ความเห็น 36464

KM : ตามที่คาดหวัง vs. ความจริงที่น่ากลัว !

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

การสร้างแนวร่วม ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับ เพียงช่วยกันผลักดันกอปรกับการเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อให้วัตถุประสงค์ที่ตั้งไปสู่เป้าประสงค์ครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรครับ.... เพื่อตนเองหรือเพื่อสังคมชุมชน  เพื่อสื่อให้เห็นว่า ...

." .เราทำเพื่ออะไร "  ความจริงแล้ว KM  ที่สำคัญคือ นำนักศึกษาลงไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน ชุมชนนั่นแหละคือ " ครู " ที่แท้จริง " ชาวบ้าน " นั่นแหละคือครูที่แท้จริง  ป.ตรี /ป. โท /ป.เอก อยู่ที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นพลังทีสามารถขับเคลื่อนได้ดี เป็นพลังขับเคลื่อน  " ลักษณะศึกษาเพื่อการพัฒนา " แล้วนำวิจัยที่ได้อยู่ที่ชุมชนนั่นแหละมาปรับใช้เป็นคู่มมือที่ดีที่สุด ไม่ใช่นำมาขึ้นหิ้งไว้  " งานวิจัยคือสิ่งที่ล้ำค่า ถ้าสามารถนำผลงานเหล่ามาปรับปรุงพัฒนาพื้นที่.........