คราวนี้มาทำความรู้จักโคอีกพันธุ์หนึ่ง ในบ้านเราจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักครับ เพราะเป็นโคเมืองหนาว  มารู้จักกันเลยนะครับกับโคพันธุ์
" โคพันธุ์เฮียฟอร์ด (Hereford) "

       เป็นโคพันธุ์เนื้อที่รู้จักกันกว้างขวางทั่วโลก มีถิ่นกำเนิดในประเทศอังกฤษ ลักษณะทั่วไปมีสีไม่เหมือนกับโคเนื้อพันธุ์อื่นๆ คือ มีหน้าแด่นขาว มีลำตัวสีแดง มีสีขาวพาดบริเวณใต้คอ ไหล่ แข้งและข้อขา มีเขายาวโค้งงอลงและโค้งเข้าหากัน

       เป็นโคขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ เพศผู้โตเต็มที่มีน้ำหนักตัว 900-1,000 กิโลกรัม เพศเมีย 800 กิโลกรัม แม่โคให้ลูกที่มีน้ำหนักแรกเกิดปานกลาง เมื่อหย่านมมีน้ำหนักปานกลางถึงมีน้ำหนักมาก

       โคพันธุ์เฮียฟอร์ดเป็นโคที่มีลักษณะของการเป็นโคเนื้อที่สมบูรณ์  มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงต่ำ หลังกว้าง ลำตัวใหญ่ มีกระดูกใหญ่ หน้าอกใหญ่ เนื้อแน่นและหนา และยังมีประสิทธิภาพการสืบพันธุ์และการผสมพันธุ์ดี มีความสามารถในการแทะเล็มหญ้าได้ดี มีความสามารถในการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed Conversion Efficiency) ได้ดี

      มีลักษณะเชื่อง ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งและทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี ข้อเสียของโคพันธุ์เฮียฟอร์ด คือ ให้นมน้อย เป็นโรคตาเจ็บได้ง่าย

       สำหรับเมืองไทยก็ควรเลี้ยงเป็นลูกผสม เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศบ้านเราครับ
   โคพันธุ์บราห์มัน(คลิก) 
   โคพันธุ์ชาโรเลส์(คลิก)