ความคาดหวังเรื่อง KM ของผม (ของ สคส.?) คืออะไรนะหรือ? .....คือการมองว่า "....สามารถนำ KM ไปใช้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (ให้ไปสู่การเป็น LO) ได้" ...ยังไงล่ะครับ

       แล้ว "ความจริงที่น่ากลัว"... ผมหมายถึงอะไรน่ะหรือ? ...สิ่งที่ผมกลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือ "......วัฒนธรรมองค์กร (ที่เป็นอยู่ในขณะนี้) สามารถบั่นทอน KM จนหมดพลังไปและเหี่ยวเฉาตายไปในที่สุด"...ฟังแล้วน่ากลัวไหมครับ?

        ถ้าจับหลักของสิ่งที่เรียกว่า "Appreciative Inquiry" มาใช้ ...เขาบอกให้ช่วยกันคิดภาพแบบแรกให้บ่อยๆ ให้แรงๆ ครับ ตามหลักเขาบอกว่า "Positive image creates positive action" ครับ ...คิดสิ่งใด ได้สิ่งนั้น เช่น ถ้าไม่อยากมีแฟนขี้บ่น ไม่ต้องการให้แฟนจู้จี้ ...ต้องอย่าคิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับ !!