๒๘.ปีใหม่.กับความสุข...


ทุกข์ สุขอยู่ที่ไหน

               ใกล้ถึงช่วงปีใหม่  เทศกาลแห่งการส่งบัตรอวยพรความสุข..และอาจจะแฝงไปถึงการให้ระลึก/การตระหนักถึง ความแก่ ความชราล่วงโรยของสังขารที่เป็นอนิจจังและบางครั้งอาจจะบอกกล่าวเล่าแจ้ง เป็นนัยๆ ด้วยว่า....ข้ายังมีชีวิตอยู่  ข้ายังสบายดี.ข้ายังไม่ตายน๊ะ..เว้ย ฮ่าๆๆๆๆ..

                บันทึกนี้ ผมจึงขออนุญาต นำข้อเขียนของคุณจิรา เติมจิตรอารีย์  พยาบาลจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  นำมาอ้างอิงและมาฝากทุกๆ ท่าน..ครับ 

             ความสุข เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ที่สามารถแสวงหาได้ ซึ่งแนวทางในการทำตัวให้มีความสุข ว่ากันว่า..

             ๑. การรักษาสุขภาพทางกายให้แข็งแรง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตมีอิทธิพลต่อกันและกัน คนที่มีสุขภาพกายดี ย่อมส่งผลให้มีจิตใจร่าเริงเข้มแข็ง การทำให้สุขภาพแข็งแรง  ได้แก่การรับประทานอาหารถูกส่วน การพักผ่อนเพียงพอ การรักษาความสะอาดของร่างกาย  ตลอดจนการออกกำลังกายอย่างพอเพียง

            ๒. มีความสุขกับการทำงาน การเลือกทำงานที่ชอบหรือการสร้างความพึงพอใจในงานที่ทำ  หาวิธีการทำงานให้มีความสุข  พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายหลายอย่าง ภายในขอบเขตที่สังคมยอมรับ  ตามความสามารถของตนเอง และมองเห็นหนทางไปสู่ความสำเร็จได้ แล้วลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจ ก็ย่อมจะเกิดความสุข  เกิดความปิติจากความสำเร็จในงานตามมา

           ๓. รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง  ควรได้สำรวจตัวเองว่าเป็นคนอย่างไร ต้องยอมรับว่า  คนเรามีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย เราต้องมองหาส่วนดี เห็นคุณค่า ชื่นชม(self-esteem)  พยายามพัฒนาส่วนดี มีวินัยของตนเอง (self-discipline) การยอมรับในข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข  พร้อมต้องพูดคำ “ ขอโทษ ขออภัย “ เป็น  เมื่อตนเองผิดพลาดบกพร่อง  คนที่มีความสุขได้นั้น ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยพบอุปสรรค ข้อขัดแย้งในใจ หรือไม่เคยพบปัญหา แต่อาจจะเป็นคนที่บางครั้ง  แก้ปัญหาไม่ได้  จึงต้องใช้ความพยายาม ความอดทน ก็จะสามารถเผชิญปัญหาไปได้

            ๔. มีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี ควรมองหาความสุข ความเพลิดเพลิน เพื่อช่วยลดความตึงเครียดต่างๆ ทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย การหัวเราะทำให้จิตใจเบิกบาน มีการกระเพื่อมของหน้าท้อง หัวใจปอดได้ออกกำลัง มีผลถึงกล้ามเนื้อหัวไหล่ แขน หลัง กระบังลม และขา  เกิดความพึงพอใจในความสุข นอกจากนี้ไม่ควร มองโลกในแง่ร้าย เวลาจะทำอะไรต้องหาจุดดีของเรื่องนั้นให้พบ เมื่อพบแล้วทำความพอใจและชื่นชม ก็จะเกิดแต่ความดีงาม

           เหมือนกับการเข้ามาในโกทูโนของผม  พยายามจะหาสาระมาเขียนบันทึกทะลุวัย  ให้ได้ ให้มี ทั้งสาระความรู้ที่หลากหลาย เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อมๆไปกับการจะแทรกมุข แทรกความสนุกสนาน ขบขันที่เป็นนามธรรม  เป็นสิ่งสมมุติด้วย  แต่บางครั้ง มันก็ด้าน...โดนขันตีหัวเฉยเลย..ฮ่าๆ ..ทั้งนี้ เพราะพื้นฐานของสภาวะทางอารมณ์ ณ เวลานั้น  สถานะที่เป็นเกียรติเป็นยศ รวมถึงนิสัยใจคอ ต่างกัน เราสนุก เขาไม่สนุกด้วย..มันเป็นธรรมชาติ.. น้อ .. ถ้าอายตนะทั้ง ๖(ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง จิตใจ) ของเราไม่รับ ทุกข์ก็จะคลายและหมดไปเอง...(อาฮะ..ทันสมัยใกล้วันพระที่ ๑๐ ตค.๕๒)

        ๕. ไม่ควรเก็บอารมณ์ขุ่นมัว การเก็บกดอารมณ์ทำให้เกิดความ ขุ่นมัว สับสน วุ่นวายใจ เป็นการก่อให้เกิดความตึงเครียด ทางอารมณ์ เป็นผลทำให้สีหน้าหม่นหมอง  ขากรรไกรประกบกันแน่น ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยเหี่ยวย่น ผมสีเทา-ขาวหรือปนแดงๆ  ผมร่วง โรคผื่นคัน พุพอง  ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ทำให้ต้องกินยา/เปลืองยาหาหมอให้ถูกบ่นๆๆ(บางคน) โดยไม่จำเป็นและบางที ..พี่สิวก็ตามมา   เราจึงควรต้องหาทางระบายอารมณ์ที่ขุ่นมัว โดยการแสดงออกในทางที่สังคมยอมรับ   แต่ถ้าพบความยุ่งยากใจเพิ่มขึ้น ก็ควรหาวิธีหลีกเลี่ยงเสียก่อน ... จากนั้นต้องหาทางผ่อนคลาย ดังคำกลอนที่ว่า

             เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง  วุ่นก็ให้ว่าง ทุกอย่างก็สบาย

6. ควรมีงานอดิเรกและการพักผ่อนหย่อนใจ  ควรหาอะไรที่ชอบและพอใจทำ ทำในเวลาว่างที่เหลือจากกิจวัตรประจำวัน การทำอะไรในสิ่งที่พึงพอใจย่อมเกิดความสุขเพลิดเพลิน ทำให้ไม่มีเวลาว่าง ที่จะคิดกังวลเรื่องต่างๆ เป็นการฝึกการใช้เวลาว่างนั้นๆให้มีสมาธิในการทำสิ่งที่พอใจ ซึ่งจิตที่มีสมาธิจะเป็นจิตที่เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวง่าย (ยกเว้น เมื่อเจอภาพงามๆ ของป้าสุ.  ฮ่าๆๆ) พบว่า งานอดิเรกที่เกี่ยวกับกีฬาจะช่วยให้มีความสุข สนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส นอกจากนั้นการได้ท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่กว้างใหญ่ เช่น  ทะเล ป่าเขาลำเนาไพร ส่องนก(หัวเด็ดตีนขาดไม่ส่องอย่างเด็ดขาด คือนกยักษ์ และนกบุษรา  อิอิ).. ผกผีเสื้อหรือจะลองฝึกทำอาหาร/ขนมนมเนย ตำรับอาจารย์หนูรี ...ก็จะก่อให้เกิดความปลอดโปร่ง สดชื่น มีความสุข และถ้าต้องการทำจิตให้เป็นสมาธิ ตามที่อาจารย์ณัฐรดา   ผู้ขยัน เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ก็จะก่อให้เกิดความสงบสุขทางใจเป็นอย่างมาก

        ๗. หาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจ  แต่ละชีวิตย่อมมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไป เราจึงควรหาเพื่อนหรือใครสักคนที่สามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขได้ ค้นหาคนที่คุณรักและเขารักคุณ ช่วยเหลือเกื้อกูล ปลอบขวัญ บำรุงจิตใจซึ่งกันและกัน สามารถที่จะระบายทุกข์ ปรึกษาขอความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือในที่สุดอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะแนวและการบำบัดทางจิตโดยเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นกับปัญหาความซับซ้อน ซึ่งนับเป็นวิธีการแก้ปัญหาการปรับตัวตั้งแต่ต้น ที่ชาญฉลาด

       ๘. พร้อมที่จะเผชิญปัญหาและความกังวลใจ  เมื่อพบอุปสรรค พึงพิจารณาปัญหาอย่างใช้เหตุและผล โดยค้นหาข้อเท็จจริง มองปัญหานั้นๆและหาวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหา ทำการตัดสินใจ แล้วปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจไว้ หรือถ้าปัญหารุมเร้ามากจนต้องการหลีกให้พ้น “จงใช้ชีวิต อยู่เพื่อวันนี้เท่านั้น” ดังคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุว่า

       สิ่งล่วงแล้ว แล้วไป อย่าใฝ่หา   

       ที่ไม่มา ก็อย่าพึง คนึงหวัง

      อันวันวาน ผ่านพ้น ไม่วนวัง            

      วันข้างหน้า หรือก็ยัง ไม่มาเลย

หรือถ้าปัญหา   ต้อนท่านไปจนมุม ให้มองพิจารณาดูผลร้ายที่เกิดขึ้น แล้วทำใจให้ยินดีเผชิญกับสิ่งนั้นๆ เมื่อเวลาผ่านไปให้พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น  ได้ทำลายความสุขแห่งชีวิตมามาก เพียงพอแล้ว  แล้วหันกลับใช้เหตุผลในการพิจารณาแก้ไขสิ่งร้ายๆให้กลายเป็นดี  ด้วยใจสุขุมเยือกเย็น ท่านก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

              ๙. ใช้เวลาเป็นยารักษาความเจ็บปวด  เมื่อพบกับความผิดหวัง จงใช้เวลาเป็นเครื่องช่วยเยียวยา เมื่อพลาดหวังแล้วจงอดทน และมีความหวังต่อไป ความหวังเป็นพลังหรือแรงจูงใจ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต เมื่อประสบความผิดหวัง ไม่ควรใช้วิธีถอยหนีหรือเลี่ยงปัญหา ต้องไม่ “ท้อแท้-หงอย ท้อถอย-แพ้”  ไม่ควรแก้ปัญหาโดยใช้สิ่งเสพย์ติด เช่นสุรา หรือยาบางชนิด เพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้ลืมความทุกข์ ได้เพียงชั่วขณะ ไม่ทำให้เราพิจารณาใช้ความคิดในการแก้ปัญหา เป็นการหลีกหนีปัญหาที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง

           ๑๐. ค้นหาเป้าหมายของชีวิต การคิดฝันไม่ใช่เรื่องเสียหาย ...แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  ต้องมีความคิดฝันที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งความคิดฝันจะทำให้เรามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีแรงจูงใจ มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตใกล้เคียง กับความสามารถที่แท้จริงและสอดคล้อง กับความเชื่อและอุดมคติ แล้วทำการลงมือปฏิบัติ  เพื่อไปสู่ เป้าหมาย ถ้าทำเช่นนี้ได้   เราก็จะประสบความสำเร็จและความสมหวัง เกิดความสุขทางใจได้  

              จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นการเสนอแนวทางในการปฏิบัติอย่างกว้างๆ การจะทำตัวให้มีให้เกิดความสุขได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ต้องอาศัยการเรียนรู้ และหาวิธีการ แล้วนำไปดัดแปลง ปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการของผู้ต้องการแสวงหาความสุขนั่นเอง

              พร้อมกับขอฝากบทกลอน จากท่านพุทธทาส ว่า...

                     อันทุกข์สุข  อยู่ที่ใจ       มิใช่หรือ

                    ใจเราถือ       เป็นทุกข์    ไม่สุกใส

                     ใจไม่ถือ       เป็นสุข      ไม่ทุกข์ใจ

                     เราอยากได้   ความทุกข์  หรือสุขนา

               อ้อ..ในวาระดิถีปีใหม่ ๒๕๕๓ ที่ใกล้จะถึงนี้  กระผมนายสามสัก มนุษย์เดินดิน กินข้าวแกง พร้อมขออุปโลกน์ตัวเองเป็นตัวแทนของนักเรียน(อยากรู้)และกสิกร กระดูกสันหลังชาติที่เปราะบาง..  ขอฝากความปรารถนาดีๆ มากับกลอนวัยโจ๋ . .ถึงกัลยาณมิตรทุกท่าน ทุกคน ด้วยเช่นกัน ขอรับ

            ในวาระ         ดิถี              ปีเก่าสิ้น

             ปีใหม่ดิ้น  โดดมา  หน้าตาเฉย  (ทำไม๊ ทำไม อยู่เฉยๆ อยู่นิ่งๆ ไม่ได้ ซักปี)

            ขอให้ท่าน      ผ่านทุกข์   สุขอย่างเคย

            อยู่อย่างเย้ย     เทวดา       และฟ้าดิน

 

     ด้วยความเคารพ นับถือ หวังดีและปรารถนาดี..คร๊าบบ   

                                                                      

                                                                      จาก นายสามสัก    

                                                                      ๙ พย.๒๕๕๒

                                                                                                                                             

                                                               

 

อ้างอิง.   จาก.ข้อเขียนคุณจิรา เติมจิตรอารีย์  พยาบาลจิตเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คำสำคัญ (Tags): #ปีใหม่
หมายเลขบันทึก: 312189เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2009 19:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (134)

 • ปีเก่า  ปีใหม่  ก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดทั้งสิ้นครับท่านสามสัก
 • โดยเฉพาะ  .....  แก่ไปอีกปี  ..... นี่สิไม่น่า...เล้ยยยย..!!
 • มาทักทายครับท่านสามสัก

 

 

ในทึ่สุด ดิถี วันปีใหม่

เข้ามาใกล้ ได้ไง ไม่น่าเชื่อ

เพิ่งฉลอง ปีใหม่ สุขใจเหลือ

ยังไม่เบื่อ ปีเก่า ยังเร้าใจ

กวนๆ ขำๆ

สวัสดีค่ะอาจารย์

 • น้องซิลเวียคิดว่าความสุขมีได้ทุกวันค่ะอาจารย์ดั่งที่ท่านTomas Jefferson พูดว่า..
 • " I believe that every human mind feels pleasure in doing goods to another"
 • ความหมายคือ: "ฉันเชื่อว่าทุกคนต่างได้รับความสบายใจเสมอเมื่อได้ทำสิ่งดีๆหรือมอบสิ่งดีๆให้ผู้อื่น"

 • แวะมาเยี่ยมอาจารย์ด้วยความเคารพค่ะ
 • สวัสดีค่ะ 
 • ท่านพุทธทาสกล่าว่า "อันทุกข์สุข อยู่ที่ใจ มิใช่หรือ ใจเราถือ เป็นทุกข์ ไม่สุกใสใจไม่ถือ เป็นสุข ไม่ทุกข์ใจเราอยากได้  ความทุกข์  หรือสุขนา" ได้อ่านแล้วต้องทบทวนตัวเองอย่างหนัก
 • ขอบคุณสำหรับบันทึกดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน
 • ด้วยความระลึกถึงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก

แวะมาทักทายค่ะ

ขอบคุณสำหรับแนวทาง

ในการทำตัวให้มีความสุขนะคะ

คืนนี้ฝันดีค่ะ^^

นี่หลานสามสักคงจะว่ามันใกล้วันคริสมาส ที่จะมาถึงใกล้ๆนี้เดือนธันวาคม ใช่ไหมคะ  พาป้ากลัวแก่อีกแล้ว  แวบเดียวก็ผ่านไปหนึ่งปี  แวบเดียวก็ไปครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้ว  ทำให้ป้ามาคิดว่าเวลาที่เหลือ ป้าคงต้องตามใจตนเองให้มากขึ้น สิ่งที่ไหนที่ดีๆ  ให้รีบทำให้มากๆ แล้วก็มาคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา สิ่งไหนพอแก้ตัวได้ ก็จะแก้ (ห้ามคิดลึก)

-จงทำสิ่งที่ตนเองพอใจแต่อย่าไปทำร้ายจิตใจผู้อื่น  แล้วก็ให้อ่านบัญญัติ ที่หลานสามสักเขียนในบทนี้ เพื่อให้ตนเองสุขทั้งใจและสุขทั้งกาย  ยกเว้นไม่ส่องนกที่เป็นคน..  คน... คริ คริ ขำกลิ้ง เข้าใจว่า เนาะ  ป้าจะเอารูปอะไรมาฝากดีน้า,,,,,,,,เขียนได้โดนใจป้าจริงๆ เลย    เอ้า!  ควักใจให้เลย หลานสามสักจะนำไปควักให้ใครต่อ เป็นของขวัญวันปีใหม่ได้เลย ป้าสุไม่หวงนะคะ ใครชอบดึงเอาไปเลย  เลย  ใครจะควักใจเดียวนี้  ให้ใคร  มีปัญญาควักเลยคะ อยากเป็นคนหลายใจ ควักไปเลยคะ

                    

กลุ้มใจจริงๆ ไม่รู้จะปรึกษาคนไหน เห็นจะต้องจับฉลากเอาออก.จะได้หาคนปรึกษาได้ง่ายหน่อย.ฮ่าๆ เอิ๊กๆๆ

 • ขี้โม้เหมือนกันนะคุณสามสัก

 ***  รอคอยสิ่งดีๆ ด้วยหัวใจที่มีความหวัง....เมื่อวันปีใหม่ใกล้เข้ามา

*** ขอให้มีแต่คนดีๆ มาห้อมล้อมรักคุณสามสักมากมาย....

มารับพรปีใหม่ แต่ไก่โห่ ค่ะท่านสามสัก

.. เวลา วารี มิรอใคร วันวัยผันผ่าน กาลล่วงเลย

อย่าลืมบอกรัก คนใกล้ตัว นะคะฝันดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

มาอ่านเนื้อหาสาระดี ๆ เห็นด้วยทุกประการเลยค่ะ

55555... แต่ทำไม่ได้ทั้งหมด

ชอบภาพของคุณพี่สุมาก ๆ ค่ะ

(^___^)

        

สวัสดีค่ะ คุณสามสัก

ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆที่มุ่งให้ดำเนินชีวิตด้วยความสุข

เห็นด้วยค่ะ...สุขหรือทุกข์เลือกได้...แต่ว่าจะเลือกได้..ก็ต้องปรับตัว เรียนรู้กันมากมายค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก

แวะมาทักทายและรีบรับพรปีใหม่ค่ะ คุณสามสักก็เช่นเดียวกัน ขอให้อยู่เย้ยฟ้าดินไปนานๆ นะคะ 555

ไหนๆ คุณสามสักก็จะทันสมัยใกล้วันพระทั้งที วันนี้วันพระ เลยเอาภาพพระธาตุวัดหนองบัว อุบลราชธานี มาฝากค่ะ

 

  

สวัสดีค่ะท่านสามสัก..ใก้ลปีใหม่ ปี 53 เตรียมส่องหานก..ไม่ช่าย..อะไรจะขนาดนั้นไม่ลืมนกตัวเป็นๆ..นะเกาะบนกิ่งไม้นะค่ะ

สวัสดีครับพี่

แวะมาเยี่ยมครับ

พี่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำแชมพูและสบู่เหลวบ้างไหมครับ

จะทำให้ที่บ้านดอยมูเซอครับพี่

เรียน คุณหนานเกียรติ

    รีบตอบให้ทราบถึงความก้าวหน้า ที่หนานขอมา..ผมได้ติดต่อกับวิทยากรที่ทำเรื่องดังกล่าวให้แล้ว  เขาจะพิมพ์รายละเอียดมาให้ เมื่อผมได้แล้ว จะรีบส่งมาให้โดยเร็ว ครับ

 • สวัสพี่ค่ะคุณสามสัก
 • มารับพรปีใหม่ค่ะ อิ อิ
 • ถูกใจภาพพี่สุจังค่ะ
 • เห็นภาพแล้ว นึกถึงเพลงนี้ของ คุณไหม่ เจริญปุระค่ะ
 • ควักหัวใจ ออกมา เอาออกมา พิสูจน์ เพราะแค่เพียง คำพูด ไม่พอ
 • ควักหัวใจ ออกมา เอาออกมา ให้พอ แล้วค่อยคุย กันต่อ ต้องขอเธอดูหน่อย
 • เพราะรักแท้ แค่เพียงลมปาก ดูมันเรื่อยลอย มีคำเป็นร้อย ก็ยังไม่อยากฟัง
 • ต้องควักใจพิสูจน์อย่างเดียวค่ะ ถึงจะเชื่อ อิ อิ
 • ขอบพระคุณมากค่ะสำหรับสาระดี ๆ รับปีใหม่นี้

สวัสดีค่ะ

มาขอความรู้ด้วยคนค่ะ

ขอบคุณค่ะที่แบ่งปัน

................................................................

เมื่อก่อนใกล้ปีใหม่มีความรู้สึกแปลกๆต่างกันไปค่ะ

ตอนวัยรุ่นพอจะ 20 ก็รู้สึกดีใจแบบเด็กๆที่จะได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้น จะได้ทำอะไรแบบผู้ใหญ่

พอเลยวัยเลข 2 กลางๆลงไป ก็ดีใจแบบคนวัยทำงาน เพราะตัวเลขอายุแสดงถึงประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น

พอจะขึ้นเลข 3 จะแก่แล้วหรือ ชักใจหายประสาผู้หญิง

แต่พอเลยเลข 3 ไปก็เฉยๆ ก็30 กว่ามาตั้งหลายปีแล้วนี่นา น่าจะชินนะคะ

มาแปลกๆอีกทีก็ตอนขึ้นเลข 4 เพราะอายุขนาดนี้ จะเรียกใครพี่ใครน้องต้องระวังแล้ว เดี๋ยวเค้าจะหาว่าเห็นเค้าหน้าแก่ 40 กว่ายังมาเรียกเค้าพี่

แต่เดี๋ยวนี้...

................

เฉยๆแล้วค่ะ ไม่มีความรู้สึกแปลกๆอย่างที่เคยมี

ทั้งๆที่อีกเดือนกว่าๆก็จะใกล้เลข 5

เพราะ

เลข 5 ก็ดี เลขอะไรก็ดี

ก็แค่ตัวเลขที่บอกว่าเรายืนอยู่บนโลกมานานแค่ไหน

-_-

แต่กลับเป็นตัวเลขที่ทำให้มองย้อนกลับไป

ว่ายืนอย่าง "พยายามตื่น" มานานแค่ไหนต่างหาก

บวกลบแล้วน่าตกใจ

ต่อให้ตื่นสักเศษหนึ่งส่วนห้า ก็ยังอยู่บนโลกโดย "หลับ" เป็นส่วนใหญ่

จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะ

จะฝึกการละ.................

ได้อีกสักมากน้อยแค่ไหน

เชียวนะ......................

 • ขอบคุณท่าน ผอ.ก้ามกุ้ง P มากครับที่แวะมาทักทาย
 • ปีเก่าหรือหใม่ ชีวิตก็ต้องสู้ เหมือนกันครับ
 • แสดงว่า ปีเก่า คุณครู ป.๑ P โชคดี ถึงได้ประทับใจปีเก่า
 • ขอขอบคุณมากครับ
 • จรืงตามทีน้องซิลเวียP บอกเลย ว่าทุกคนต่างได้รับความสบายใจเสมอเมื่อได้ทำสิ่งดีๆ
 • ขอขอบคุณน้องมากครับ ที่กรุณาแวะมาให้กำลัง มิได้ขาด
 • ขอขอบคุณ คุณบุษราPในความระลึกถึงและ
 • ที่กรุณาแวะมาให้กำลังใจกันมิได้ขาดครับ
 • สุขทุกวันแหละ น้องเฟิร์น P
 • สุกๆ ดิบๆ..ฮ่าๆๆ
 • ขอขอบคุณป้าสุ..มากครับที่กรุณามาแวะเยี่ยมเยียน โดยมิได้ขาด
 • ขอให้คุณป้า สบายใจได้ครับ ว่า ผมจะไม่ทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะผม.ในเรื่องรักๆ ใคร่ๆ.อย่างแน่นอน ๑๐๐๐ % ครับ 
 • แต่ถ้าทะลึ่ง ตึงตัง มีบ้างครับ..ก็เพราะชอบสนุก ไม่อยากหน้าดำคร่ำเครียด ครับ
 • สำหรับเรื่องหัวใจ..ที่คุณป้าสุ ยกให้...นั้น ต้องขอขอบคุณครับ
 • แต่มันเป้นของมีค่า...ถ้าจะมอบต้องมอบให้เป็นคนๆไปครับ  ถ้าเขาไม่ส่งคืน ก็จะไปมอบให้คนอื่นได้อย่างไร...เดี๋ยวป้าสุ.P.ตาเขียวใส่...ถึงป้าสุ..ไม่ว่า..ผมก็ไม่ทำแน่นอน..ขอรับ..ฮ่าๆๆๆๆ
 • โถ..ป้าเหมียว.P.ก็สนุกสนานไปประสา. และเรื่องที่คุยสนุกๆ มันก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้นั่นแหละ
 • บ้านเมืองมันเครียดๆ หันไปทางไหน ก็น่าดำคร่ำเครียด..หาเรื่องสนุกบ้าง..แต่ต้องอยู่บนฐานไม่ให้ผู้หนึงผู้เดือดร้อนหรือเสียหายครับ
 • ขอสัญญากับป้าจริ๊งๆ..อิอิ.
 • คุณครู กิติยาP มาพร้อมกับเสียงนกและคำอวยพร
 • ขอขอบคุณมากจริงๆ ครับ
 • ขอขอบคุณ Noktalay Pมากครับ ที่กรุณาแวะเยี่ยมเยียน
 • โอโฮ..คุณPoo Pมารับพร แต่เช้าขนาดนี้
 • เป็นคนขยันจริงๆ น้อ
 • เอ้ารับพร..อายุ วรรณโณ สุขขัง พลัง....
 • ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ไม่มีรากPด้วยครับ
 • ที่กรุณาแวะมาเยี่ยมและให้กำลังใจโดยตลอด
 • ถ้าบุญมี กุศลส่ง คงได้มาไหว้ขอพรจากพระธาตุวัดหนองบัว อุบลราชธานี บ้างครับ คุณดาว..P
 • ท่านอาจารย์รินดาP ครับ
 • ท่านก็อย่าเอาสาระกับผมให้มากเลยครับ
 • ชอบสนุกสนาน สบายๆ สบายๆ เก็บเรื่องโน้น เอามาใส่เรื่องนี้ ให้สนุกไปวันๆครับ
 • ท่านอาจารย์Vij Pครับ
 • ป้าสุ..เป็นบุคคลที่สนุกๆ  มีทั้งบทตลก ขบขัน แทรกหลักธรรมคำสอน(แบบพระพยอม) ฟังแล้วไม่เครียด...ทั้งคนโตและเด็กๆ
 • ที่สำคัญ..มีภาพสวยๆ ที่ยังไม่ยอมปล่อยมาซักที..อิอิ
 • ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากน๊ะครับ ที่กรุณาแวะเข้ามาทักทาย
 • ผมได้ข้อคิด หลักธรรมจากบันทึกของคุณณัฐรดา Pมากมายจริงๆ
 • ก็ได้นำหลักธรรม ที่พอปฎิบัติได้ มาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่เป็นเนืองนิจ
 • ผมง่ายๆครับ ถือปฎิบัติ.พยายามหลีกในสิ่งที่ชั่ว ทำใจให้สนุกสนานๆ ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน..ผมพอทำได้ประมาณนี้..แต่จะให้ไม่เย้าแหย่ สนุกสนาน..แหม มันก็ยากเหมือนกัน..กับการชอบฮา ชอบเฮ
 • ขอขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก....จะเป็นวันที่ผ่านมาแล้วหรือจะเป็นวันที่ยังมาไม่ถึง...การรักษาสุขภาพก็น่าจะทำให้สม่ำเสมอและต่อเนื่องค่ะ...จะได้มีร่างกายที่แข็งแรง...

เอ้า!!!ทำสถิติอีกแล้วท่านสามสัก ทำสถิติอวยพรปีใหม่ก่อนใครๆ

ให้พรให้หลักคิดดีๆในการทำตัวให้มีความสุขแล้ว

อย่าลืมสอดส่องดูแลสุข-ทุกข์ ของนกสองหัวน้า(นกยักษ์กะนกบุษราไง) ว่านำไปปฏิบัติได้บ้างมั๊ย

อย่ายืนยันเสียงแข็งปานน้าน!!!!............

 • ขอขอบคุณ ในคำแนะนำของคุณนุช  Pมากครับ

สวัสดีครับ คุณพี่นกP

 • ขอขอบคุณมากครับ ที่กรุณาแวะเข้าทักทาย

อย่ายืนยันเสียงแข็งปานน้าน!!!!............

 • เป็นเพราะความรัก ความศรัทธา อย่างจริงใจ ที่ตรงไปตรงมาและสบายๆ แบบฉบับของนายสามสัก ครับ

สวัสดีค่ะ บางครั้งความสุขก็อยู่ใกล้ๆตัวเรา

มองให้เป็นก็จะเจอค่ะ

ขอบคุณนะคะที่ไปชมดอกไม้...ซึ่งก็เป็นความสุขอีกแบบ

 

สวัสดียามเช้า ที่ค่อนข้างจะสายค่ะ ฮิ ฮิ

* ไม่ได้มาเยี่ยมตั้งนานเลย คิดถึงคนกำแพงจังค่ะ... ภาระงานเยอะมาก ทำงานอยู่โรงเรียนจนดึกทุกวัน ไม่เม้นวันหยุดราชการ แถมไม่ได้ โอที อีกต่างหาก  (ฮา)....

* ประเมินโรงเรียนพระราชทาน สมศ.จะเข้า เลยวุ่นวาย เพราะหลายงานประดังเข้ามา...เอ...ให้คนอยู่ใกล้ๆ  อุตรดิตถ์มาช่วยน่าจะดีนะคะ.... (ล้อเล่นค่ะ... รู้ว่าคุณสามสักก็งานเยอะเหมือนกัน....)

* เข้านี้มาเยี่ยมเป็นแรกเลย นะเนี่ย

* ระลึกถึงค่ะ

 

บางครั้งความสุขก็อยู่ใกล้ๆตัวเรา มองให้เป็น ก็จะเจอค่ะ

 • นอกจากมีกล้วยไม้ดีๆ งามๆแล้ว
 • พี่แดง Pยังมีข้อคิดคำคม มาฝากเติมสติและปัญญา อยู่มิได้ขาด
 • ขอขอบคุณคุณพี่มากจริงๆครับ
 • ดีใจจัง..ที่คุณครูใจดี Pครูเพื่อศิษย์ ครูเพื่อแผ่นดิน ห่วงลูกศิษย์แดนไกลคนนี้
 • ขอเป็นกำลังใจให้เสมอครับ สำหรับการทำงานเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน เพื่อเยาวชนของชาติ
 • หากมีสิ่งใดที่เกี่ยวกับแผ่นดิน เพื่อเยาวชน ที่พอจะช่วยได้ ยินดีมากครับ หากจะกรุณาบอกให้กันทราบบ้าง..
 • ระลึกถึงและขอคารวะมายังคุณครู..ครับผม
 • สวัสดีค่ะ 
 • แวะมาเยี่ยมเยียนค่ะ
 • อากาศช่วงนี้เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ปลายฝน ต้นหนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ
 • ระลึกถึงค่ะ

เหมันต์ผันมา เวลาผันผ่าน ประสบการณ์สั่งสม บ่มเพาะมิตรภาพ

... ท่านสามสัก มีแผนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือยังคะ ...

 

สมาชิกกลุ่มยางพารา/กลุ่มลำไย ต.วังทอง

ปีใหม่ที่จะถึง ขอให้อาจารย์มีความสุข ตลอดไป

สวัสดีค่ะ

คุณสามสักน่าจะลองเข้าไปดูใน www.api-fellowships.org ดูนะคะ เผื่อสนใจทุนจากมูลนิธินิปปอนเพื่อปัญญาชนแห่งสาธารณะเอเชีย

โทรศัพท์ 02-218-7422 ค่ะ (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี พญาไท กรุงเทพ )

แวะมาเยี่ยมครับพี่

เรื่องแชมพูและสบู่ ตอนนี้เริ่มสะสมความรู้ไว้บ้างแล้วครับ

ต้ังใจว่าจะทำแชมพูและสบู่เหลวจากอโวคาโด้ครับ

ได้ความว่าต้องสกัดน้ำมันอโวคาโด้ออกมาก่อน

....

ช่วงนี้ผมใช้เวลาส่วนหนึ่งอยู่ที่ดอยมูเซอ จ.ตาก เพื่อดูแลการสร้างที่พักเล็กเป็นกิจการเลี้ยงตัวและลูกเมียครับ

ควบคู่กับที่พัก จะทำพิพิธภัณฑ์ชาวลาหู่คู่กันไปด้วย

อยากมีเวลาพูดคุยและฟังไอเดียจากพี่จังครับ...

ข้อคิดดี ๆ

คนถ่ายทอด(สอดแทรก) ได้น่ารัก

มาขอยืม๒. มีความสุขกับการทำงาน 

           ๓. รู้จักตัวเองอย่างแท้จริง 

ไปเขียนบันทึกค่ะ

 

โดน..ค่ะ

 • หวัดดีค่ะ
 • สบายดีนะค่ะ
 • "สุข ทุกข์" อยู่ที่ใจเราค่ะ
 • ขอบคุณ...สำหรับข้อคิดดี ๆ ค่ะ

 

ขอให้พี่มีความสุข สุขภาพกายแข็งแรงนะคะ ผ่านโกสัมพี แวะไปเยี่ยมเฮียแก้วบ้าง แกบ่นถึงพี่บ่อยๆน๊ะ

จำเนียรคะ

 • สวัสดีค่ะ  คุณสามสัก
 • แวะมาทักทายพร้อมอ่านข้อคิดดี ๆ ต้อนรับปีใหม่
 • คิดถึงคำของสมเด็จพระสังฆราชที่พอจำได้ว่า....
    "พูดดี  คิดดี  เป็นศรีเป็นพรสูงสุด  ไม่มีพรเทพพรมนุษย์
  ประเสริฐสุดกว่าความดีที่ทำเอง"
 • ขอบพระคุณค่ะ
 • ขอขอบคุณ คุณนก Pบุษรามากครับ
 • ที่กรุณามาแวะทักทายและเป็นห่วงไยสุขภาพ
 • คุณนกก็เช่นเดียวกัน พักผ่อนให้มากๆเน้อ ช่วงที่อากาศเปลี่ยน
 • ระลึกถึง เช่นกันครับ
 • มีแผนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือยังคะ ...
 • มีครับคุณPOO
 • กำลังหาผู้ชำนาญทาง สำรวจภูเขา เขตคลองลาน อยู่เหมือนกัน คุณPoo จะอาสาด้วยไหมเอ่ย
 • ขอบคุณมากน๊ะครับที่กรุณาแวะเข้ามาทักทาย
 • น้องต้อย นี่เก่งไม่เบา หาพี่เจอได้ไง
 • นี่คงทิ้งกลุ่มยางพารา แอบมาเที่ยวในโกทูโนละซี
 • สนใจ สมัครได้เลยน๊ะน้อง
 • ขอขอบคุณคุณณัฐรดาP มากครับ ที่กรุณาส่งข่าวคราวให้ทราบ
 • ผ่านไปผ่านมาเสมอน๊ะ แถวๆ ดอยมูเซอร์
 • เดี๋ยวจะย่องไปหาน๊ะ หนานเกียรติP
 • ดีใจครับ  ที่อาจารย์ภูสุภาP กรุณาแวะมาเม้นท์ให้กำลังใจ
 • ขอขอบคุณในคำชม ครับ
 • ดีใจจัง ที่คุณอ้อยควั่น Pแวะมาทักทาย
 • ขอขอบคุณ ในคอมเมนท์ดีๆ ที่ให้ไว้ครับ
 • ขอขอบคุณคุณครูจำเนียร ที่แวะเข้าส่งข่าว
 • หาเก่งจัง..น่าจะสมัครร่วมก๊วนกันน๊ะ
 • ท่านอาจารย์ ธรรมทิพย์P แวะมาคราวใด
 • มีข้อคิดคำคมดีๆ มาฝากเสมอ มิได้ขาด
 • ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ

มากราบขอบพระคุณ และกราบขอประทานอภัยค่ะ

ที่ขอบคุณ คือที่ได้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการโหวต

ที่ขอโทษ คือต้องขอถอนชื่อค่ะ ตามเหตุผลที่ได้อธิบายไว้ในบ้านน้องมะปรางค่ะ

_/|\_

อากาศอุ่นขึ้นหน่อยแล้วนะคะ แต่อย่างไรเสีย ก็ยังต้องระวังเรื่องสุขภาพ

รออ่านเรื่องใหม่อยู่นะคะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาขอบคุณ คุณสามสัก ที่ช่วยชี้แนะ คอยส่งเสริม คอยให้กำลังใจ นักเขียนมือใหม่คนนี้ได้แจ้งเกิดในวงการนี้ได้....  
 • บุษราได้ยืนหยัด ณ.จุดนี้ได้ก็เพราะกำลังใจที่พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มอบให้บุษราตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา
 • ขอบคุณที่มอบโอกาสดี ๆ ให้บุษราค่ะ
 • รออ่านเรื่องใหม่เหมือนคุณณัฐรดา (555)
 • ขอบคุณค่ะ

จะถามเรื่องโครงการค่ายครูอาสาฯค่ะ โทรหาด้วยนะคะ 0872109930 เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ เบอร์เลยไปกะเครื่องค่ะ

แวะมาสวัสดีวันหยุดค่ะ

^_^

สวัสดีค่ะคุณ P

* เย้... คุณสามสักก็คงงานยุ่งเหมือนครูใจดีเลยใช่เปล่า....เพราะยังไม่ได้บันทึกเรื่องใหม่เหมือนกันเลย...

* ครูใจดียังคงใช้ชีวิตเหมือนเดือนที่ผ่านมา คือ เสาร์อาทิตย์ก็ทำงานอยู่โรงเรียน ที่ไม่มีค่าโอที ฮา  ประเมินนักเรียนพระราชทานผ่านไปแล้ว ผลคือได้ระดับจังหวัด รอเดือนธันวาคมประเมินระดับภาพ ก็เสร็จสิ้น.. ส่วน สมศ. เข้ามาประเมินได้ 3 วันแล้ว 26-30 พย. สนุกสนานแบบตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน๊อต

* ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมนักเรียน ม.ปลาย แข่งขักษะคอมพิวเตอร์ พร่งนี้ วันนี้ ม.ต้นแข่ง แต่ยังไม่รู้ผล เพราะครูโรงเรียนลับแลต้องถอนตัวจากการเป็นกรรมการตัดสินทุกประเภท เพราะต้องรับการประเมิน สมศ.  วันนี้ กรรมการเข้าไปเก็บข้อมูลในชุมชน ครูใจดีจัดถือโอกาสนักนักเรียนมาฝึกซ้อมก่อนลงสนาม... เด็กส่วนหนึ่งกลับไปแล้ว คือพวกเขียนเว็บไซต์ ทำ E-Book สร้างภาพกราฟิก เขียนโปรแกรม Animation ที่เหลือเป็นภาพทำภาพยนตร์สั้นค่ะ... ยังไม่เสร็จ... คงอีกพักใหญ่ๆ ... กลับค่ำอีกตามเคย  ฮา...

* ครูใจดีไม่ได้เจอหน้าแม่หลายสัปดาห์แล้ว... ได้แต่โทร.คุยกัน...เหนื่อยๆ มากๆ เข้าอยากนอนหนุนตักแม่ แล้วหลับให้นานแสนนาน... รอเสร็จงานก่อนเถอะ...จะหอบของไปนอนกับแม่ซัก 1 เดือน...

* คุยมากอีกแล้ว เดี๋ยวดูเด็กๆ ก่อนนะคะ

* ระลึกถึงมากๆ ค่ะ  อ้อ.... ขอแจงส่งความสุขปีใหม่ด้วยคนนะคะ

 

 

 • สวัสดีค่ะ สามสัก
 • อยากบอกว่า ตอนนี้กัลยาณมิตรของเราได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว คือคุณนก  P supalak ค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • ยังไม่ได้มาบอกขอบพระคุณเกี่ยวกับของสิริมงคลที่ส่งไปให้
 • ได้รับนานแล้วค่ะ  จัดขึ้นตั้งที่บูชาแล้ว
 • กำลังเก็บพันธุ์ถั่วรุ่นใหม่อีกค่ะ  จะส่งมาให้คราวต่อไปนะคะ
 • จะได้เผยแพร่ เผยน่านกันเยอะ ๆ
 • ตกใจจริงๆ กับความสูญเสียของบุคคล ที่เหมือนคนในครัวเรือนเดียวกัน
 • เพราะเมื่อไม่กี่วันมานี้ ยังEmailมาคุยกันอยู่เลย
 • ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนกยักษ์Pด้วยครับ
 • ขอให้ดวงวิญญาณของคุณนกสู่สุขคติ ณ สัมปรายภพ ด้วยเทอญ
 • ขอขอบคุณคุณนกบุษราP ครับที่กรุณาส่งข่าว เรื่องการสุญเสียของคุณนกยักษ์
 • ขอขอบพระคุณ กัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณณัฐรดาP คุณครูใจดีPคุณลีลาวดี คุณบุษราและคุณครูคิมPที่กรุณาเข้ามาทักทายและเยี่ยมเยียน
 • ขออนุญาต ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้คุณนกยักษ์ก่อนครับ

สวัสดีค่ะ

มาอนุโมทนากับกุศลที่อุทิศให้คุณนกด้วยค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาทักทายค่ะ  สบายดีนะค่ะ
 • ขอให้มีความสุขในการทำความดีในทุก ๆ วันนะค่ะ
 • ขอบคุณบันทึก ดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันค่ะ

คุณสามสัก

ขอโทษนะคะ...อย่าโกรธนะ...ถอดหน้ากากแล้ว..ค่อยหายกลัวหน่อย

เรียนท่านอาจารย์มนัสนันท์ (ลีลาวดี)

 •  เรื่องโครงการค่ายครูอาสา ผมได้ติดต่อกับอาจารย์ชุมแพร ชูชื่น ประธานชมรมฯ แล้วครับ ว่าให้โอนเงินบริจาค เข้าบัญชีของโครงการ..ครับ
 • เสียดายไม่ได้ไปด้วยน้อ..
 •  ขอขอบคุณมากท่านอาจารย์มากครับ ที่กรุณาส่งข่าว
 • ต้องขออภัยกัลยาณมิตรที่แวะมาทักทาย เยี่ยมเยียนทุกท่าน
 • เนื่องจากใน พย-กลาง กพ.๕๓ มีภาระกิจ ไม่ค่อยได้เข้ามา จึงอาจจะตอบล่าช้าไปบ้างครับ
 • ขอขอบคุณ คุณณัฐรดา Pและคุณนกบุษรา Pที่แวะเยี่ยมเยียนโดยมิขาด
 • ขอขอบคุณมากจริงๆ
 • หน้าจริงๆ ของผม ก็น่ากลัวอย่างนั้นแหละครับ
 • ที่เอามาติดไว้ ในปัจจุบันนี้ ก็ขอยืมรูปเขามาติด
 • ตัวจริงๆ หน้าตาขริงๆ ผมเป็นอย่างนี้ครับ..เอิกๆๆๆ ฮ่าๆๆ

ขอโทษนะคะ...อย่าโกรธนะ...ถอดหน้ากากแล้ว..ค่อยหายกลัวหน่อย

 • ดูจากรูปที่เม้นท์ ที่ลำดับ ๗๓ คุณKoonkhaP หายกลัวบ้างหรือยัง..ครับ

สวัสดีค่ะ

แวะมาทักทายด้วยความระลึกถึงค่ะ

หายไปด้วยภารกิจมากมายนี่เอง

รออ่านบันทึกดี ๆ นะคะ

(^___^)

สวัสดีค่ะ

ทราบว่าภาระกิจมาก คงไม่ว่างถึงเดือนก.พ.

ขอให้งานลุล่วงนะคะ

รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

ถือโอกาสนี้ สวัสดีปีใหม่ด้วยเลยค่ะ

รออ่านบันทึกดี ๆ นะคะ

 • ขอบพระคุณครับ ท่านอาจารย์คนไม่มีรากP ครับที่แวะมาทักทาย
 • ส่วนบันทึก จะพยายามครับ
 • ขอขอบพระคุณ คุณณัฐรดาPนคำอวยพรและความห่วงไย ครับ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรล่วงหน้าในวันปีใหม่

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

เริ่มหนาวแล้ว

 • ขอคุณ คุณมนัญญา Pในความห่วงไยครับ

สงสารหลานสามสัก งานยุ่งจังเลย  มาดูซิ ยังไม่ได้เขียนบทความใหม่เลย โอ๋  โอ๋ โอ๋

 

 • ขอบคุณป้าสุ..P ที่แวะเยี่ยมลูกหลาน
 • ให้คุณป้าแข็งแรง แข็งแกร่ง เสมอ..ตลอดไปด้วยครับ

สวัสดีค่ะ

 • มีความสุขในวันพ่อนะคะ
 • ปีใหม่...รอก่อนค่ะ
 • ขอขอบคุณในคำอวยพรครับครูคิม P

สวัสดีครับ สามสัก

 • ขอขอบพระคุณท่านสามสักมากครับ
 • ที่ระลึกนึกถึงกันอยู่เสมอ
 • ขอบพระคุณในความปรารถนาดีที่มอบให้กับครอบครัวของเรา
 • ขอให้คำอำนวยอวยพรที่ท่านมอบให้พวกเรา
 • จงสะท้อนย้อยกลับเป็นร้อยเท่าพันทวีนะครับ
 • ด้วยความจริงใจที่มอบให้กับท่าน

สวัสดีค่ะ

แวะมาเยี่ยมน่ะค่ะ :-)

 • ขอขอบพระคุณในคำอวยพรของท่าน ผอ.ประจักษ์และหลานม่อนครับ
 • ขอขอบพระคุณอาจารย์พัชรินทร์ P มากครับที่แวะมาให้กำลังใจและเยี่ยมเยียน
 • ชอบบล็อกเมนูโปรดจัง...ได้ความรู้อาหารการกินให้ลงพุงดี ...อิอิ

คุณสามสักครับ

    ชอบใจข้อคิดแห่งความสุขครับ ประเด็นที่สำคัญผมว่าอยู่ที่การรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงนะครับ

   ขอให้คุณสามสักสุขกาย สบายใจ  ตลอดปีใหม่ และ ตลอดไป ครับ

 • ขอบพระคุณท่านรอง .P.ในคำชมและคำอวยพร ครับ

สวัสดีค่ะ...คุณ P สามสัก

ขอบคุณค่ะที่แวะไปเยี่ยมเยียนที่บันทึก

และขอบคุณมากค่ะสำหรับคำอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๓ ที่มอบให้

ส.ค.ส.๒๕๕๓ แด่ท่านค่ะ

 • อันพรใดประเสริฐสุดเลิศล้ำ
 • ขอน้อมนำสู่ท่านทุกสิ่งสรร
 • ประสบแต่ความดีงามทุกคืนวัน
 • สุขอนันต์แด่ท่านและครอบครัว

สวัสดีคะ พี่สามสัก

ขอบคุณที่ไปให้กำลังใจพอลล่านะคะ

ขอบคุณมากเลยค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ พี่ชายยยยยยยย

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณนะคะที่แวะไปเยี่ยมกัน

วันนี้น่าตื้นตันจริงๆค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปอวยพรปีใหม่ โชคดีได้อ่านบทความดีๆทำให้อาการแพ้อากาศของผมลดลงด้วย ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความหวังดีพรที่ให้ขอให้ย้อนสู่ท่านสามสักเพิ่มเป็นทวีคูณนะครับ

 • ขอขอบคุณในคำอวยพรของคุณครูอี๊ดP ครับ
 • ขอขอบคุณน้องพอลล่า Pน้องสาวคนงามน้ำใจและใบหน้า
 • เอ..ผู้ไม่แสดงตน  ขอเดาครับว่าเป็นท่านสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงรายแน่เลย ถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับ
 • จะเป็นผู้ใดก็ตาม ก็ต้องขอขอบคุณที่แวะมาทักทายและให้พร

สวัสดีค่ะ คุณสามสัก แหม! กะว่าไม่มีใครทักแล้วน่ะ รูปประกาศจับน่ะ  เป็นมุขค่ะ  แต่ก็เปลี่ยนรูปแล้ว เดี๋ยวมีคนมาขอรับเงินจริงๆ  งัยก็สุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าน่ะค่ะเชิญมาดูอีกรอบน่ะ มีภาพวันจริงแล้ว..

คุณสามสัก

คนดีแห่งเขาลับงา..ขวัญใจสื่อมวลชน...นี่ถ้าคัดเลือกตำแหน่งบล๊อกเกอร์สุดคะนึงคุณสามสักไม่รับตำแหน่ง ป้าเหมียวว่าเอา ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชนไปเลยดีกว่า...มวลชนจริงจริ๊ง

เนี่ยป้าเหมียวจองที่นั่งที่ 100 พอดี ถ้าไม่มาจะขาดญาติผู้ใหญ่ไปนะ

ได้ข่าวว่าจะลากันไปน๊านนาน..ธันวา ไปถึง กุมภา...อย่าไปนานนะ เดี๋ยวคนแถวๆเนี่ยวังเวิง รีบไปรีบกลับ...

ยังไม่อวยพรปีใหม่หรอก ไว้ใกล้ๆค่อยอวยพร เดี๋ยวไม่มีเรื่องจะคุย อิอิ

 • นับว่าเป็นบุญ เป็นวาสนาของบล็อก ที่ท่านอาจารย์บันเทิง Pให้ความกรุณาแวะเยี่ยมเยียนทักทาย
 • เพราะผมชอบความสนุกสนาน เถิดเทิง..ยิ่งมีอาจารย์ชื่อบันเทิง เข้ามาแจม(น่าจะมีหลายๆคน) โอ๋ย..สนุกลืมสังขารเลยเชียวละ..ฮ่าๆๆ
 • แหม..รูปประกาศจับตาย ของท่านอาจารย์..น่าจะคงไว้น๊ะ ดูเท่ห์ มีเสน่ห์ เก๋ไก๋ดีออก....เสียอย่างเดียว รางวัลนำจับน้อยไปหน่อย..ระดับ่ทานอาจารย์ น่าจะ ๑๐ ล้านน๊ะ..อิอิ

ป้าเหมียว P มาเยี่ยม

 • เหมือนกับช้างเหยียบนา พระยาเหยียบบ้าน จะมีโชค ร่ำรวยตามมามหาศาล เหมือนน้ำธารไส  ไหลริน.ไหลริน..สาธุสาธุ
 • จะไปน้าน นาน..เป้างานเป็นตัวกำหนดให้เดิน..ต้องทำให้ได้ตามเป้า..ทำไม่ได้..ไม่กลับ..เสียยี่ห้อชามตราไก่หมด..อาฮะ
 •  จึงบอกกล่าวให้ท่านที่เคารพนับถือได้ทราบไว้ก่อน เดี๋ยวจะหาว่าลูกหลานไปไม่ลา มาไม่ไหว้ ไม่บอกกล่าว...เสียชื่อที่ป้าเหมียวอบรมโม๊ด.....อิอิ

สวัสดีค่ะคุณสามสัก P

- คิดอยู่แล้วเชียวว่าคงต้องงานยุ่งแน่ๆ  คนเก่ง คนขยันและคนที่ทำงานเพื่อสังคมก็อย่างนี้แหละ ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอก พี่เข้าใจดี

- ขอบคุณสำหรับคำอวยพรปีใหม่ล่วงหน้านะจ๊ะ ขอให้พรนั้นย้อนกลับไปหาน้องสามสักให้มีความสุขความเจริญเช่นเดียวกันค่ะ

- แสดงว่าเดี๋ยวคงต้องหายหน้าไปอีกนานใช่ไหมเนี่ย.... ยังงัยก็พักบ้างล่ะ ดูแลสุขภาพบ้าง  พี่เจอมากับตัวเองแล้ว เกือบลาโลกไปแล้วเหมือนกัน....

- แล้วจะมาเยี่ยมใหม่นะคะ

- ระลึกถึงค่ะ

 

 

 • อุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาคอย คุณครูใจดี๊ใจดี ว่าเมื่อไรจะมาซักที
 • ไชโย มาแล้ว ...ดีใจ๊ ดีใจ และสุขใจจริงๆ

น้ามาแวะเยี่ยมเยียนเรียนรู้กับการได้มาของความสุข ได้ข้อคิดดีจริงๆ   แต่น้าฮูกว่า มันอยู่การกระทำและจิตใจของเราเองมากกว่าสิ่งใดๆ ..คุณสามสักว่าอย่างนั้นไหม

ขอบคุณPคุณพี่สามสักน่ะค่ะ  ที่เป็นกันเองกับน้องมาก..อารมณ์ดีจริงๆค่า

แบบว่าชอบเป็นข่าวน่ะ ...หนูรู้...น่ะ...คิด..อารายยู๋..555..ก๊ากๆๆๆ

 • มาอ่านบันทึกดีๆครับ
 • สุขสันต์วันพ่อครับ
 • ช่วยกันทำให้พ่อมีความสุขนะครับ
 • สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับ
  • น้าฮูก.P.ถ้าเป็นเวลากลางวัน จะมาแวะเยี่ยมกันไหมเนียะ...
  • น้านี่ ทันสมัย ไว้ทรงผมเสียตั้งเชียว..ดัดและเซ็ทผมตั้งๆ ร้านไหนน่ะ
  • ยินดี ที่ได้รู้จักน้า..
  • ขอขอบคุณน้ามาก..ที่แวะมาให้กำลังใจลูกหลาน
  • หนูรู้...น่ะ...คิด..อารายยู๋..555..ก๊ากๆๆๆ
  • ฮื้อ..ท่านอาจารย์บันเทิง Pไม่น่ารู้ทันเลย
  • ขอบคุณในคำอวยพรของท่านเบดูอินPครับ

  • มาเยี่ยมครับท่านสามสัก
  • หายไปไหนเอ่ย

   

  สวัสดีครับ

  • เข้ามาอ่านข้อคิดดีๆ ต้อนรับปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึงครับ
  • ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
  • แวะเอาต้นกลัาแห่งกำลังใจมาให้ปลูกกันครับ มีความสุขมากๆ นะครับ

  • ขอบคุณท่านอาจารย์ก้ามกุ้ง แวะเยี่ยมเยียน
  • หายไปไหนเอ่ย
  • ไป(ปฎิบัติงาน)นอก...เขตที่อินเตอร์เนตเข้าไม่ถึงครับ
  • น้องพอลล่า P..น้องสาวมาเยี่ยม..ดีใจจัง
  • ขอบคุณคุณณัฐวรรธน์ Pที่แวะเยี่ยมและนำต้นกล้ากำลังใจมาฝาก
  • ต้นกล้า คล้ายกับต้นโหระพาจัง..

  สวัสดีค่ะท่านสามสัก

  มาทายทักหลังวันพ่อ สุขสันต์วันหยุดที่จะถึงนี้อีกนะคะ

  อิ อิ เดือนนี้วันหยุดเยอะจริง

  • สวัสดีค่ะคุณสามสัก
  • เข้ามาทักทายหลังจากที่ห่างหายไปนาน
  • คุณสามสักสบายดีอยู่หรือไร
  • ดูแลสุขภาพกายใจนะคะ
  • ด้วยความระลึกถึงค่ะ

  เป็น บันทึกที่ยอดเยี่ยมครับ อ่านแล้วได้อะไรดีๆ เพียบ

  สวัสดีค่ะ

  มาส่งความปรารถนาดีในช่วงใกล้ปีใหม่

  หวังว่าถัดไป จะมีความสุขสงบตามที่หวังนะคะ

  และหากที่ผ่านมาได้เคยล่วงเกินอะไรไป ขออภัยด้วยค่ะ

  สวัสดี

  แวะมาส่งรอยยิ้มและความระลึกถึงค่ะ

  คุณสามสักสบายดีไหม  อากาศที่กำแพงเพชรเป็นอย่างไรบ้าง หนาวมั้ย....

  ครูใจดีต้องส่งผ้าห่มไปให้ไหมเนี่ย.... ฮา...

  รู้ว่างานของคุณสามสักกำลังยุ่ง.... งานของครูใจดีก็เริ่มจะยุ่งอีกแล้วแหละ... งานใหญ่จะเข้า 24 ธค. นี้

  ต่างคนต่างเป็นกำลังใจให้กันก็แล้วกันนะ  เอาใจช่วย เอ้า! เพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมกันให้กำลังใจ และส่งความสุขวันใกล้ปีใหม่นะจ๊ะ

   

  เคล็ดลับความสุขดีทุกข้อค่ะ จะปฏิบัติตามอย่างเป็นธรรมชาติทุก ๆ ข้อเลยค่ะ ขอบพระคุณสำหรับการเป็นผู้ส่งสาส์นความสุขที่งดงามในโอกาสวันใกล้ปีใหม่ค่ะ คุณสามสักเองก็ขอให้ได้รับความสุขจากการทำให้ผู้อื่นมีความสุขเป็นหลาย ๆ เท่าทวีคูณเลยนะคะ

  • สวัสดีค่ะ
  • แวะมาเยี่ยมด้วยความระลึกถึงค่ะ
  • มีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง ให้มีแต่ความสุขตลอดปี และตลอดไปนะค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะท่านสามสัก

  มาส่งแล้วส่งอีก ส่งความสุขกัน เมื่อระลึกถึง สุขสันต์เทศกาลแห่งความสุขค่ะ

  คิดถึงมาเยี่ยมหลานสามสักคะ ป้าสุไปแอบเห็น สามสักไปเชียร์รางวัลสุดตะลึงให้ป้าสุอยู่นะ  ป้าสุขอบคุณมากคะ ป้าสุไม่คิดอยากแข่งกับใครหรอกคะ ป้าสุแข่งกับตนเอง มากกว่าทำอย่างไร บล็อคจะได้ทั้งคุณธรรมจริธรรม ส่วนเรื่องความรู้ป้าสุก็พยายามเอาชีวิตจริงมาพูด ไม่จำเป็นอยากไปลอกจากหนังสือ เพราะหนังสือคนก็อ่านมามากแล้ว ส่วนมาก ป้าสุก็อยากได้กิจกรรมปัจจุบัน และกลอนเพราะสร้างสรรค์จรรโลงใจให้กำลังใจ บางครั้งป้าสุทำไป ป้าสุก็ไม่ได้เชิญใครไปอ่านคะ  แต่ป้าสุมีจิตมุ่งมั่นเองว่า บทความน่าอ่าน เป็นฝีมือตนเอง นั่นคือพัฒนาฝีมือ ในการทำบล็อค  ป้าสุไม่มีเพื่อนมากมาย หลากหลายเหมือนคนอื่นหรอกคะ ที่ไปเยี่ยมได้หลากหลาย ก็เพราะ ป้าไปเยี่ยมคนที่เข้ามาเยี่ยมป้าเท่านั้น  เพราะความไม่มีเพื่อนมากคะ   ฉะนั้นเรื่องบทความพร้อมภาพมาประกอบเสียสวยงาม นั่นคือความมุ่งมั่นที่ป้าสุต้องพัฒนาการเรียนรู้  และมีความตั้งใจทำเพื่อให้ทุกคนไม่เบื่อคะ  และได้มองเห็นคุณค่าในการสร้างสรรค์คะ

  -ขอบคุณหลานสามสักมากนะคะ ถ้าป้าสุไม่ได้ ก็อย่าเสียใจ  ป้าสุไม่ได้แข่งกับใคร แข่งกับตนเอง  ทุกอย่างทำขึ้นไม่ได้แข่งขัน แต่เพื่อการพัฒนาตนคะ ทุกวันนี้ป้าสุยังเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่าง แต่ทุกอย่างที่เรียนก็เพื่อการพัฒนาบทความ ประกอบภาพสวยคะ

  -ป้าสุจะบอก ป้าสุไม่มีเพื่อนมาก เขียนบทความก็หาเพื่อนนั่นแหละ  ป้าสุอาจจะแพ้ตรงที่ไม่มีเพื่อนมากนะคะ ป้าสุขอบคุณหลานสามสักจริงๆ

  -และเหตุผลที่สามสักให้ป้าสุ ในการพิจารณานั้น เป็นเหตุผลที่น่าจะได้รับการยอมรับจากพี่น้อง GTK แต่อาจจะมีคนมองข้าม เพราะมันไม่ใช่วิชาการ แทบจะคิดว่า อ่านแล้วไม่รู้จะได้ประโยชน์อะไร ไม่มีคนคิดไกล ในเรื่องมโนธรรม จริยธรรม คุณธรรม ของชีวิต

  -คนที่จะได้รับการชื่นชม และชนะก็คือคนที่มีเพื่อนมากคะ เพราะบทความทุกๆคนก็ดีหมด  และคนที่ให้ เหตุผลสั้นๆ แค่บทความบทเดียว  เขาไม่คิดไกล ย้อนหลังเหมือนหลานสามสักเลย ขอบคุณจริงๆที่หลานสามสักติดตามบทความของป้ามาตลอด ป้าก็พยายามทำให้เข้าได้ทุกกลุ่มแหละคะ ความไม่มีเพื่อน ที่ไม่มีไม่ใช่อะไร ในแต่ละวัน ป้าจะพยายามพัฒนาบทความที่เป็นประโยชน์เก็บไว้รุ่นลูกรุ่นหลาน มาอ่านคราใด สบายใจครานั้น และไม่เบื่อคะ

  -ใกล้จะถึงวันปีใหม่และวันคริสต์มาสแล้ว ป้าจะหาภาพสวยๆ มาเป็นของขวัญ  นางฟ้าคนสวยในจินตนาการ ขอให้สามสัก จงสุขสดชื่นสมหวัง ในชีวิตทั้งปวงเลย ความรักพร้อมนะคะ  สวยไหมคะ  มีอีกอยู่นะ จะจัดสรรมามอบให้คะ ภาพนี้ให้สามสักคนเดียวคะ มีความสุขนะคะ

                       

  สวัสดีวันหยุดค่ะ

   Happy น่ะค่ะ..

  • สวัสดีค่ะ คุณสามสัก
  • แวะมาส่งการ์ดอวยพรวันปีใหม่ค่ะ
  • สุข สดชื่น แจ่มใส  ตลอดปี  ตลอดไปค่ะ

  สวัสดีค่ะคุณสามสัก Vij แวะมาอวยพรปีใหม่ค่ะ


  ดูแลสุขภาพกายใจนะคะ

  ขอขอบพระคุณ

  • คุณPOO
  • ท่านอาจารย์Vij
  • คุณศุภรักษ์ ศุภเอม
  • คุณณัฐรดา
  • คุณครูใจดี
  • ท่านอาจารย์Sila Phu Chaya
  • คุณนกบุษรา
  • คุณป้าสุ
  • คุณครูบันเทิง
  • ท่านอาจารย์ธรรมทิพย์และ
  • คุณหนุ่ม กร..

  มา ณโอกาสนี้ ที่กรุณามาอวยพรปีใหม่ และขอให้พรนั้น จงคืนสนองแก่ทุกๆท่าน เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ

  หลานม่อนคิดถึงมารับความสุขครับ

  ขอขอบพระคุณ

  1. อ.หนูรี P
  2. คุณป้านงนาท สนธิสุวรรณP
  3. ท่าน ผอ.ประจักษ์และหลานม่อนP

  ที่กรุณมาแวะเวียนและอวยพร ครับ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี