหมเอ่ย

แล้วอธิษฐานว่าอะไร นะ อยากรู้ อิ อิ ฝันดีค่ะ

โห...โจทย์ยากเกินสติปัญญาครับ

แหะ แหะ ขออนุญาติไม่ตอบนะครับ

แวะมาทักทายอาจารย์ครับ....

 • สวัสดีค่ะ 
 • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ
 • อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ปลายฝน ต้นหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ
 • ระลึกถึงค่ะ

แวะมาทักทายครับ

ฝนหยุดตกยังครับ

                    มาหากำลังใจค่ะ คุณvijหายไปไหนค่ะ คิดถึง...มากๆจ้า.....อากาศหนาวเป็นห่วง รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

                                             

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ  สบายดีนะค่ะ
 • ขอให้มีความสุขในการทำความดีในทุก ๆ วันนะค่ะ

สวัสดีครับคุณvij

 • มาเยี่ยมด้วยความคิดถึง
 • ถึงแม้จะอ่านงานฮาวทู ไม่เข้าใจในเที่ยวเดียว
 • แต่จะศึกษาจนเข้าใจ(จนได้)อิอิ.

คุณหนูvij

แขกมาเต็มบ้านแล้วค่ะ...เร็วๆๆๆๆปั่นงานเสร็จเร็วๆหน่อยค่ะ...ป้าเหมียวเอาหนมมาฝากด้วยไปนานเดี๋ยวขนมปูนนะค่ะคุณหนู

คุณหนูป้าเหมียวพิมพ์ผิดพลาดแก้ตัวใหม่นะคะ

ป้าเหมียวเอาหนมมาฝากด้วยล่ะ..ไปนานเดี๋ยวขนมบูดนะคะคุณหนู...เฮ้อ..พิมพ์ถูกซะที

สวัสดียามดึกๆครับคุณVij

 • ผมมาเยี่ยมครับ ไม่ได้มาทักทายกันนานพอสมควร
 • แต่มิตรภาพของเรายังเหมือนเดิมครับ
 • ผมมาร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ด้วยกัน
 • ผมคิดว่า รูปธรรม กับ นามธรรมไม่ต่างกันหรอกครับเกื้อหนุนกันซ้ำไป
 • สำคัญอยู่ที่ "วิสัยทัศน์" ของแต่คนมากกว่า
 • มีความสุขกับการทำงานนะครับ

 

 • จะขัดจะแย้งอย่างไร ถ้าใจเปิด ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหามากนัก..ครับ
 • ระลึกถึงอาจารย์..เสมอครับ
 • อากาศเย็นๆ ดูแลสุขภาพให้มากๆ ครับ
 • ช่วงนี้ -กพ ผมจะไม่ค่อยว่าง ขอถือโอกาสอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยดลบันดาลให้อาจารย์และครอบครัว มีโชค มีความสุขตลอดปี ๒๕๕๓ และตลอดไปด้วยครับ

มาตามหากำลังใจค่ะ หายไปไหนค่ะ คิดถึงค่ะ กลับมาเติมกำลังใจให้กันนะค่ะ เหงาเข้าใจไหม คุณvij ห่วงใยเสมอรักษาสุขภาพด้วย.....รักมากมายจ้า.....

                                                          

P..ไปไหนมา..คิดถึงแทบตาย..ไปทักน้องปูก่อนเลย...น๊าฮี่ๆๆแต่ไม่เป็นไรเรารอที่บ้านก็ได้ฮี่ๆๆคิดถึงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงรู้ไหม????????

 • มาหากำลังใจจากคุณvij หายไปไหนมา คิดถึงสุดๆ ช่วงคุณvijไม่อยู่ น้องหนุ่ยงานเข้ามากมาย ตามหากำลังใจที่บล็อกนี้ แต่มาทีไรก็ไม่เจอ รักนะ...ฮ่าๆๆๆ กลับมาแล้วดีใจจังเลย รีบมาหาพิมพ์แทบไม่ทัน รักษาสุขภาพด้วย

                                             

มามะ กลับมาให้ครายหายเหงา ซักกะที จะได้ครบองค์ประชุม...คุณหนูที่รักของป้าเหมียว..ขวัญใจๆๆ

สวัสดีค่ะอาจารย์..

 • คิดถึงอาจารย์ vij จังเลย..
 • น้องซิลเวียไม่เห็นอาจารย์ตั้งหลายวันแน่ะ..
 • หวังว่าอาจารย์คงสุขสบายดีนะคะ
 • แวะมาเยี่ยมด้วยความคิดถึงจริงๆ..ค่ะ

น้องหนุ่ยง่วงแล้วค่ะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ Say Good Night จ้า.......ฝันถึงกันบ้างนะค่ะ ยังไม่หายคิดถึงเลย...Have a sweet Dream...รักมากมาย....

                                            

อย่าลืมแวะไปเยี่ยมพี่ชายอาจารย์กู้เกียรติด้วยนะ..จมูกไม่ค่อยสบาย..แกก้ถามถึงน้องครูยะลาคนสวยอยู่นะ..ฝันดีเช่นกันรักมามายก่ายกองนะแม่ขวัญใจชาวใต้..

สวัสดีค่ะ

P
 • แวะมาอ่านความคิดในเชิงนามธรรมนำไปสู่การขัดแย้ง
 • น้องกานต์สนับสนุนความคิดนี้ 
 • ทุกเรื่องถ้าพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ความเข้าใจจะตรงกัน
 • การขัดแย้งจะไม่มี   
 • แต่การพูดโดยใช้วาทะ  ชักแม่น้ำทั้ง5
 • การขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้
 • เพราะความคิดของคนจะเหมือนกัน  หายากเต็มที ยิ่งในยุคปัจจุบัน
    - ได้โจทย์อย่างนี้ก่อนนอน  คงนอนหลับฝันดี 
    -  อิๆๆ ปัญหาโลกแตก
                     ฝันดี, good night, ทักทาย, ไปนอน,comment hi5
                -  ขอบคุณ สำหรับเรื่องดีๆอย่างนี้ 
 • สวัสดีค่ะ น้องVij P ที่คิดถึง
 • หายไปนาน...มาถึงก็ร่ายยาวรำพึงรำพัน
  ทั้งซักถาม...ดีใจที่กลับมาเยี่ยมอีกครั้งค่ะ
 • พี่สาวสบายดีตามอัตภาพ...น้องนั้นเล่า
  การเรียนการงานเป็นไฉน   ปรับสมดุลให้ลงตัวก่อนนะจ๊ะ
  ไม่ต้องห่วงพี่น้องค่ะ
 • พี่ไม่อยู่ช่วง ๙-๑๑ ธ.ค. พานักเรียนไปเข้าค่ายที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
  วันนี้ต้องเดินทางนั่งรถไฟไปแต่เช้า...
 • รักษาสุขภาพนะคะ

ลุงมหา ก็แวะมาถามข่าวเรื่องครูยะลาคนสวยหายไปเฉย ๆ

สวัสดีค่ะ...น้องโอ๋

กำลังจะไปแจ้งความคนสวยประจำเว็บหายอยู่ทีเดียวเชียว ช้าอีกนิดลงหน้า 1 แน่เลย

ภารกิจคงยุ่งนะคะ เข้าใจค่ะ แบ่งเวลาเรื่องสำคัญมาก สำคัญน้อยนะคะได้อยู่แล้วนะ

แวะมาบอกว่าคิดถึงๆๆค่ะ

 

น้องVij กินอะไรถึงสวยจัง

สวัสดีครับคุณVij

 • ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยม
 • คิคถึงกันเสมอ

มาอ่านบันทึกดีดี

ด้วยความสุดคะนึงค่ะ

มาส่งความสุขและความปรารถนาทุกประการจงมีแด่ท่านตลอดไปค่ะ

ส.ค.ส.2553  จากครูจิ๋ว

 สวัสดีค่ะ  น้อง Vij

 • โอ้โห...หายไปไหนซะนาน  คิดถึงนะเนี่ย
 • อ่านแล้ว  พี่ความรู้น้อย...เข้ายากจ๊ะ
 • ด้วยความเป็นห่วงค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท