เสียสละ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ได้มีโอกาสค้นในบล็อกของตัวเอง พบว่า ยังมีบันทึกนี้ เขียนค้างไว้ แล้วไม่ได้เขียนต่อ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 ก็นานโข นะคะ เลยได้โอกาสเขียนต่อให้จบ และนำมาเล่าสู่กันฟัง เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้น ค่ะ เริ่มนะคะ

การทำงานกับคนหมู่มาก เราจะพบบุคคลหลาหลายรูปแบบ

สำหรับในคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. เป็นที่น่าภูมิใจ ที่พบว่าหลายคนมีนิสัยชอบเสียสละ โดยไม่ได้คิดว่าทำไปเพื่อตนเอง แต่ได้ทำไป โดยมีความเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเอง

เช่น เสียสละอะไรเล็กๆน้อยๆ  ที่ตนเองพอจะช่วยได้

  • ตั้งแต่เสียสละเวลา เพื่อทำงานของตนเองให้สำเร็จโดยไม่ได้นึกถึงค่าตอบแทน
  • เสียสละเงิน/ทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือกันในยามทุกข์ร้อน หรือมีงานการให้ช่วย
  • เสียสละแรงกายที่ยอมเหนื่อย เพื่อให้สิ่งที่หวัง สำเร็จ เพื่อให้ทุกคนมีความสุข
  • เสียสละความสุขส่วนตัวบางอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
  • อื่นๆอีกมากมาย

สังคมย่อมจะดีขึ้น ดีขึ้น และดีขึ้น แน่ๆ ถ้าคนในสังคมเป็นคนที่มีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)