45. ครูดี ที่ฉันประทับใจ

mena
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดิฉันก็คงเป็นดิฉันคนเดิม ที่จะต้องบ่นและดุ ลูกๆของดิฉันเหมือนเดิม โดยเฉพาะนุ่น น่าจะถูกบ่นมากกว่าใครๆ เพราะประสบการณ์ของทุกคนยังน้อยมาก ยังต้องการครูนำทางอยู่เช่นเดิม แม้โลกจะก้าวไกลไปขนาดไหนก็ตาม

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดิฉันค่อนข้างเครียดมากๆกับการทำผลงาน ที่เส้นตายใกล้เข้ามาทุกที แต่ในขณะเดียวกันงานในส่วนของโรงเรียนก็มาก ก็เป็นเรื่องคุณธรรม เศรษฐกิจพอเพียง นั่นแหละคะ เผอิญว่าในส่วนของชมรมตามรอยพ่อ มีชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมอยู่หลายอย่าง ก็เลยต้องไปปฏิบัติภาระกิจให้โรงเรียนและผู้บริหารอยู่เสมอๆ

                เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมาดิฉัน ต้องขึ้นมากรุงเทพฯพาเด็กมารับรางวัล “ชมเชยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ.ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ของนักเรียนที่โรงเรียนร่องคำ แบบไม่ได้ตั้งใจ ความเป็นมาคืออย่างนี้คะ ทางสภาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการประกวดเรียงความ เรื่อง “ครูดี ที่ฉันประทับใจ”  เขาจัดกันอย่างไรแบบไหนดิฉันไม่เคยทราบ อยู่มาวันหนึ่งครูภาษาไทย ของโรงเรียน(คุณครูจุไรรัตน์  จันทรเรือง)มาแจ้งข่าวให้ทราบว่า เด็กที่เขียนเรียงความได้รางวัลชมเชยระดับภาค ที่ดิฉันแปลกใจก็คือ น้องเขาบอกว่า เรื่องที่เด็กส่งเขาเขียนเกี่ยวกับพี่ ถามไถ่จนได้ความชัดเจนแล้วดิฉันก็ยังงงๆอีกเช่นเคย ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. ดิฉันก็ไม่ได้แสดงความรักใครเป็นพิเศษ ยังคงรักษาความเท่าเทียมกัน รักลูกศิษย์ทุกคน ไม่ลำเอียง แม้บ้างครั้ง เด็กอาจจะคิดว่าดิฉันลำเอียง เช่น ใช้คนนั้นคนนี้เป็นประจำ (ความจริงคนไหนใช้ง่ายก็จะถูกใช้บ่อย เป็นเรื่องปกติ)
 2. ดิฉันว่าตัวดิฉันเองเวลาสอนก็ดุเด็กเสมอๆ ไม่ได้ตามใจเด็ก ใครขาดก็ตามล่ากันบางครั้งก็ถึงบ้าน จะมีใครมาประทับใจดิฉันอีก?
 3. พูดจากับเด็กๆ คิดว่าตัวเองพูดจาก็ไม่ค่อยเรียบร้อย ซึ่งเป็นไปโดยนิสัยอยู่แล้ว
 4. ไม่ว่าเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียน ดิฉันก็จะดุ เตือนเด็กแบบตรงๆ บ่นสาระพัดเรื่อง

เปรียบเทียบกับครูคนอื่นดิฉันคิดว่า ความประทับใจไม่น่าจะอยู่ที่ดิฉันแน่นอน

จนเมื่อมาทราบอย่างแน่นอน เมื่อมีการแจ้งให้นักเรียนทราบ ที่หน้าเสาธงช่วงแถวเช้า และท่านผู้อำนวยการ เรียกให้ไปพบ แจ้งว่าจะต้องพาเด็กไปรับรางวัลที่กรุงเทพฯ ความจริงน่าจะเป็นหน้าที่ของครูภาษาไทย แต่ทราบว่าท่าน ผอ.ถามเด็กว่าจะให้ใครไปเป็นเพื่อน เด็กระบุชื่อดิฉัน ที่นี้ดิฉันก็หนีไม่ออก ทั้งๆที่งานดิฉันก็รัดตัวมากๆ

                เด็กหญิงศิริกานต์  จุทะบาล เป็นเจ้าของรางวัลที่ว่านั้น เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ช่วงชั้นที่  3 ) ปกติที่บ้านพักของดิฉันช่วงวันหยุดเด็กก็จะมาทำโน้นทำนี่อยู่เสมอๆ รวมทั้งเด็กหญิงศิริกานต์  หรือนุ่น คนหนึ่งด้วย ดิฉันก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเด็กคนใดเป็นพิเศษ แต่การที่จะใช้งานใครก็จะดูจากความสามารถส่วนตัวด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกิจกรรมของชมรมตามรอยพ่อ

                เรื่องนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับกลุ่มสาระภาษาไทย โดยคุณครูประสพสุข  เขตต์อนันต์ หัวหน้ากลุ่ม รวมถึงคุณครูในกลุ่มสาระภาษาไทยทุกคน และขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ นายประพันธ์  ทักษิโณ ท่านเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์ มากล้นด้วยความสามารถ  ส่วนดิฉันนั้นไม่ทราบเลย จนกระทั้งเด็กได้รับรางวัลนั่นแหละ ดิฉันอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ งานนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระภาษาไทย เด็กน่าจะนำเสนอครูในสาระภาษาไทยมากกว่า ตรงนี้ทำให้เข้าใจถึงความใจกว้างของครูในกลุ่มสาระนี้ ที่มีต่อเด็ก ให้อิสระกับเด็ก ในการที่จะมองครูดีที่ประทับใจ ว่าจะประทับใจใคร ชอบใจใครก็ได้ ทำให้ดิฉันมองเห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นครูในเพื่อร่วมวิชาชีพ ว่า คุณนั่นแหละเป็นครูดีที่ฉัน(ตัวดิฉันเอง)ประทับใจ

                เมื่อเดินทางถึงสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย ก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ดีมาก เวลา 09.00 น. ตัวแทนนักเรียนทุกภาคเดินทางมาถึง ลงทะเบียนเสร็จก็เข้าห้องประชุม  เวลา 10.00 น. ดร.อัมพร  พงษ์กังสนานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษาได้กล่าวรายงาน จึงทราบรายละเอียดว่า มีเด็กเขียนเรียงความส่งมากกว่า 8,000 ชิ้น สามช่วงชั้น ช่วงชั้นละหนึ่งรางวัล คือชนะเลิศ รองชนะเลิศสองรางวัลและรางวัลชมเชย นั้นก็หมายความว่า คนที่ได้รางวัลแต่ละรางวัลคือตัวแทนภาคไปโดยปริยาย ประธานในพิธีมอบรางวัลคือ รองศาสตราจารย์ธงทอง  จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา จากนั้นท่านได้กล่าวให้โอวาท ดิฉันสรุปใจความสำคัญของท่านดังนี้ ท่านได้เน้นฝากถึงครูภาษาไทยเป็นพิเศษ ถึงการใช้ภาษาไทยของนักเรียนในปัจจุบัน ที่ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง เด็กเรียงความไม่เป็น ย่อความไม่ได้ เด็กเก่งแต่สื่อความเก่งไม่เป็น เด็กฉลาดแต่ถ่ายทอดความฉลาดไม่ได้ จึงทำให้เด็กที่ฉลาดและเก่งก็ฉลาดและเก่งอยู่เฉพาะตัวเองแบ่งปันใครไม่ได้

                สำหรับคณะกรรมการตัดสินในส่วนช่วงชั้นที่ 3  คือ 1. นายพลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 2. ผศ.ดร.ชนัย  ผลประไพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. นายชมพร เพชรอนันต์กุล รอง ผอ.สุนทรภู่ 4. นางสาววิภา  สมโภชพฤฒิกุล อาจารย์ภาษาไทย ร.ร. สุวรรณารามวิทยาคม

                หลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ถ่ายรูปและรับประทานอาหารร่วมกัน ในครั้งนี้ดิฉันก็ได้รู้จักเพื่อนครูที่อยู่ใต้สุดและเหนือสุด ด้วยเวลาอันจำกัด แต่ก็มีความประทับใจที่จะนำมาถ่ายทอดในบันทึกหน้านะคะ ส่วนดิฉันแม้จะได้เป็น “ครูดี ที่ฉันประทับใจ” ของเด็กหญิงศิริกานต์  หรือนุ่น ดิฉันก็คงเป็นดิฉันคนเดิม ที่จะต้องบ่นและดุ ลูกๆของดิฉันเหมือนเดิม โดยเฉพาะนุ่น น่าจะถูกบ่นมากกว่าใครๆ เพราะประสบการณ์ของทุกคนยังน้อยมาก ยังต้องการครูนำทางอยู่เช่นเดิม แม้โลกจะก้าวไกลไปขนาดไหนก็ตาม

 

บรรยากาศก่อนเข้าห้องประชุม

 

ขวา-คุณครูอัมมัร อาวัง จากโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี เป็นผู้นำนักเรียนมา ซึ่งนักเรียนได้รางวัลชนะเลิศภาคใต้

ซ้าย-คุณครูมีนา  ชายมัน จากโรงเรียนบ้านทรายแก้ว จ.ยะลา ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือเด็กชายนิอัสมี  สือเตาะ ช่วงชั้นที่ 2 เป็นเด็กน่ารักมาก มาคอยดูแลครูตลอดรวมทั้งดิฉันด้วย

กลาง-คุณครูวาสินี  สายฟ้ายก นำนักเรียนมาจาก จากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ได้รางวัลชนะเลิศระดับช่วงชั้นที่ 4 คือนางสาวสายพิน  แยลูกู เป็นเด็กน่ารักอีกคนหนึ่งมาคอยดูแลคุณครูและดิฉันด้วยเช่นกัน

 

สมานฉันท์ 3 ภาค

ภายในห้องกำแหง พลากูร

 

ดร.อัมพร ผอ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์สภาการศึกษา

 

รศ.ธงทอง ให้โอวาท

 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

 

นุ่นกับรางวัลที่ได้รับ

 

 

 

รศ.ธงทอง สนใจสอบถามเรื่องโรงเรียนร่องคำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมตามรอยพ่อ โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ความเห็น (23)

ครูอ้อบ มาแอบชื่นชม ครูดี ด้วยนะคะ  เป็นกำลังใจให้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความดีใจกับคุณครูคนดีและและนักเรียนคนเก่งด้วยใจจริงค่ะ

ภาคภูมิใจจริงๆค่ะ..จากใจของคุณครูมีนาสื่อได้ชัด  ตรงใจมาก

เป้น "คุณลักษณะของครูดีโดยแท้"

ถึงสามารถเข้าไปอยู่ในความทรงจำของน้องนุ่นได้

เป็นกำลังใจแด่คุณครูมีนาด้วยนะคะ..ในช่วง ๔ วันนี้

(อิอิ..ไม่น่าใช่เส้นตายนะคะ) ..สู้ๆๆๆค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เอาไม้ไต่คู้มาแลกไม้โทคืนค่ะ..อิอิ

เขียนเมื่อ 

P

 

ขอบคุณครูอ้อยมากๆคะ เด็กๆก็ชื่มชมคุณครูทุกคนแหละคะ

เขียนเมื่อ 

P

 

ศน.อ้วนคะขอบคุณในกำลังใจมาก

เขียนเมื่อ 

แวะมาชื่นชม...และให้กำลังใจอย่างเต็มล้น...

นะครับ

เขียนเมื่อ 

P

 

ขอบคุณเป็นที่สุดในน้ำใจ

ได้พลังมากมายจากพี่น้อง G2K

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาชื่นชมด้วยคนครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่แวะไปทักทาย

สบายดีค่ะ

โหวตเลือกโครงการให้รับ 10 ล้านจาก Google แล้วใช่มั๊ยคะ

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจ

สวัสดีค่ะ คิดถึงเช่นกันนะคะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาชม

มีคุณครูที่ดีน่าชื่นชมนิยมไกล...

เขียนเมื่อ 

มาแสดงความยินดีด้วยคน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดีใจและภูมิใจกับลูกศิษย์ด้วยนะคะ การที่ได้รางวัลระดับภาคไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การที่นักเรียนจะประทับใจ และยึดแบบอย่างเป็นครูในดวงใจ คงเป็นที่การครูปฏิบัติให้ดู ทำให้เห้น เด็กๆรอดูครูอยู่นะคะ...ยินดีด้วยนะคะ ทั้งลูกศิษย์และครู

 

 

อีกแล้ว "คนบ้านเดียวกัน เมื่อมองตากัน ก็เข้าใจอยู่"

ชื่นชมนะคะครู เมื่อวันที่ 23 ก.ย. ท่าน รศ.ธงทอง ไปเยี่ยมชม ร.ร.กุดลิง

ท่านพูดถึงนักเรียน ร.ร. ร่องคำ ด้วยความชื่นชม

ที่แท้ก็คุณครูคนสวยนี่เอง ภาคภูมิใจด้วยคนนะคะ

เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมครู mena

ครูดี กับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่เพราะครูดีต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นงานของครู

ที่หนักหนามาก

โยมครูสบายดีนะ เป็นกำลังใจให้โยมครูเป็นครูดี

เจริญพร

ขอชื่นชมด้วยครับคุณครู...ขอให้รักษาความดีนี้ไว้นะครับ

ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองและตอบแทนคุณงามความดีในครั้งนี้ครับ

สวัสดีครับ mena

 • ขอแสดงความยินดีกับคุณครู นี่แหละครูมืออาชีพ
 • และ เด็กหญิงศิริกานต์  จุทะบาล เจ้าของความรู้สึกดีดี
 • ขอบพระคุณคุณครูมากครับ
 • แวะมาเยี่ยมหลานม่อน
 • ม่อนกำลังโตวันโตคืน สบายดีครับ
 • ตอนเย็นจะวิ่งออกกำลังกาย เตะบอล เกือบทุกวันครับ
 • ขอให้มีความสุข โชคดีครับ

ขอแสดงความชื่นชม ทั้งตอนนี้และก่อนหน้านี้

ครูเป็นคนหนึ่งที่ผมใช้เป็นเคสสตาดีสอนลูกศิษย์

ในวันเอี๊ยะติกาฟ(สิบวันสุดท้ายในมัสยิด) เราพูดคุยเรื่องการทำความดีกับพ่อแม่ที่อัลกุรอานกล่าวถึง ลุกมาน อัลฮากีม ผมก็ได้ยกตัวอย่างครูมีนาคนหนึ่งที่ทำความดีกับพ่อแม่มาตลอดแม้จะนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน

ขอให้อัลลอฮฺทรงโปรดปรานและคุ้มครองตลอด ครับ

เอารูปนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของผมมาฝาก ส่วนใหญ่จะเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(อย่างโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา) เขากำลังตั้งหน้าตั้งใจเขียนบทความเรื่องครูที่พึงประสงค์โดยวางบนพื้นฐานของการเป็นมุสลิมที่ดี

เอารูปนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของผมมาฝาก ส่วนใหญ่จะเป็นครูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม(อย่างโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา) เขากำลังตั้งหน้าตั้งใจเขียนบทความเรื่องครูที่พึงประสงค์โดยวางบนพื้นฐานของการเป็นมุสลิมที่ดี

สายพิน
IP: xxx.28.45.20
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูอมีนา หนูขอเสดงความยินดีด้วยค่ะสำรับตำแหน่งครูดีที่ฉันประทับใจของน้องนุ่น(หนูก็แอบประทับใจครูเหมือนกันค่ะ)ดีใจด้วยค่ะ ชื่นชมชื่นชม

เขียนเมื่อ 

มาชม

ทายทักแบบสบาย ๆ นะครับ