สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน จ.สงขลา (16 พ.ค.49)

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2549

ที่ประชุมก็รับรองรายงานการประชุม แต่ปรับแก้นิดหน่อยตรงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากพิมพ์ชื่อซ้ำ 1 คน และก็ให้ปรับแก้ไขคำพูดอีก 2 ที่ ก็เป็นอันว่าที่ประชุมรับรองรายการการประชุมครั้งที่ 4/2549

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องการจัดตั้งสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา จะเริ่มดำเนินการเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป และต่อไปก็จะมีการประชุมที่สมาคมฯ และภาระกิจของมูลนิธิฯ ก็โอนไปให้สมาคม และสมาคมก็ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและเป็นที่ปรึกษาของสมาคมฯ จากนั้นในที่ประชุมก็มีการให้แก้ไขข้อบังหน้าที่ 2 ข้อ 6 สมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 6.1 เป็นคนมีลมหายใจ แก้ไขเป็น มีสภาพเป็นบุคคล และหน้าที่ 8 ข้อ 27 ให้เพิ่มคำว่า “ใด” เนื่องพิมพ์ตกไป จากนั้นคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมก็ได้ถามว่า ตั้งสมาคมได้อะไรบ้าง ท่านประธานก็ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ที่ควรจะได้รับให้เปิดดูหน้าที่ 3 ข้อที่ 12

การดำเนินงานของสมาคม ก็ได้แจ้งให้ทุกทราบคนทราบแล้วว่ามีกี่หมวด อยากปรึกษาหารือโดยเฉพาะคณะกรรมการของสมาคม แล้วคณะกรรมการของสมาคมลุกขึ้นโชว์ตัวข้างหน้าและพูดคุยเล็กน้อย เมื่อแนะนำตัวเองและบอกหน้าที่ของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

(ครูชบ) ต่อไปสมาคมสวัสดิการฯ จะเป็นเหมือนหน่วยงานราชการหน่วยหนึ่ง จากนั้นคุณจิตนา จาก สิงหนคร ก็ได้แจ้งให้ทราบว่าเมื่อเราจัดตั้งสมาคมเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องกลัวว่าจะของบประมาณสนับสนุนไม่ได้ เพราะมั่นใจในสมาคม

วาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา

เรื่องการดำเนินงานของสมาคม การส่งใบสมัคร ส่งทะเบียนสมาชิก ส่งค่าบำรุงสมาคม ได้ข้อสรุปว่าในการส่งใบสมัครให้คณะกรรมการแต่ละตำบลเป็นคนสมัครให้ โดยจะเปิดรับสมัคร 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 49 ครั้งที่สอง วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.49 ส่วนแบบฟอร์มทะเบียนสมาชิกใช้แบบฟอร์มเก่าหรือแบบฟอร์มใหม่ก็ได้ ที่สำคัญในแบบฟอร์มนั้นจะต้องมีชื่อและเลขบัตรประชาชน และใครที่สมัครรุ่นแรกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ หรือไม่เป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะฯ ทางสมาคมจะรับหมดทุกคนแต่หลักจากรุ่นแรกไปแล้วต้องรออีก 6 เดือน ถึงจะเปิดรับรุ่นต่อไป และรุ่นแรกจะต้องเสียค่าสมัครสมาชิก 1 บาท และค่าบำรุงสมาคมเดือนละ 1 บาท แต่ในการชำระแบ่งออกเป็นสองงวด งวดแรก 6 เดือน ชำระ 7 บาท (ค่าสมัครสมาชิก 1 บาท และค่าบำรุงสมาคม 6 เดือน 6 บาท รวม 7 บาท) และงวดที่ 2 ชำระเพิ่มอีก 6 บาท รวม 1 ปี ใครที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคมจะต้องเสียค่าบุงและค่าสมัครสมาชิกจำนวน 13 บาท/ปี

แล้วท่านประธานก็ถามว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ทำการปิดการประชุม โดยตัวแทนคณะกรรมการ ซึ่งถือว่าการเข้าร่วมประชุมในครั้งได้รับความรู้มาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

หมายเลขบันทึก: 30086, เขียน: 22 May 2006 @ 08:22 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)