ลูกค้ากำพร้า

เป็นสิทธิพื้นฐานของลูกค้าประกันชีวิตที่ต้องมีตัวแทนดูแล

ท่านทราบหรือไม่ว่า "เป็นสิทธิพื้นฐานของลูกค้าประกันชีวิตที่ต้องมีตัวแทนดูแล"  

 "ตัวแทนประกันชีวิต ต้องดูแลลูกค้าของตนเอง"   หากตัวแทนผู้นั้นออกจากอาชีพตัวแทนไป(หรือตายไปก่อนลูกค้า) ข้อมูลลูกค้าจะถูกโอนมาที่ หัวหน้าหน่วย ที่ตัวแทนผู้นั้นสังกัดอยู่  ดังนั้นจึงควรเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยที่จะทำหน้าที่ "ตัวแทนของลูกค้า" ด้วย  หรือหัวหน้าหน่วยอาจจะจัดตัวแทนคนอื่นมาดูแลท่านแทนก็ได้  แต่หลักสำคัญ คือ ลูกค้าต้องมีตัวแทนดูแล ยังต้องเป็นจริงอยู่เสมอ เพราะนั่นคือสิทธิเบื้องต้นของลูกค้า  หากลูกค้าคนใดรู้ตัวว่าท่านเป็น ลูกค้ากำพร้า คือไม่มีใครมาดูแลท่านเลย  ท่านควรรีบติดต่อบริษัทที่ท่านซื้อประกันไว้ (หรืออาจเป็นบริษัทอื่นๆ ที่ท่านรู้จักก็ย่อมได้ เพราะ ตัวแทนมืออาชีพจริงๆ จะมีความรู้เรื่องประกันชีวิตพอที่จะดูแลลูกค้าได้ทุกบริษัท) เพื่อหาตัวแทนมาดูแลผลประโยชน์ของคนที่ท่านรักได้อย่างเต็มที่  ขอให้ท่านโชคดี ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายชีวิตของท่านทุกๆ คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "ตุ๊..สมเกียรติ" บอกเล่าเรื่องประกันชีวิตความเห็น (0)