KM : ตามที่คาดหวัง vs. ความจริงที่น่ากลัว !

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
...ตามหลัก "Appreciative Inquiry" เขาบอกว่า "Positive Image creates Positive Action" ครับ ...

        ความคาดหวังเรื่อง KM ของผม (ของ สคส.?) คืออะไรนะหรือ? .....คือการมองว่า "....สามารถนำ KM ไปใช้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (ให้ไปสู่การเป็น LO) ได้" ...ยังไงล่ะครับ

       แล้ว "ความจริงที่น่ากลัว"... ผมหมายถึงอะไรน่ะหรือ? ...สิ่งที่ผมกลัวที่สุดในตอนนี้ก็คือ "......วัฒนธรรมองค์กร (ที่เป็นอยู่ในขณะนี้) สามารถบั่นทอน KM จนหมดพลังไปและเหี่ยวเฉาตายไปในที่สุด"...ฟังแล้วน่ากลัวไหมครับ?

        ถ้าจับหลักของสิ่งที่เรียกว่า "Appreciative Inquiry" มาใช้ ...เขาบอกให้ช่วยกันคิดภาพแบบแรกให้บ่อยๆ ให้แรงๆ ครับ ตามหลักเขาบอกว่า "Positive image creates positive action" ครับ ...คิดสิ่งใด ได้สิ่งนั้น เช่น ถ้าไม่อยากมีแฟนขี้บ่น ไม่ต้องการให้แฟนจู้จี้ ...ต้องอย่าคิดถึงสิ่งที่ไม่ต้องการนะครับ !!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beyond "KM"ความเห็น (4)

IP: xxx.121.106.133
เขียนเมื่อ 

น่ากลัวจริงๆค่ะอาจารย์

ปิยะนุช
IP: xxx.64.106.6
เขียนเมื่อ 

ไม่เป็นต้นไม้ที่ตายแล้ว เพราะคนจะข้ามและเหยียบย่ำ

"คน" ที่ยังมีลมหายใจ พลังสร้างใหม่ได้ด้วย"ใจ" ของเราเอง

กำลังลุกขึ้นอยู่ค่ะ KM never die ..

พัชรา
IP: xxx.121.37.61
เขียนเมื่อ 
มีKM เป็นเครื่องสร้างแนวร่วมแห่งความฝัน จะเป็นจริงได้แค่ไหนก็คงจะแล้วแต่เหตุปัจจัยนะคะอาจารย์
น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

การสร้างแนวร่วม ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับ เพียงช่วยกันผลักดันกอปรกับการเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งไปสู่เป้าประสงค์ครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรครับ.... เพื่อตนเองหรือเพื่อสังคมชุมชน  เพื่อสื่อให้เห็นว่า ...

." .เราทำเพื่ออะไร "  ความจริงแล้ว KM  ที่สำคัญคือ นำนักศึกษาลงไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ชุมชนนั่นแหละคือ " ครู " ที่แท้จริง " ชาวบ้าน " นั่นแหละคือครูที่แท้จริง  ป.ตรี /ป. โท /ป.เอก อยู่ที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นพลังทีสามารถขับเคลื่อนได้ดี เป็นพลังขับเคลื่อน  " ลักษณะศึกษาเพื่อการพัฒนา " แล้วนำวิจัยที่ได้อยู่ที่ชุมชนนั่นแหละมาปรับใช้เป็นคู่มมือที่ดีที่สุด ไม่ใช่นำมาขึ้นหิ้งไว้  " งานวิจัยคือสิ่งที่ล้ำค่า ถ้าสามารถนำผลงานเหล่ามาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่.........