เด็กกับยาเสพติด ท้องสนามหลวง

ด้วยสถานการณ์บ้านเมือง ณ ปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างชัดเจนครับ และหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใด

เด็กกับยาเสพติด ท้องสนามหลวง


·       ปัจจัยในการออกมาสู่ที่สาธารณะ   
ท้องสนามหลวงเป็นที่รวมของเด็กที่ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาครอบครัว  ปัญหาการขาดการดูแลเอาใจใส่จากญาติพี่น้อง  เด็กที่ถูกกระทำจากครอบครัว เมื่อเด็กรู้สึกว่า บ้าน  ครอบครัว ไม่ใช่ที่พักพิงที่ปลอดภัย  และอบอุ่น  เด็กกลุ่มนี้ก็จะออกมารวมตัวกันอยู่ในที่สาธารณะ อย่างเช่น  ท้องสนามหลวง  เมื่อเด็กกลุ่มนี้มารวมตัวกัน ก็จะหาความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กๆที่ยังด้อยวุฒิภาวะ  เช่นหันไปหาสารเสพติดต่างๆ  ที่เห็นได้บ่อยๆที่ท้องสนามหลวง คือสารระเหยจำพวกกาว  ซึ่งสารเสพติดชนิดนี้หาได้ง่าย  และ นอกจากนี้ยังมีสารเสพติดจำพวกยาบ้า ฯลฯและกัญชาอาจจะมีให้เห็นน้อยเนื่องจากการเสพจะมีกลิ่นรุนแรงและไม่สะดวกที่จะเสพกลางที่สาธารณะ
               
·       ที่มาของรายได้ในการซื้อหายาเสพติด
เงินที่เด็กกลุ่มนี้นำมาซื้อสารเสพติดดังกล่าว  มาจากเงินที่เกิดจากการลักขโมยมาจากครอบครัว (ในบางรายที่ยังกลับไปพักอาศัยที่บ้านเป็นบางครั้ง) หรือบางทีมาจากการค้าประเวณี  บริเวณท้องสนามหลวงนั่นเอง  ในกรณีที่เด็กออกจากบ้านระยะยาว  จะอาศัยเงินที่ได้มาจากการค้าประเวณี  ซื้อหายาเสพติดโดยตรง  และนอกจากนี้  เด็กกลุ่มนี้ยังอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และมีเพศสัมพันธ์กันในลักษณะคู่ผัวเมีย  บริเวณที่เด็กกลุ่มนี้จับกลุ่มที่เห็นได้ชัดจะอยู่บริเวณ  ทางเดินเท้ารอบสนามหลวง แถบหน้ากรมศิลปากร  เรื่อยไปจนถึงบริเวณ  โรงละครแห่งชาติ  นอกจากนี้ยังมีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปรอบๆท้องสนามหลวง  เด็กที่อยู่บริเวณนี้จะมีอายุระหว่าง  13 ถึง 18 ปี  ทั้งหญิงและชาย  นอกจากนี้บริเวณ  อนุสาวรีย์ วีรชน (อนุสาวรีย์ขาว)จะมีเด็กอยู่อีกกลุ่มจะเป็นเด็กที่อายุน้อยนากๆ  มีตั้งแต่ไม่ถึง10ปี  ไปจนถึงประมาณ  14 หรือ  15  เด็กกลุ่มนี้จะเดินเร่ค้าประเวณีอย่างเปิดเผย แต่กลุ่มนี้ยังไม่เคยเห็นในเรื่องของสารเสพติด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการใช้เช่นกัน  และพักหลังๆ เด็กกลุ่มนี้จะหายไป 
               
·       จำนวนจากการประมาณการจากสายตา
จำนวนของเด็กที่เร่ร่อนที่ท้องสนามหลวงยังไม่เคยสำรวจอย่างเป็นทางการ  แต่ที่ประมาณจากสายตาคร่าวๆ  น่าจะอยู่ที่ประมาณ  100 ถึง 150 หรืออาจจะมากกว่านั้น  เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีการเคลื่อนย้าย  ไม่อยู่ถาวร

หมายเหตุ


ด้วยสถานการณ์บ้านเมือง ณ ปัจจุบัน  ทำให้ไม่สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างชัดเจนครับ  และหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายก็ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางใด

ท่านสามารถสนับสนุนการทำงานของ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนได้ โดย

โอนเงินไปตาม บัญชี ข้างล่างนี้

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สีลม
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 022 - 0 - 00750 -0

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณา ส่งในนำฝาก (pay in) กลับมาที่ 0 2 884 5712
 
หรือ ส่ง สิ่งของที่จะบริจาค ทั้ง เสื้อผ้า อาหารแห้ง ขนม นมเนย หรือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน หนังสือการ์ตูน มาได้ที่

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]
โทรศัพท์ประสานงาน 0-5063-5524 /0-4115-6163 /0-1470-5162

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)