เครือข่าย

แม้ว่าเราจะทำงานที่แตกต่างกันแต่เราก็ทำงานเป็น "เครือข่าย" กันได้

          ในเดือนพฤษภาคม 2549 มีกิจกรรมในพื้นที่ภาคสนามหลายกิจกรรมในหลายอำเภอ  ได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อนๆ นักยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรเกือบทุกครั้งที่ลงพื้นที่ คือ คุณประสพพร จงสวัสดิ์ , คุณวิชัย พาเจริญ, คุณรังสรรค์ ศิริพันธ์, คุณณัฐพงษ์ เลี้ยงสมบูรณ์ , คุณเตือนใจ นิลจันทร์ และคุณรัตน์ทอง สงพูน ซึ่งเขาเหล่านั้นล้วนแต่ต้องทำหน้าที่ในบทบาทของงานพัฒนาเช่นเดียวกัน และทุกคนก็ล้วนมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับพวกเรานักส่งเสริมการเกษตร

          แม้ว่าจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน้อยมาก แต่ก็เป็นที่น่ายินดีที่พบว่าทุกคนล้วนตั้งใจและมุ่งมั่นในงานพัฒนาในพื้นที่ของตน  และทุกคนต่างก็อยู่ในพื้นที่กระจายไปในหลายอำเภอ และที่สำคัญพื้นที่หรือเป้าหมายของงานก็เป็นชาวบ้าน/เกษตรกรที่นักส่งเสริมการเกษตรต้องปฏิบัติงานด้วยเช่นเดียวกัน...

  • 18 พฤษภาคม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ของนักส่งเสริมในสายที่ 1 ที่กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร ใช้สถานที่กลุ่มเพาะเห็ด ซึ่งเป็นบ้านและอยู่ในพื้นที่ของคุณประสพพร  จงสวัสดิ์ ซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู  ลปรร.กันอย่างจำกัด พบว่าขณะนี้ได้ต่อยอดวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  และอีกหลายกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานพัฒนา และได้สนับสนุนกิจกรรมของนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นอย่างดี

                                          

 

  • 19 พฤษภาคม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ สายที่ 2 ที่อำเภอปางศิลาทอง  ได้พบกับคุณวิชัย  พาเจริญ ซึ่งอยู่ในทีมงานบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง(รองนายก อบต.)  และพวกเราก็ได้จัดสัมมนากันที่ห้องประชุมของ อบต.โพธิ์ทองแห่งนี้

                                            รองนายกฯ วิชัย   

 

  • 23 พฤษภาคม ในกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักส่งเสริมการเกษตร ที่มาร่วมงานสัมมนาสรุปบทเรียนครึ่งปีการจัดการความรู้ของกรมส่เสริมการเกษตร ที่จังหวัดกำแพงเพชร จุดที่ 3 คือจุดการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ภายใต้ศูนย์บริการฯ ตำบลมหาชัย  คุณรังสรรค์ ศิริพันธ์ ได้มาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เพราะคุณรังสรรค์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ของตำบลมหาชัย และเป็น สจ.อยู่ที่นั่น อีกทั้งที่ดินที่ใช้สร้างศูนย์ฯ แม่ของคุณรังสรรค์ ก็เป็นผู้บริจาคให้

                                            ส.จ.รังสรรค์

 

  • 25 พฤษภาคม ในงานจัดคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอทรายทองวัฒนา ที่นี่ได้พบกับหลายคน คือ คุณณัฐพงษ์  เลี้ยงสมบูรณ์ สจ.ของเขตนี้ (1), คุณเตือนใจ  นิลจันทร์ ปลัด อบต.ทุ่งทอง (2) และคุณรัตน์ทอง  สงพูล หน.สำนักปลัด อบต.ทุ่งทราย (3) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่วงเวลาสั้นๆ แต่คุณณัฐพงษ์ได้กล่าวไว้ทำให้ต้องมาคิดต่อว่าแม้ว่าเราจะทำงานที่แตกต่างกันแต่เราก็ทำงานเป็น "เครือข่าย" กันได้

ส.จ.เจ1  นางสาวเตือนใจ2   คุณรัตน์ทอง3

          บันทึกนี้หากนำไปเชื่อมโยงกับข้อเสนอแนะของ รศ.ดร.เนาวรัตน์  พรายน้อย จาก มหดลฯที่ได้มา ลปรร.กับทีมของกำแพงเพชร (ลิงค์) ที่ว่าต้องทำ KM ในเชิงรุก และทำงานไม่ทำเป็นจุดๆเพียงอย่างเดียว ควรทำ KM ที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน และนอกจากจะสร้างคุณอำนวยแล้วควรยกระดับให้เป็นนโยบายของระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นต่อไป 

          ตอนนี้พอจะมองเห็นทางแล้วครับ แต่คงต้องค่อยๆ คิดและสร้างทีมงานจากข้างใน และสร้างทีมในพื้นที่ให้เข้มแข็ง คงมีโอกาสทำในลักษณะที่ใช้พื้นที่เป็นฐานได้ครับ แต่คงต้องใช้เวลามากพอสมควร อาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้  แต่อย่างน้อยก็ยังดีใจว่ายังมีเครือข่ายที่ทำงานพัฒนา ซึ่งก็ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกันอยู่แล้ว  ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเห็น (0)