สวัสดี...สมาชิกทุกท่าน

           ดีใจมาก....ที่ได้ทดลองใช้บล็อกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนพี่สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และ  กอท. (ช่วงชั้นที่ 3)  สมาชิกทุกท่านที่มีประสบการณ์การสอนด้านดังกล่าวสามารถแลกเปลี่ยน  และเสนอแนะด้านการสอนได้นะคะ