หลังจากที่ช่วงสัปดาห์ก่อน ๆ

วุ่นกับการจัดอบรมนักบริหารระดับต้น ของกรมสรรพากร รุ่นที่ 28 ซึ่งจะปิดการอบรมในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้

สัปดาห์นี้ดูตารางการทำงานแล้วรู้สึกว่า ปานจะย้ายตำแหน่งมาอยู่ตรงเท้า เพราะต้องมีการเดินทางอีกแล้ว

  • เริ่มจากเช้าวันนี้ไปออกเยี่ยมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนลุ่มน้ำพอง"  ซึ่งมีคุณนิรมล ศรีธงชัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหัวหน้าโครงการ

  • ต่อด้วยวันที่ 23  พาผู้เข้าอบรม นบต .ไปศึกษาดูงานที่โรงงานศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด จ.หนองคาย  เน้นด้านการจัดระบบบริหารงานบุคคล

  • ในวันที่ 24 ก็จะพาผู้เข้าอบรม นบต . ไปต่างประเทศ - - เพื่อนบ้านเรานี่เองค่ะ

  • ปิดท้ายวันที่ 27 ก็เป็นพิธีปิดการอบรมของ นักบริหารระดับต้น ของกรมสรรพากร รุ่นที่ 28

กิจกรรมเดินทางแบบนี้ ต้องพกสมุดโน้ตเล็กๆไว้ติดตัวเพื่อบันทึกเรื่องราวการเดินทางซะแล้ว

- น้อง -